fbpx

Socijalnija Europa

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Glavne teme ovog cilja određene su regulativom Europskog socijalnog fonda plus (ESF+), a tiču se zapošljavanja, obrazovanja, zdravstva i reformi socijalne politike. Ciljevi socijalnije Europe su visoka razina zaposlenosti, pravedna socijalna zaštita te kvalificirana i otporna radna snaga koja odgovara potrebama tržišta i spremna je za budući svijet rada. 

Europski socijalni fond plus (ESF+) pokriva široko područje definirano kroz ukupno 11 specifičnih ciljeva. 

Regulativom se navodi želja da države članice podupiru aktivnosti socijalnih inovacija i eksperimenata ili jačaju pristup „odozdo prema gore”. Isti se temelji na partnerstvima s javnim tijelima, privatnim sektorom i civilnim društvom kao što su lokalne akcijske skupine koje osmišljavaju i provode strategije lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice.

Dodatno, planirana je sinergija s programom „EU za zdravlje” podupiranjem, između ostalog, razvoja vještina zdravstvenog osoblja te boljeg pristupa zdravstvenoj skrbi za osobe u osjetljivim socioekonomskim situacijama i dugoročnoj skrbi. U slučaju Hrvatske, stavit će se veći naglasak na povećanje usluga e-zdravstva.