fbpx
HDI - hrvatski digitalni indeks - digitalna transformacija

Digitalna transformacija u Hrvatskoj 2020.

Digitalna transformacija i digitalizacija sveprisutni su pojmovi u poslovnome svijetu za koje su sigurno svi imali prilike čuti. Unatoč sveprisutnosti, razumijevanje ovih dvaju pojmova često je otežano te se pojmovi digitalizacije i digitalne transformacije poimaju istovjetnima. Digitalizacija obuhvaća proces pretvaranja analognih procesa u digitalne, dok se digitalna transformacija odnosi na temeljite promjene u organizaciji i načinu tradicionalnog poslovanja korištenjem digitalnih tehnologija i primjenom novih poslovnih modela. Ukratko, digitalna transformacija obuhvaća mnogo više od samih tehnologija te se odnosi na korjenite promjene u načinu razmišljanja i poimanja poslovanja organizacije.

Glavni cilj digitalne transformacije je poboljšanje performansi i brža prilagodba u okruženju koje se neprestano i ubrzano mijenja. Iskorištavanje novih tehnologija omogućuje optimizaciju poslovnih procesa, rezanje troškova, smanjenje broja radnih mjesta gdje može doći do ljudske pogreške i povećanje broja onih radnih mjesta u kojima je ljudski faktor neophodan. Digitalna transformacija omogućuje otvaranje novih tržišta, kreiranje novih izvora prihoda i prilagođavanje korisnicima/kupcima. Nužnost digitalne transformacije za održavanje konkurentnosti na tržištu i njene dobrobiti prepoznaje sve više poduzeća diljem svijeta koja ulažu značajne financijske i vremenske resurse u oblikovanje digitalne transformacije.

Kako bismo dobili uvid u stanje digitalne transformacije hrvatskog gospodarstva, i ove smo godine izradili Hrvatski Digitalni Indeks (HDI) – upitnik čijim je ispunjavanjem na jednostavan i brz način moguće provjeriti stanje digitalne spremnosti organizacije. Indeks analizira spremnost hrvatskog gospodarstva na suočavanje s izazovima koje donosi iznimno brz rast i razvoj novih digitalnih tehnologija, koje u sve većoj mjeri mijenjaju tradicionalni način i organizaciju poslovanja. Metodologija HDI-a ista je kao prošlogodišnja, a što daje mogućnost usporedbe Indeksa po godinama.

Osim procjene stanja digitalne transformacije hrvatskog gospodarstva, cilj istraživanja je i analizirati digitalnu spremnost poduzeća iz različitih gospodarskih sektora, te na temelju dobivenih rezultata izraditi prijedloge preporuka i smjernica za unapređenje digitalnih kapaciteta hrvatskih poduzeća, ali i cjelokupnog gospodarstva.

Podaci za HDI prikupljeni su od 300 hrvatskih poduzeća, od toga 43 velikih (s preko 250 zaposlenika) i 257 srednjih (s 50-249 zaposlenika) koristeći CAWI metodu (Computer Assisted Web Interviewing) i CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing). Subjekti su grupirani u pet velikih skupina djelatnosti, a prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD): Poljoprivreda (područje A prema NKD-u), Proizvodnja (područja od B do E prema NKD-u), Građevinarstvo (područje F prema NKD-u), Trgovina (područje G prema NKD-u) i Usluge (područja od H do S prema NKD-u). Također, subjekti su grupirani prema regijama i županijama u Republici Hrvatskoj. Ciljni ispitanici istraživanja bile su osobe strateški odgovorne za digitalne procese u poduzeća.

Pomoću HDI upitnika,  dostupnog na www.digitalni-indeks.hr, dobiveni su odgovori na pitanja koja pokrivaju četiri ključna područja digitalne transformacije:

Prikupljeni odgovori zatim su obrađeni kako bi se dobio pregled stanja digitalne transformacije u Hrvatskoj. Korištenje ovakvog bottom-up pristupa istraživanju omogućilo je sustavnu analizu dobivenog seta podataka na temelju koje su uočeni ponavljajući obrasci ponašanja. To je pak omogućilo predstavljanje zaključaka o stanju digitalne transformacije hrvatskog gospodarstva te izradu prijedloga preporuka i smjernica za poboljšanje.

Odgovori su, gdje je to bilo moguće, uspoređeni s prošlogodišnjim rezultatima ankete, a u svrhu analize godišnjih trendova. Provedeni su statistički testovi Hi-kvadrat i ANOVA kojima se utvrđivalo postoje li statistički značajne razlike u odgovorima ispitanika s obzirom na obilježja veličine poduzeća, djelatnosti i regije.

Ako i Vi želite saznati kakvo je stanje digitalne transformacije Vaše organizacije, ispunite kratki upitnik i doznajte koliko ste digitalno spremni.

Digitalna transformacija u Hrvatskoj 2020.

Koliko su digitalno spremna hrvatska poduzeća i kako je COVID-19 utjecao na njihovo poslovanje? Besplatno preuzmite studiju i saznajte stanje digitalne transformacije srednjih i velikih tvrtki u 2020.