fbpx

Apsolon tim

Mirjana Samardžić Novoselec

Mirjana Samardžić Novoselec

Članica Uprave

Mirjana vodi i razvija segment poslovnog savjetovanja za klijente javnog sektora. Ima više od 20 godina iskustva rada na jačanju kapaciteta javne uprave te pripremi EU operativnih programa i razvojnih strategija. Posljednjih godina angažirana je na projektima koji promiču održivi urbani razvoj i stvaranje pametnih, održivih i uključivih gradova. Educirala je veliki broj osoba o pripremi i provedbi razvojnih projekata, te o procesu strateškog planiranja u sklopu projekata tehničke pomoći i pri institucijama za obrazovanje odraslih. U toj je ulozi također upravljala kompleksnim projektima tehničke pomoći za tijela državne uprave RH.

Mirjana je magistrirala Europske studije i regionalni razvoj na Sveučilištu u Grazu, Austrija (uključujući institucije: EURAC, Bolzano, Italija; EIPA Barcelona/Luxemboug). Posjeduje važeći certifikat, kao i relevantno iskustvo za javnu nabavu.

Karijera u Apsolonu