fbpx
smart city case study

Smart City rješenja: Kako se mali hrvatski gradovi mogu pametno razvijati?

Valentina Galijan
,
 19 travnja, 2021.

Pametni gradovi i smart city rješenja nisu više daleka budućnost, već se polako dotiču svih nas. Pritom ne govorimo samo o globalnoj, već i o lokalnoj razini čemu svjedočimo i sve većim brojem primjera pametnih rješenja iz susjedstva. Iako i dalje nije moguće uspoređivati velika tehnološka smart city rješenja u Barceloni ili Singapuru s onima u Hrvatskoj, značajni su pomaci uočeni u posljednjih deset godina otkako važnost digitalizacije dolazi u prvi plan. Naši gradovi,  veliki i mali, pomalo se  bude i sve više promišljaju o različitim pametnim rješenjima koja bi mogli kreirati ili prilagoditi svojoj veličini i implementirati u svoju svakodnevnicu kako bi život građana postao kvalitetniji i jednostavniji u skladu s izazovima današnjice.  

Smart City rješenja za manje gradove

Koncept pamentog grada (Smart City) predstavlja viziju urbanog razvoja koja naprednom primjenom tehnologija omogućava održivo upravljanje gradskim resursima i višu kvalitetu života građana. Međutim, koliko je ona primjenjiva na male hrvatske gradove i njihove lokalne sredine? Mogu li hrvatski gradovi, mahom maleni, s puno manjim prihodima po glavi stanovnika, sebi priuštiti Smart City rješenja? I trebaju li ona uopće našim gradovima od 10.000, 30.000 ili 50.000 stanovnika? 

U Apsolonu smo uvjereni da je odgovor pozitivan. Ipak, činjenica jest da primjena koncepta pametnog grada na manje sredine zahtijeva pažljivu analizu o tome što je zaista potrebno i primjenjivo stanovnicima takvih urbanih sredina te kako racionalno nabavljati i razvijati tehnološka rješenja koja nisu preskupa i imaju upravo one funkcionalnosti koje odgovaraju potrebama stanovnika i gradskih uprava. Danas, održivost postaje imperativ strateškog planiranja, a neophodan element integrirano, transparentno i uključivo upravljanje javnim resursima. Primjena koncepta i tehnologija vezanih uz pametne gradove u manjim urbanim sredinama predstavlja osobit izazov jer zahtijeva uspostavu ravnoteže između razvoja novih, naprednih  tehnoloških rješenja, financijskih mogućnosti gradova i specifičnih potreba lokalne zajednice.  

Domaća Smart City rješenja 

U nastavku su dana tri slučaja malih hrvatskih gradova koji itekako promišljaju kako poboljšati i pojednostaviti život svojim građanima provodeći mjere iz svojih Smart City strategija koje su nastale vrlo aktivnom suradnjom gradske uprave i građana i  bile prvi korak ka sustavnom,  aktivnom i uključivom promišljanju o Smart City konceptu i njegovoj implementaciji u gradu. U sva tri slučaja radi se o planovima koji su u provedbi, a koji su proizišli iz razvoja strateških programa usmjerenih na Smart City.

Interaktivna platforma za građane

Svjesna veličine i sveobuhvatnosti zadatka koji im predstoji, gradska uprava Grada Krka upustila se u proces stvaranja strateškog okvira razvoja pametnog grada koji definira okvir i smjer u kojem će Grad ići u svojoj želji da postane moderna, transparentna i digitalizirana zajednica. Sa svega  nešto više od 6.000 stanovnika i brojnim dosad već implementiranim pametnim rješenjima, Krk slovi kao “pametni otok” i “pametni grad”. Trenutačno, gradska uprava ima fokus na provedbu digitalne transformacije gradske uprave kako bi omogućili građanima da obavljaju administrativne postupke  iz udobnosti vlastitog doma i bez  nužnog odlaska u gradsku upravu kako bi predali neki zahtjev ili obrazac. Krk će stoga razviti digitalnu gradsku platformu u svrhu efikasnijeg upravljanja gradom, pružanja proaktivnog pristupa potrebama građana te transformaciju načina pružanja javnih usluga njihovom digitalizacijom.

Apsolon_Krk_Smart_City_Case_Study

Razvoj rješenja za praćenje prometa u trajektnoj luci

Grad Supetar kao mali otočni grad na Braču  sa 4.000 stanovnika, svako ljeto suočava se s enormnim prometnim gužavama na prilazu trajektnoj luci koja se nalazi u samom centru grada pri čemu posjetitelji provedu i po nekoliko sati u koloni  automobila  čekajući ulazak na trajekt. Stoga, je Grad Supetar odlučio ublažiti negativne posljedice trajektnog prometa kroz grad, na iskustvo turista i svakodnevni život građana uspostavom sustava praćenja  i informiranja o prometnim gužvama na prilazima luci. Supetar razvija digitalnu plaftormu koja koja će imati funkcionalnost live izvještavanja o stanju prometa u gradu, prikazivati stanje gužve, vrijeme čekanja, informacije o voznom redu te pružati prediktivni kalendar prometnih gužvi na određeni dan u godini.  Sustav će koristiti putnicima da unaprijed planiraju svoje putovanje, gradskoj upravi za koordinaciju gužve i sigurnosti u prometu te pomorskim prijevoznicima za potencijalno uvođenje dodatnih izvanrednih linija.

Apsolon_Brač_Smart_City_Case_Study

Digitalna transformacija gradske uprave

Grad Ploče s nešto manje od 10.000 stanovnika u svojoj strategiji ističe da je grad spreman na inovacije i pozitivne promjene. Uz novoizrađenu Strategiju pametnog grada u fokusu njegova razvoja je digitalizacija gradske uprave kroz optimizaciju poslovnih procesa uvođenjem Integralnog sustava za praćenje, kontrolu i upravljanje dokumentacijom, s uključenim modulima za upravljanje sjednicama i projektima. Projektom će se unaprijediti poslovni procesi i standardizacija postupaka, digitalizirati interni poslovni procesi i usustaviti baze podataka te educirati i jačati motivaciju djelatnika uprave za digitalnu transformaciju. 

Apsolon_Ploče_Smart_City_Case_Study

Digitalno da, ali ne nužno…  

Koncept pametnog grada može biti usmjeren  na učinkovitu, pametnu i transparentnu gradsku upravu, digitalnu infrastrukturu, pametno upravljanje energijom i infrastrukturom, komunalne usluge, održivu urbanu mobilnost, gospodarstvo ili drugo relevantno područje. Iz navedenih primjera, vidljive su gradske inicijative pokrenute u nekim od navedenih područja nakon izrade strateškog dokumenta kao temeljnog preduvjeta za planiranje razvoja pametnog grada. Svi gradovi proveli su sustavan i vrlo pariticipativan proces strateškog planiranja u koji su uključili brojne gradske dionike iz čega su proizašle navedene inicijative. Sve inicijative su u početnoj ili zreloj fazi i pokazuju kako i mali gradovi žele i mogu biti “pametni” i utjecati na povećanje kvalitete života građana u njihovom gradu na obostrano zadovoljstvo, kako građana tako i gradske uprave. U slučaju da je i Vašem mjestu potrebna strategija razvoja grada, implementacije Smart City rješenja ili dodatan savjet u ovom području, obratite se našim stručnjacima.