Apsolon tim

Ivana Mandić

Ivana Mandić

Voditeljica odjela

Ivana je voditelj tima za financijsko savjetovanje te radi na projektima razvoja poslovanja, vrednovanja i dubinskih ispitivanja (due dilligence) tvrtki te izradi financijskih modela, investicijskih studija, studija izvodljivosti i poslovnih planova. Ima 12 godina radnog iskustva u financijskom sektoru. Karijeru započinje u bankarskom sektoru gdje se koncentrira na poslovanje s MSP i stanovništvom dok kasnije prelazi u privatni sektor na poziciju Voditelja financija i računovodstva te se usavršava u financijskom izvještavanju, budžetiranju, planiranju te pripremi i vođenju projekta financiranog od strane EU. Sudjelovala u pripremi projekata te izradi financijskih modela za financiranje Europskim strukturnim i investicijskim fondovima u vrijednosti preko 100 milijuna kuna, te izradi poslovnih planova i studija izvodljivosti u iznosu 140 milijuna kuna

Diplomirala na Američkom koledžu „Rochester Institute of Technology Croatia“  u Dubrovniku, a 2012. godine magistrirala na Specijalističkom poslijediplomskom studiju Organizacije i menadžmenta na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.

Karijera u Apsolonu