fbpx
HDI - hrvatski digitalni indeks - digitalna transformacija

Digitalna transformacija u Hrvatskoj 2019.

Digitalna transformacija danas je jedan od najviše korištenih pojmova u poslovnim publikacijama, portalima i razgovorima između poslovnih ljudi. Vjerojatno ne postoji uspješan menadžer ili perspektivan poduzetnik koji se nije zapitao što digitalna transformacija znači za poslovanje njegove organizacije. Međutim, o stanju digitalne transformacije u Hrvatskoj ne postoji dovoljno odgovarajućih podataka koji bi osigurali objektivnu sliku stanja digitalne transformacije, kako na individualnoj razini tvrtke ili korporacije, tako i na razini hrvatskog gospodarstva. To je ujedno i razlog za izradu ove studije i pokretanje internet portala www.digitalni-indeks.hr.

Rezultati studije digitalne transformacije provedene u Hrvatskoj u razdoblju od listopada 2018. do ožujka 2019. godine ukazuju na nedovoljnu pripremljenost hrvatskog gospodarstva za izazove digitalnog doba. Prema rezultatima studije, svaka druga hrvatska tvrtka ili korporacija smatra da se digitalna transformacija nalazi među deset najvažnijih tema, no velika većina njih vjeruje kako će digitalne izazove jednostavno riješiti digitalizacijom analognih poslovnih procesa. Upravo zbog tog razloga većina tvrtki prepušta upravljanje izazovima digitalne transformacije IT odjelu tvrtke. Međutim, oni napredniji razumiju da se digitalna transformacija ne odnosi samo na promjene IT sustava, već da ona obuhvaća sve segmente poslovanja organizacije (npr. ljudi, kultura, procesi, partneri). Napredni članovi poslovne zajednice poimaju digitalnu transformaciju (DX) kao digitalnu transformaciju poslovanja (DBX) – temeljitu promjenu u organizaciji i načinu tradicionalnog poslovanja korištenjem digitalnih tehnologija i primjenom novih poslovnih modela s ciljem poboljšanja performansi organizacije i brže prilagodbe u okruženju koje se stalno i brzo mijenja.

Studija koja je pred vama daje pregled stanja digitalne transformacije u Hrvatskoj iz takozvane bottom-up perspektive. To znači da su ukupni rezultati studije kao zbroj individualnih izvještaja o stanju digitalne transformacije tristo najboljih srednjih i velikih tvrtki. Ovaj pristup izabrali smo kako bi stvorili bazu podataka te istu iskoristili kao temelj za mjerenje digitalne spremnosti hrvatskih tvrtki. Tako je integralni dio ove studije i internet portal www.digitalni-indeks.hr na kojemu možete provjeriti stanje digitalne spremnosti vaše organizacije kroz popunjavanje upitnika koji vam neće uzeti više od 15-ak minuta. Vaše odgovore algoritam će usporediti s bazom podataka te vam odmah dati individualizirani rezultat stanja digitalne spremnosti vaše organizacije. Ukoliko želite, jednim klikom i potpuno besplatno možete zatražiti i kompletan izvještaj za vašu organizaciju s okvirnim preporukama za poboljšanje digitalne spremnosti vaše tvrtke ili korporacije. Ove preporuke možete shvatiti kao smjernice, ideje ili inspiraciju za pripremu digitalne transformacije, dok se za profesionalnu podršku iskusnih stručnjaka i digitalnih konzultanata s povjerenjem obratite stručnjacima Apsolona.

Digitalna transformacija u Hrvatskoj 2019.

Zanima vas koliko su digitalno spremne hrvatske tvrtke? Dok iščekujemo ovogodišnju analizu, preuzmite besplatno studiju Digitalne transformacije u Hrvatskoj 2019. i saznajte kako su naše organizacije kotirale prošle godine.