fbpx

Apsolon tim

Kristijan Jelaković

Kristijan Jelaković

Menadžer

U sklopu odjela Provedbe projekata u Apsolonu Kristijan je odgovoran za pripremu i provedbu projekata sufinanciranih iz EU fondova, pretežito Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi i nacionalnih programa potpora, kao i za pronalaženje novih modela poslovanja i razvoj novih usluga 

Sudjeluje u provedbi projekata financiranih sredstvima Europskih strukturnih i investicijskih fondova i nacionalnih izvora ukupne vrijednosti 200 milijuna kuna, a poslovno iskustvo stekao je radeći više od 15 godina u javnom/državnom sektoru (Savjetodavna služba, Ministarstvo poljoprivrede) na provedbi investicijskih programa (SAPARD, IPARD, nacionalni), programiranju, edukaciji i informiranju dionika i korisnika o mjerama iz Programa ruralnog razvoja, te poslovima iz područja agrarne ekonomike 

Na EU fondove samostalno je prijavio i proveo preko 30 projekata, sudionik je izrade strateških i programskih dokumenata vezanih za međusektorske ciljeve modernizacije poljoprivrednog sektora, razmjene znanja, inovacija i digitalnih tehnologija (AKIS, pametna poljoprivreda i sl.). Kristijan je diplomirao na Agronomskom fakultetu u Zagrebu, smjer agroekonomika.

Karijera u Apsolonu