fbpx

Apsolon tim

Marina Tušek

Marina Tušek

Izvršna direktorica

Marina Tušek posjeduje bogato iskustvo u EU fondovima, vođenju projekata, savjetovanju klijenata iz privatnog i javnog sektora te u optimizaciji procesa i organizaciji poslovanja s više od 13 godina stručnog radnog iskustva. Radila je na pripremi i provedbi nacionalnih i međunarodnih istraživačko- razvojnih projekata, projekata komercijalizacije i internacionalizacije poslovanja, projekata optimizacije poslovnih procesa te projekata prekogranične suradnje, prometa i visokog obrazovanja. U području EU fondova je od 2008. godine te je na projektima imala uloge voditelja projekta na razini projekta ili na nacionalnoj razini za Hrvatsku te ulogu eksperta za pojedina tematska područja (institucionalni ekspert, ekspert za turizam, ekspert za Riječne informacijske servise i unutarnju plovidbu te ekspert za provođenje nabave).


Posjeduje certifikat u području javne nabave sukladno hrvatskom Zakonu o javnoj nabavi te je certificirani stručnjak za vođenje projekata (PMP – Project Management Professional). Diplomirala je Poslovnu informatiku na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu sa zvanjem diplomirani ekonomist.

Karijera u Apsolonu