Apsolon tim

Anđelo Raič

Anđelo Raič

Voditelj odjela

Anđelo ima više od 10 godina relevantnog radnog iskustva koje je stekao radom u APPRRR na evaluaciji projekata sufinanciranih iz EU fondova te u Apsolonu kao voditelj centra kompetencije za poljoprivredu, preradu i ruralni razvoj. Vodi i razvija poslovanje tvrtke u svom sektoru te je odgovoran za razvoj novih usluga, prodaju, produkciju i upravljanje ljudima. Samo u Apsolonu radio je na pripremi, prijavi i provedbi više od 50 projekata sufinanciranih iz EU fondova ukupne vrijednosti preko 1 mlrd kuna na kojima su klijenti dobili više od 500 mil kn potpore. Radom na projektima te brojnim edukacijama, konferencijama, radionicama stekao je stručna znanja iz područja poljoprivrede,  digitalizacije, prerade, energetike, zaštite okoliša, građevine i nabave.

Diplomirao je na Agronomskom fakultetu u Zagrebu i predsjednik je Udruge konzultanata za ruralni razvoj.

Karijera u Apsolonu