fbpx

Apsolon tim

Goran Momčilović

Goran Momčilović

Izvršni direktor

Goran je voditelj odjela pametne uprave, zadužen za savjetovanje javnog sektora s ciljem optimizacije sustava i pružanja stručne pomoći. Osim vođenja tima, operativno je uključen u projekte strateškog planiranja razvoja gradova, naročito u segmentu smart city koncepta. Uz navedeno, sudjeluje u projektima izrade studija izvedivosti za investicijske/infrastrukturne projekte od lokalnog i regionalnog značaja, pružanje tehničke pomoći tijelima državne uprave te osiguravanje digitalizacije poslovnih procesa jedinica lokalne i regionalne samouprave.

Završio je diplomski sveučilišni studij povijesti i sociologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Radno iskustvo stekao je kao stažist u Bruxellesu na temu ljudskih prava, civilnog društva i pristupanja Hrvatske u EU, u Nacionalnoj zakladi na poslovima pripreme poziva i praćenja provedbe odobrenih projekata te na programiranju fondova EEA i Kraljevine Norveške. Uz navedeno, bio je aktivno uključen u savjetodavna tijela za razvoj volonterstva na nacionalnoj razini i organizirao studijske posjete na temu lokalnog razvoja u Bruxelles za potrebe hrvatskih jedinica lokalne samouprave. 

Karijera u Apsolonu