Stručnjaci-na-zahtjev postaju radna snaga budućnosti?

Vedran Antoljak
,
 lipanj 19, 2018.

Usluge stručnjaka-na-zahtjev sve više mijenjaju način na koji tvrtke angažiraju i upravljaju radnom snagom. Takva usluga omogućuje tvrtkama brz i jednostavan pristup visoko kvalificiranim i iskusnim nezavisnim stručnjacima. Primjenom suvremene tehnologije mijenja se budućnost korištenja radne snage i omogućuje nadopuniti potrebu vještina za kraće razdoblje ili za potrebe projekta. Potaknuto rastom stručnjaka-na-zahtjev, radno mjesto budućnosti biti će vrlo fleksibilno i sastojati će se od mješovitih timova stalnozaposlenih i nezavisnih vanjskih stručnjaka-na-zahtjev.

Sveukupan broj samozaposlenih radnika (freelancera) čini oko 15% ukupno zaposlenih u cijeloj Europskoj uniji. Najveći porast broja freelancera ima Nizozemska, gdje je u posljednjih 10-ak godina taj broj porastao čak 92%. Talijani imaju 23.4% samozaposlenih profesionalaca, a Slovačka, čije je tržište približno slične veličine hrvatskom, svaka 9. osoba je freelancer. U Rusiji i SAD-u je trenutno oko 35% freelancera, dok je u SAD-u u tijeku snažan trend porasta samozaposlenih. Predviđa se da će do 2020. godine u SAD-u biti samozaposleno preko 50% ukupne radne snage.

Stalnozaposleni ili stručnjak-na-zahtjev

Kada tvrtka namjerava zaposliti novog stručnjaka, uobičajeno je započeti postupak zapošljavanja. Taj postupak je obično dugotrajan i skup. Radno mjesto se oglašava, prikupljaju se prijave, te se procjenjuju kandidati. Potom odabranom kandidatu dajemo ponudu za posao, te ako je prihvati, onda započinje probni rok. Potom njegova obuka može trajati nekoliko mjeseci, prije nego li osobu osposobimo za produktivno obavljanje posla. Alternativno tome, korištenjem usluge stručnjaka-na-zahtjev taj se postupak značajno skraćuje i pojeftinjuje. Tvrtka se brzo i jednostavno povezuje sa stručnjakom, a one odabrane angažira preko ugovora o djelu za vrijeme trajanja projekta ili potrebe, ili preko ugovora o radu na određeno vrijeme. Kada projekt završi, stručnjak se jednostavno preusmjerava na sljedeći projekt ili poslodavca iskorištavajući visoku fleksibilnost poslovnog odnosa.

Ravnopravniji odnos poslodavca i zaposlenika

Tradicionalno, organizacija tvrtke izgrađena je hijerarhijski u kojem su zaposlenici podređeni poslodavcima. Zaposlenici se prijavljuju za radno mjesto u tvrtki i moraju zaraditi svoju plaću. Međutim, radno mjesto budućnosti temelji se na uzajamnoj potrebi tvrtke i nezavisnih stručnjaka. S jedne strane stručnjaci preko tehnološke platforme nude svoje specifične vještine, stručnost i iskustvo, dok s druge strane, tvrtke u danom trenutku traže specifične stručnjake. Na taj način tvrtke mogu brzo i jednostavno pronaći člana projektnog tima koji im treba, bez potrebe za dugoročnim postupkom zapošljavanja i sa mnogo manje rizika za pogrešan odabir osobe. S druge strane, stručnjaci uživaju fleksibilnost rada izvan, često striktno postavljenih organizacijskih struktura, uz veću slobodu pri odabiru mjesta, dinamike i vremena rada.

Stručnjaci-na-zahtjev ne zamjenjuju već unaprjeđuju postojeće zaposlenike

Usluge stručnjaka-na-zahtjev ne predstavlja alternativu stalnim zaposlenicima u tvrtki. Umjesto toga, one ih nadopunjuju i osnažuju, ispunjavajući sve nedostatke vještina, iskustava i znanja koji su potrebni poslodavcu. Tvrtke tako mogu najbolje iskoristiti prednosti ekonomije dijeljenja kroz miješane timove u kojima se neovisni stručnjaci-na-zahtjev integriraju s stalnozaposlenima kako bi se osigurao traženi set kompetencija. To omogućuje tvrtki uštedu vremena, novca i stresa, a zaposlenike čini zadovoljnijima i omogućuje im fokus na primjenu vlastite stručnosti umjesto pokrivanja kompetencija koje nedostaju timu. Ipak, pogreške se znaju dogoditi. Dosadašnja iskustva ukazuju kako je najveća pogreška koju tvrtke čine s stručnjacima-na-zahtjev kada menadžment na brzinu traži članove tima. Tada se može lako pogriješiti dupliciranjem vještina koje već postoje unutar tvrtke ili zapošljavanjem više vanjskih stručnjaka nego li je to potrebno. Ove pogreške nepotrebno povećavaju troškove projekta te će vjerojatno uznemiriti stalnozaposlene. Kombiniranjem stalnozaposlenih stručnjaka i nezavisnih stručnjaka-na-zahtjev, tvrtke mogu biti sigurne da ulažu samo u specifične vještine koje njihovi interni timovi ne posjeduju. Kako bi izbjegli neke od grešaka koje tvrtke često ponavljaju, nužno je imati cjelovit pregled ključnih vještina stalnozaposlenih, te pažljivo identificirati kompetencije koje je potrebno ojačati stručnjacima-na-zahtjev. Ne manje bitna prednost miješanih timova je fleksibilnost promjene članova tima sukladno potrebama projekta u bilo kojem trenutku. Ključ kreiranja troškovno učinkovitih timova s visokim performansama je temeljito procijeniti specifične zahtjeve za vještinama potrebnim za projekt, te odrediti koje od njih ne može ispuniti vaš interni tim.

Veliki porast potreba za stručnjacima-na-zahtjev već danas u Europi i svijetu značajno utječe na budućnost rada. Specijalizirani portali koji nude takve usluge bilježe jako veliki porast registriranih stručnjaka za razna područja i funkcije.