fbpx

Apsolon tim

Florijan Bašić

Florijan Bašić

Izvršni direktor

Florijan je izvršni direktor sektora za podršku investitorima gdje radi na poslovima razvoja projekata i investicijskog savjetovanja za klijente u privatnom sektoru. Zadužen je za pronalazak odgovarajućih europskih i nacionalnih izvora sufinanciranja projekata, pripremu projekata te za razvoj poslovnog odnosa s klijentima u privatnom sektoru. 


Kao stručnjak s više od 5 godina iskustva u pripremi projekta sufinanciranih sredstvima Europskih strukturnih i investicijskih fondova te nacionalnim sredstvima u Republici Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji, posjeduje relevantno znanje o državnim potporama, project cycle managementu (PCM) te operativnoj strukturi i dionicima sustava ESI fondova, financijskih instrumenata te nacionalnih državnih potpora i potpora male vrijednosti. Tijekom dosadašnjeg radnog iskustva sudjelovao je u pripremi više od 30 projekata za prehrambenu, metaloprerađivačku, drvoprerađivačku, građevinsku i druge proizvodne industrije te za ICT sektor, kojima su investitorima osigurane potpore ukupne vrijednosti preko 300 milijuna kuna. Također, stekao je iskustvo u izradi poslovnih planova, investicijskih studija te studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi (FSCBA) za privatni i javni sektor. Uz navedeno, predavač je na nekoliko kolegija na poslijediplomskom sveučilišnom studiju Sveučilišta u Zagrebu.       


Završio je diplomski studij politologije na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Dodatno se usavršavao na dvogodišnjem poslijediplomskom sveučilišnom specijalističkom studiju „Prilagodba Europskoj uniji: upravljanje projektima i korištenje fondova i programa EU“ u segmentu državnih potpora i pripremi investicijskih projekata. Trenutačno je doktorand na poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju Sveučilišta u Zagrebu. Aktivno se služi engleskim i njemačkim jezikom. 

Karijera u Apsolonu