Apsolon tim

Boris Babić

Boris Babić

Direktor

Boris razvija poslovanje tvrtke u segmentu podrške investitorima, s posebnim naglaskom na područja poslovne konkurentnosti, istraživanja, razvoja i inovacija te regionalnog razvoja. Također je odgovoran za nadzor i provedbu sustava kvalitete projekata u tvrtki. Posjeduje iskustvo u pripremi 50+ projekata sufinanciranih iz EU i nacionalnih izvora, izradi strateških razvojnih dokumenata za JL(R)S-ove te studija (pred)izvodljivosti. Održao je niz edukacija na temu pripreme projekata sufinanciranih iz proračuna EU za privatne tvrtke te polaznicima poslovnih škola.

Magistrirao je na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, certificirani je stručnjak za upravljanje EU projektima te je sudjelovao na brojnim edukacijama i seminarima na temu komunitarnih politika EU, EU fondova i učinkovite komunikacije.

Karijera u Apsolonu