fbpx
Apsolon_GDPR_Filip_Jakopović

Sinergijom do uspješne realizacije EU projekata

Maja Bakarić
,
 30 travnja, 2019.

 

Više od 50 marljivih Apsolonovih stručnjaka svakodnevno osmišljava i stvara nove mogućnosti za zajednički rast i razvoj. Svjesni da EU nudi brojne prilike za sufinanciranje projekata, tim za Podršku investitorima identificirao je natječaje na koje bi mogli prijaviti nekoliko interno osmišljenih ideja. To je rezultiralo ostvarenjem bespovratnih EU sredstava za čak 4 projekta koja su trenutačno u rukama tima za Provedbu projekata.

Projekt 1: Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti tvrtke Apsolon uvođenjem IKT rješenja

Svrha projekta: do projektne ideje došlo je nakon što su stručnjaci Apsolona prepoznali potrebu za rastom konkurentnosti i produktivnosti poslovanja uslijed rasta i usložavanja poslovnih procesa, rasta broja područja kojima se tvrtka bavi, ali i svojevrsne atomizacije poslovnih funkcija uslijed organizacijske prilagodbe tvrtke.

Rješenje: predmetni projekt odgovara na identificirane izazove putem 3 glavne aktivnosti:

1. nabava IKT poslovnog rješenja za upravljanje poslovanjem, a posebno prilagođenog potrebama tvrtke u praćenju poslovanja Odjela digitalne transformacije i Design Thinkinga;

2. nabava IKT poslovnog rješenja za pružanje trenutnih povratnih informacija o performansama zaposlenika, što će omogućiti prikupljanje povratnih informacija u realnom vremenu te radikalno unaprjeđenje upravljanja ljudskim potencijalima;

3. nabava nove računalne i komunikacijske opreme kako bi se omogućila puna eksploatacija novih softvera, optimizirao proces pružanja usluga te omogućio dislocirani rad te jednostavna kolaboracija savjetnika izvan ureda.

Očekivani rezultati projekta: rezultate i učinke projekta je nužno promatrati iz perspektive koristi ciljnih skupina:

1. Sama tvrtka i menadžment imat će korist u vidu povećanja konkurentnosti tvrtke na tržištu, kako kroz povećanje kvalitete krajnjeg proizvoda, tako kroz uštede, optimizaciju te zadovoljnije zaposlenike i klijente;
2. Zaposlenici tvrtke imat će korist kroz sudjelovanje u edukacijama i implementaciju novih IKT rješenja kojima će se poboljšati radni uvjeti;
3. Neizravnu korist će imati i svi budući zaposlenici, kroz interne metode transfera znanja;
4. Osim ciljnih skupina, korist će imati i krajnji korisnici, klijenti tvrtke, koji će u Apsolonu i dalje imati pouzdanog partnera koji će im pružati visoku kvalitetu proizvoda i usluga te time omogućiti daljnji rast i razvoj poslovanja.


Ukupna vrijednost projekta: 1.143.562,50 HRK
Iznos EU sufinanciranja: 579.865,00 HRK
Razdoblje provedbe projekta: 1.10.2019. – 1.4.2021.
Kontakt osoba za više informacija: Nataša Ćurić Martinčević, ncuric@apsolon.com
Nositelj projekta: Apsolon d.o.o.

Zahvaljujući osiguranim bespovratnim sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014. – 2020., Apsolon je u travnju 2021. godine uspješno završio projekt pod nazivom “ Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti tvrtke Apsolon uvođenjem IKT rješenja“ sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava potpisanim s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, a u sklopu poziva ‘Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)-2’.

Završetkom provedbe postignuta je svrha projekta: povećana je konkurentnost i učinkovitost Apsolona. U sklopu projekta nabavljeno je IKT poslovno rješenje za upravljanje poslovanjem, a posebno prilagođeno potrebama tvrtke u praćenju poslovanja Odjela digitalne transformacije i Design Thinkinga. Također, nabavljeno je IKT poslovno rješenje za pružanje trenutnih povratnih informacija o performansama zaposlenika, a što je omogućilo prikupljanje povratnih informacija u realnom vremenu te radikalno unaprjeđenje upravljanja ljudskim potencijalima. Naposljetku, nabavljena je nova računalna i komunikacijska oprema kako bi se omogućila puna eksploatacija novih softvera, optimizirao proces pružanja usluga te omogućio dislocirani rad te jednostavna kolaboracija savjetnika izvan ureda.

Projekt je ostvario sufinanciranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., a putem poziva „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2“, Referentna oznaka: KK.03.2.1.19 kojeg provodi Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Više informacija na:
www.strukturnifondovi.hr
OP Konkurentnost i kohezija – Operativni program 2014.-2020.

Projekt 2: Komercijalizacija softvera e-Guillotine 2.0

Svrha projekta: komercijalizacija softvera e-Guillotine 2.0 te digitalizacija procesa i reorganizacija poslovanja Odjela regulatorne reforme tvrtke Apsolon. Do ideje je došlo nakon što su stručnjaci Apsolona napravili analizu unutarnjih i vanjskih čimbenika poslovanja te detektirali ključne probleme s kojima se tvrtka susreće u provedbi projekata regulatorne reforme. Problemi se mogu promatrati na dvije razine:
– proizvod/usluga – glavni nedostatak e-Guillotine softvera zamijećen je u nemogućnosti izračuna administrativnog opterećenja koje će se postići ukidanjem ili promjenom nekog propisa, a koja se sada računao pomoću excel tablica;
– interni poslovni procesi –  problem se ogleda u dijelu produkcije mjerenja administrativnog opterećenja, odnosno ukupnom neučinkovitom poslovnom procesu Odjela regulatorne reforme kao posljedica manualnog unosa podataka i mjerenja administrativnog opterećenja, manualnog generiranja isporuka te neučinkovite korisničke podrške u području monitoringa, upravljanja i kontrole kvalitete projekata mjerenja administrativnog opterećenja

Rješenje: Komercijalizacija inovativnog SCM softvera za mjerenje troška važećih propisa te procjenom učinaka novih propisa kroz njegovu prilagodbu i integraciju unutar jedinstvenog softvera e-Guillotine te prilagodba digitalizacije procesa i reorganizacije poslovanja Odjela regulatorne reforme. 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:
– integrirano softversko rješenje za upravljanje projektima regulatorne reforme i mjerenje administrativnog opterećenja spremno za komercijalnu primjenu na ciljnim tržištima
– digitalizacija procesa i reorganizacija poslovanja Odjela regulatorne reforme


Ukupna vrijednost projekta: 1.887.455,47 HRK
Iznos EU sufinanciranja: 776.514,41 HRK
Razdoblje provedbe: 1. 10. 2018. – 1. 1. 2020.
Kontakt osoba za više informacija: Miroslav Kosović, mkosovic@apsolon.com
Nositelj projekta: Apsolon d.o.o. 

Projekt je ostvario sufinanciranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., a putem poziva „Komercijalizacija inovacija u poduzetništvu“, Referentna oznaka: KK.03.2.2.02 kojeg provodi Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Više o projektu i razvijenoj e-Giljotini 2.0

Više informacija na:
www.strukturnifondovi.hr
OP Konkurentnost i kohezija – Operativni program 2014.-2020.

Projekt 3: Povećanje konkurentnosti tvrtke Apsolon optimalnom primjenom mrežnih rješenja

Svrha projekta: Povećanje konkurentnosti tvrtke u pružanju usluga regulatorne reforme primjenom mrežnih rješenja. Do ideje je došlo tako da su Apsolonovi stručnjaci identificirali nižu konkurentnost uslijed neadekvatnog tržišnog pozicioniranja tvrtke za pružanje usluge regulatorne reforme na globalnoj razini, nisku razinu svijesti o mogućnosti unapređenja procesa regulatorne reforme primjenom IKT tehnologija, dok je proces identifikacije barijera u poslovnom okruženju prilikom pružanja usluge regulatorne reforme dugotrajan i skup.

Rješenje: Izrada poslovne web stranice www.boljipropisi.hr koja će služiti kao središnje mjesto za sve teme povezane s poboljšanjem poslovnog okruženja i regulatorne reforme na državnoj razini te optimizacija domene u cilju podizanja posjećenosti web stranice.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

– povećanje konkurentnosti tvrtke na globalnom tržištu usluga regulatorne reforme povećanjem imidža, vidljivosti i potražnje za uslugama regulatorne reforme;

– pojačana svijest o mogućnosti primjene IKT tehnologija u procesu regulatorne reforme, što će unaprijediti proces i metodu pružanja usluge;

– smanjenje troškova i dugotrajnosti procesa pružanja usluge regulatorne reforme.


Ukupna vrijednost projekta: 135.000 HRK
Iznos EU sufinanciranja: 94.500 HRK
Razdoblje provedbe projekta: 25. 2. 2019. – 25. 2. 2020.
Kontakt osoba za više informacija: Dijana Babić, babic@apsolon.com
Nositelj projekta: Apsolon d.o.o.

Projekt je ostvario sufinanciranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., a putem poziva „WWW vaučeri za MSP-ove“, Referentna oznaka: KK.03.2.1.17 kojeg provodi Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Više informacija na:
www.strukturnifondovi.hr
OP Konkurentnost i kohezija – Operativni program 2014.-2020.

 

Projekt 4: Povećanje konkurentnosti digitalnog savjetovanja tvrtke Apsolon strategija primjenom mrežnih marketinških rješenja

Svrha projekta: ojačati tržišnu poziciju te povećati konkurentnost tvrtke Apsolon strategija u pružanju usluga digitalnog savjetovanja primjenom mrežnih marketinških rješenja. Do ideje je došlo nakon što su stručnjaci Apsolona prepoznali dva najveća izazova u segmentu poslovanja digitalnog savjetovanja, prvenstveno u komercijalizaciji same usluge:
– niža razina svijesti domaćih tvrtki o temama digitalizacije i digitalne transformacije, odnosno o potrebi uključivanja suvremenih digitalnih alata u vlastito poslovanje
– identifikacija i pristup potencijalnim klijentima

Rješenje: Izrada poslovne web stranice pod nazivom digitalni-indeks.hr koja služi kao središnje mjesto za sve teme povezane s uslugama digitalnog savjetovanja koje pruža tvrtka, te kao glavni kanal marketinga i prodaje spomenutih usluga.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:
– izrađena nova web stranica, dostupna na: digitalni-indeks.hr
– povećana vidljivost usluga digitalnog savjetovanja tvrtke
– olakšan pristup novim klijentima tvrtke uz učinkovito upravljanje projektom

Navedeno će omogućiti postizanje rezultata projekta: Ojačana tržišna pozicija i povećana konkurentnost tvrtke Razbor u pružanju usluga digitalnog savjetovanja putem izrade nove, specijalizirane web stranice.


Ukupna vrijednost projekta: 130.000,00 HRK
Iznos EU sufinanciranja: 91.000,00 HRK
Razdoblje provedbe: 15. 10. 2018. – 15. 10. 2019.
Kontakt osoba za više informacija: Andrijana Parić, aparic@apsolon.com
Nositelj projekta: Apsolon strategija d.o.o. 

Projekt je ostvario sufinanciranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., a putem poziva „WWW vaučeri za MSP-ove“, Referentna oznaka: KK.03.2.1.17 kojeg provodi Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Više informacija na:
www.strukturnifondovi.hr
OP Konkurentnost i kohezija – Operativni program 2014.-2020.

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtki Apsolon d.o.o. i Apsolon strategija d.o.o.