fbpx

Uvođenje koncepta industrije 4.0 u metaloprerađivačku industriju

izradili smo model provedbe investicije vrijedne 85 milijuna kuna

01

IZAZOV

Grupa povezanih tvrtki srednje veličine, s djelatnosti u području metaloprerađivačke industrije, suočila se sa stagnacijom poslovnog rasta i brzorastućom konkurencijom, zbog čega je provedba ambicioznog investicijskog ciklusa vrijednosti 85 mil kn postala nužnost. Ključan izazov je bio kako financirati uvođenje suvremenih proizvodnih tehnologija te istraživanje i razvoj novog proizvoda s ciljem implementacije koncepta industrije 4.0., posebice zbog ograničene kreditne sposobnosti tvrtke i limitiranih mogućnosti dostupnih u komercijalnim bankama.

02

RJEŠENJE

Apsolon je predložio model upravljanja cjelokupnim investicijskim ciklusom ukupnog trajanja 36 mjeseci, s ciljem maksimiziranja mogućnosti za sufinanciranje cjelokupnog investicijskog ciklusa iz ESI fondova i nacionalnih izvora financiranja, sve kako bi se omogućila njegova uspješna provedba koja ne bi nepovratno opteretila tekuće poslovanje. Konkretno, investicijski ciklus je segmentiran po povezanim poduzećima te podijeljen u nekoliko samostalno održivih projekata, pripremljene su kvalitetne projektne prijave za ESI fondove, pružena je podrška u procesu vrednovanja i ugovaranja projekata, u pregovorima s bankama i zatvaranju financijske konstrukcije, provedbi projekata i postupcima nabave te pregovorima s dobavljačima.

03

REZULTAT

Po implementaciji preporuka, investicijski ciklus je uspješno proveden nakon 3 godine intenzivnog rada. Ishođeno je preko 30 mil kn bespovratnih sredstava i poreznih olakšica. Tako je osigurana gotova trećina potrebnih kapitalnih sredstava, smanjena izloženost prema komercijalnim bankama te radikalno povećana likvidnost na razini Grupe, što je rezultiralo povoljnijim kreditnim uvjetima. Na kraju, tvrtka je uspješno uvela koncept industrije 4.0 u vlastito poslovanje, samostalno provela sofisticiran projekt istraživanja i razvoja novog proizvoda te se postavila na globalnu kartu inovativnih poduzeća.