fbpx

Uvođenje ESG-a u poslovnu organizaciju

Iva Vrankić
,
 16 svibnja, 2024.

U današnjem dinamičnom poslovnom okruženju poduzeća se suočavaju sa sve većim pritiskom da, uz opstanak na tržištu, aktivno doprinose zelenoj i digitalnoj tranziciji gospodarstva te društvenoj odgovornosti. U tom kontekstu, koncept okolišnog, društvenog i korporativnog upravljanja (ESG – Environmental, Social, and Governance) izlazi iz okvira pukog zadovoljavanja forme nametnute sve strožim zakonodavnim okvirom te postaje ključni element za sveobuhvatan pristup poslovanju koji zahtijeva fundamentalnu promjenu u načinu razmišljanja i djelovanja, ali i ključni faktor za postizanje dugoročne održivosti i ostvarivanja konkurentne prednosti.

Kako započeti?

Prvi i neophodan korak u procesu uvođenja ESG-a u poslovanje s ciljem stvaranja jasne slike vlastitih postojećih poslovnih procesa i sustava podataka, ali i identificiranja ključnih izazova i prilika te postavljanja temelja za donošenje informiranih odluka i daljnji razvoj održive strategije poslovanja kroz ESG koncept, je analiza postojećeg stanja čiji je rezultat identifikacija ključnih i relevantnih ESG kriterija za poslovanje.

Identifikacija ključnih ESG kriterija za poslovanje može biti kompleksan proces koji zahtijeva pažljivo razmatranje specifičnih faktora iz različitih perspektiva, kroz nekoliko metoda i smjernica:

  1. Analiza industrijskih standarda

Istražite najbolje prakse, smjernice, trendove i regulatorne zahtjeve povezane s ESG kriterijima relevantnim za sektor poslovanja. Cilj analize je prikupiti mjerodavne informacije za donošenje informirane odluke, unaprjeđenje poslovanja i ostvarivanje konkurentske prednosti.

  1. Procjena utjecaja na ključne dionike

Identificirajte ključne dionike poslovanja, uključujući investitore, klijente, zaposlenike, dobavljače, lokalnu zajednicu i druge relevantne skupine. Procijenite koji ESG kriteriji su najvažniji za svaku od tih interesnih strana i kako utječu na njihove interese i očekivanja.

  1. Analiza rizika i prilika

Procijenite potencijalne okolišne, društvene i upravljačke rizike koji mogu utjecati na poslovanje, ali i prilike za stvaranje dodatne vrijednosti kroz učinkovito upravljanje ESG kriterijima.

  1. Savjetovanje s internim i eksternim stručnjacima

Uključite širi interni krug dionika (investitore, članove menadžmenta, voditelje proizvodnje financija, ljudskih resursa, marketinga itd.), ali i vanjske ESG stručnjake i druge relevantne strane (ključne dobavljače i kupce) s ciljem prikupljanja različitih perspektiva i informacija o važnim ESG kriterijima.

  1. Definiranje prioriteta

Na temelju prethodnih koraka definirajte prioritete za poslovanje i ESG kriterije koji su najvažniji za postizanje poslovnih ciljeva, zadovoljavanje očekivanja ključnih dionika i smanjenje identificiranih okolišnih i društvenih rizika.

 

Članak je objavljen na portalu Lider Media.