fbpx

Apsolon tim

Nika Hrvoj

Nika Hrvoj

Izvršna direktorica

Nika je voditeljica tima za financijsko i investicijsko savjetovanje gdje radi na poslovima financijskog modeliranja, izradi investicijskih studija, studija izvedivosti, CBA, poslovnih planova za EU projekte te projekte sufinancirane nacionalnim potporama. Relevantno iskustvo stekla je pripremom i provedbom projekata ukupne vrijednosti veće od 250 milijuna kuna u svojstvu prijave na poticajne mjere poreznih olakšica, podrškom u projektima spajanja i preuzimanja te izrade alata za praćenje profitabilnosti projekata. Sudjelovala je na projektima koji uključuju poslovne i financijske analize u području maloprodaje, veleprodaje i turizma.

Završila je diplomski sveučilišni studij poslovne ekonomije ne Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Financije. Dodatno se usavršavala u sklopu programa Private Equity and Venture Capital Financing na Sveučilištu Luigi Bocconi te na fakultetu Wirtschafts und Sozialwissenschaftliche Fakultät zu Köln. Trenutačno pohađa ACCA edukaciju za certificiranog računovođu i revizora te FMVA edukaciju za napredno financijsko modeliranje i procjenu vrijednosti. 

Karijera u Apsolonu