fbpx

2023.: Analiza spremnosti hrvatskih poduzeća na zelenu tranziciju za klimatsku neutralnost

Zadnje istraživanje iz 2021. godine pokazalo je da više od 60% tvrtki ne percipira zelenu tranziciju kao priliku, no nova analiza je pokazala da se svijest poduzetnika drastično promijenila.

Svjesni činjenice da poduzeća, ovisno o svojoj veličini, vrsti industrije, geografskoj lokaciji i dostupnim resursima, na izazove uzrokovane raznim krizama odgovaraju na različite načine, hrvatska vodeća konzultantska kuća Apsolon i Hrvatska gospodarska komora proveli su istraživanje o spremnosti hrvatskih poduzeća na zelenu tranziciju za klimatsku neutralnost. Ono se sadržajno nadovezuje na istoimeno istraživanje iz 2021. godine, s ciljem praćenja pomaka u perspektivi hrvatskih poduzetnika kada je u pitanju tema zelene tranzicije te uočavanja jesu li aktualni događaji u svijetu pozitivno ili negativno utjecali na uvođenje zelenih tehnologija u poslovanje. Novim istraživanjem željelo se vidjeti kako su se i u kojoj mjeri europski trendovi i ciljevi reflektirali na hrvatske poduzetnike te koliko su oni zainteresirani za prelazak na održivo poslovanje.

80 % ispitanika slaže se s time da inovacije i tehnologije koje poduzetnici imaju namjeru razvijati su tehnologije vezane uz obnovljive izvore energije. Od strane ispitanika koji zelenu tranziciju ne percipiraju pozitivno, glavni razlog (64,5 %) za negativnu percepciju su visoki troškovi ulaganja u odnosu na povrat uloženog, a više od 60 % ispitanika zelenu tranziciju percipira pozitivno ili izrazito pozitivno, dok je 2021. to činilo 0 % ispitanika.
Svega 10 % ispitanika smatra da zelena tranzicija neće imati utjecaj na njihovo poslovanje.

Kada je riječ o procjeni spremnosti poduzeća na zelenu tranziciju, 70,4 % ispitanika kao najveće prepreke za isticanje financiranja projekata ističe nedostatak vlastitih sredstava za ulaganje. 52,5 % ispitanika već je započelo sa zelenom tranzicijom, a 13,7 % ispitanika planira započeti s pripremama u sljedećih 6 do 12 mjeseci.
Kao najveću potencijalnu prepreku u provedbi zelene tranzicije 40,3 % ispitanika ističe financiranje projekata, dok 5 % ispitanika nema namjeru započeti s pripremama uopće, što je napredak u odnosu na 2021. godinu kada je tako odgovorilo preko 10 % ispitanika.

Preuzimanje i daljnja distribucija rezultata istraživanja “Analiza spremnosti hrvatskih poduzeća na zelenu tranziciju za klimatsku neutralnost 2023.” dopuštena je samo uz pravilno navođenje i citiranje izvora.

Analiza spremnosti hrvatskih poduzeća na zelenu tranziciju za klimatsku neutralnost 2023.

Jesmo li “zeleno spremniji” nego što smo bili prije 2 godine? Besplatno preuzmite studiju i saznajte koliko su naše tvrtke spremne na energetsku tranziciju.