fbpx

Što donose EU fondovi u narednom razdoblju

Ivka Marić
,
 01 listopada, 2022.

Europska Komisija je krajem kolovoza usvojila Sporazum o partnerstvu s RH za financijsko razdoblje 2021. – 2027. Ovime su i službeno ispunjeni svi uvjeti za početak korištenja sredstava iz EU fondova za financiranje kohezijske politike u nadolazećem višegodišnjem financijskom okviru (VFO). Osim sredstava osiguranih kroz VFO 2021. – 2027., na raspolaganju je i Next Generation EU, novi instrument EU za oporavak od posljedica COVID – 19. Sredstva osigurana unutar Next Generation EU, bit će dostupna kroz pozive iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost (NPOO).

Za Hrvatsku ovo znači da na raspolaganju ima više od 24 milijarde eura, gotovo dvostruko više nego u prethodnom razdoblju 2014.-2020. Prve pozive iz VFO očekujemo tek u drugoj polovici iduće godine, a u međuvremenu nadležna tijela provode pozive za dodjelu sredstava u sklopu NPOO. Konačna podjela sredstava između javnog i privatnog sektora još uvijek nije finalizirana, ali ono što je poznato su prioritetna područja investiranja. Na pitanje što nam donose EU fondovi u narednom razdoblju odgovor je sljedeći – sredstva će se usmjeriti na ispunjenje 5 glavnih ciljeva:

 1. Pametnija Europa – poticanje inovativne i pametne gospodarske transformacije.
 2. Zelenija Europa – prelazak na gospodarstvo s malim udjelom ugljika, energetska tranzicija, ulaganja u obnovljive izvore energije i borba protiv klimatskih promjena.
 3. Povezanija Europa – uvođenje i modernizacija širokopojasne mreže i investiranje u digitalnu infrastrukturu.
 4. Europa s istaknutijom socijalnom komponentom – podupiranje socijalnih inovacija i eksperimenata.
 5. Europa bliža građanima – financiranje održivog i integriranog razvoja urbanih, ruralnih i obalnih područja te lokalnih inicijativa

Prilike za poduzetnike

Hrvatski poduzetnici najviše sredstava iz EU fondova mogu očekivati u području zelene tranzicije, digitalizacije te istraživanja i razvoja. Mali i srednji poduzetnici imaju puno razloga za veselje jer je većina sredstava namijenjena upravo njima. Velik dio kolača usmjeren je i na unaprjeđenje i održivost turističkog sektora. Ovdje valja spomenuti kako se Nedavno otvorio Poziv ‘‘Razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju’’, pa sve potencijalne prijavitelje pozivamo da se obrate Apsolonu za pripremu projektnih prijedloga. Konačna podjela sredstava između privatnog i javnog sektora još uvijek nije definirana, pa zato niže navedene iznose treba uzeti s rezervom jer je moguće još izmjena u narednom periodu.

Ukupno raspoloživa sredstva za poduzetnike u novom razdoblju:

 • U sklopu Operativnog programa konkurentnost i kohezija (OPKK) dostupno je 985 milijuna eura.
 • Integriranim teritorijalnim programom (ITP) za poduzetnike je osigurano 317 milijuna eura.
 • Kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti (NPOO) bit će dostupno više od 1,5 milijardi eura.

Zelena tranzicija

Sredstva iz EU fondova bit će dostupna za ulaganja u obnovljive izvore energije, projekte povećanja energetske učinkovitosti, projekte koji doprinose očuvanju bioraznolikosti, te projekte koji će doprinijeti ostvarenju cilja klimatske neutralnosti. Ovim projektima potaknut će se oporavak i dugoročni rast Europske unije. Sredstva će biti dostupna MSP-ovima i velikim poduzećima.

Do kraja godine je otvoren natječaj ‘‘Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo’’. Riječ je o najvećoj alokaciji sredstava koja će se moći koristiti za povećanje energetske učinkovitosti, pa pozivamo zainteresirane tvrtke koje imaju potencijalne projekte da se što prije obrate Apsolonu kako bi stigli iskoristiti dostupna sredstva.

 

Istraživanje i razvoj

Trenutačna razina ulaganja u projekte u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija (IRI) u RH nije na zadovoljavajućoj razni. To se posebno očituje kod malih i srednjih poduzeća (MSP-ova), koji su u prethodnom razdoblju ostali nepravedno zapostavljeni. Zbog toga su u narednom razdoblju osigurana pozamašna sredstva za MSP-ove upravo za IRI projekte. Sredstva će biti dostupna i velikim poduzetnicima, koje očekuje više od milijarde kuna za aktivnosti istraživanja inovacija.

 

Digitalizacija

Za projekte digitalizacije u narednom razdoblju osigurano je više od 70 milijuna kuna. Sredstvima iz EU fondova će se financirati unapređenje poslovnih procesa i ulaganja u visokotehnološka rješenja informacijsko komunikacijskih tehnologija. Dio sredstava alocirat će se kroz program Digitalna Europa i podršku projektima Europskih digitalnih centara za inovacije (EDIH-ova). U okviru digitalizacije najveći fokus biti će na MSP-ovima.

 

Financijski instrumenti

Uz bespovratna sredstva dio novca osigurat će se i kroz financijske instrumente. Prioriteti financiranja također će biti ulaganja u digitalizaciju i energetsku učinkovitost. Ova sredstva usmjerit će se u većem dijelu prema MSP-ovima i novoosnovanim poduzećima.

 

Okolišni ciljevi i DNSH

U kontekstu novog financijskog razdoblja važno se osvrnuti i na EU taksonomiju i načelo ne nanošenja bitne štete (Do no significant harm – DNSH). U skladu s EU taksonomijom projekti moraju znatno doprinositi ostvarenju najmanje jednog okolišnog cilja:

 • Ublažavanje klimatskih promjena
 • Prilagođavanje klimatskim promjenama
 • Održiva uporaba i zaštita voda i morskih resursa
 • Prijelaz na kružnu ekonomiju
 • Sprečavanje i suzbijanje onečišćenja

Osim što moraju pridonijeti ovim ciljevima, istovremeno moraju poštivati načelo ne nanošenja bitne štete ostalim okolišnim ciljevima. Kao i do sada, svi projekti koji se financiraju morat će obrazložiti na koji način doprinose promicanju horizontalnih načela.

 

Uspješna provedba je ključna

Valja imati na umu da za povlačenje bespovratnih sredstava iz EU fondova nije dovoljno napisati i predati projektni prijedlog. Tek nakon predaje projektnih prijava te potpisa Ugovora o bespovratnim sredstvima slijedi pravi posao. Koliko bespovratnih sredstava će u konačnici biti isplaćeno Korisniku ovisi o uspješnosti provedbe projekta. Sve projektne aktivnosti koje ste definirali u projektnoj prijavi, tijekom razdoblja provedbe projekta potrebno je realizirati.

S obzirom na to da provedbe projekata najčešće traju po nekoliko godina, potencijalnih izazova koji mogu ugroziti izvršenje pojedine aktivnosti, umanjiti odobrena bespovratna sredstva ili ugroziti cijeli projekt je mnoštvo. Imajući u vidu da se svaki projekt sastoji od međusobno zavisnih komponenti od kojih svaka predstavlja rizik ako se njome ne upravlja učinkovito, specifično stručno znanje u upravljanju projektima je ključno. Apsolon tim za provedbu projekata broji jedanaest vrhunskih stručnjaka specijaliziranih za provedbu projekata sufinanciranih iz EU fondova.

 

Pravovremeno planiranje

Apsolon svojim klijentima uvijek savjetuje izradu okvirnog dugoročnog plana investicija (narednih 2-4 god) i usklađivanjem plana s pozivima u najavi. Naime ako se investicije provode ad hoc, bez takvog plana i provjere dostupnih izvora financiranja, dogodit će se situacije da upravo nakon što započnete određenu investiciju dođe do objave poziva kojim možete ostvariti potporu za tu investiciju. Budući da provođenje investicije (sklapanje ugovora, plaćanje avansa) ne smije nastati prije predaje prijave, ponekad odgoda od nekoliko tjedana ili mjeseci može činiti razliku između dobivanja potpore i propuštanja prilike. Određene su investicije neodgodive i hitne, ili je poslovni učinak toliko značajan da se ne isplati čekati poziv za sufinanciranje, no kvalitetnim planiranjem mogu se uvelike smanjiti izdaci za nova ulaganja. Potpore sve više postaju konkurentska prednost jer omogućavaju niži trošak kapitala, veća ulaganja s ciljem povećanja kvalitete proizvoda i usluga, niže troškove poslovanja (npr. kod postizanja energetske učinkovitosti ili ulaganja u OIE) i na kraju višu profitabilnost.

Za kvalitetnu pripremu projekta potrebno je nekoliko mjeseci i znatni financijski i ljudski resursi, a usklađivanje s očekivanim pozivima također može smanjiti trošak pripreme i realizacije. Potencijalni prijavitelji svakako se trebaju informirati što nam donose EU fondovi u narednom razdoblju te istražiti kako se njihove željene investicije uklapaju u dostupne mogućnosti. U navedenom vam na raspolaganju stoje stručnjaci iz Apsolona koji iza sebe imaju višegodišnje iskustvo u pripremi i provedbi projekata financiranih iz EU fondova. Slobodno nam se obratite kako bi Vam predstavili dostupne izvore financiranja za vaše društvo.