fbpx

Uspješno opravdajte troškove za certifikaciju i ostvarite povrat

Kako opravdati nastale troškove za certifikaciju novih proizvoda u sklopu projekata istraživanja i razvoja i ostvariti povrat potpore na investiciju

01

IZAZOV:

Provedba EU projekata istraživanja i razvoja poduzeća traje prosječno 4 godine, što znači da većina projekata završava ove 2023. godine. U sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga za financiranje troškova istraživanja i razvoja poduzeća bilo je moguće financirati između ostaloga i troškove certifikacije novih proizvoda koji su mahom u prijavama i budžetirani. No, u provedbi projekta javlja se izazov kod pravdanja tih troškova i dobivanja bespovratnih sredstava za nastale troškove. Sam trošak certifikacije specifičan je za projekte istraživanja i razvoja i logika nalaže da se niti ne može očekivati da će biti ispunjen uvjet za prihvatljivost troška kao kod bilo kojih drugih troškova, odnosno ne može se očekivati da će usluga biti izvršena do kraja provedbe projekta. Narav usluge certifikacije je takva da se dio usluga nastavlja i nakon završetka projekta korisnika. Trošak certifikacije je usporediv primjerice s troškovima ishođenja patenata gdje je za prihvatljivost troška patenta dovoljna prijava patenta, a ne i dobiven certifikat patenta (patentiran proizvod). Čak i ako dobivanje samog certifikata unutar razdoblja provedbe projekta nije niti predviđeno projektnom prijavom, ti troškovi se neće prihvatiti od strane provedbenih tijela ako nisu nastali do kraja provedbe projekta i ako aktivnost nije izvršena do kraja provedbe projekta odnosno ako nije izdan konačni račun i dobiven dokaz o izvršenoj usluzi do kraja projekta.

02

RJEŠENJE:

Kako bi sve bilo sukladno ugovoru o bespovratnim sredstvima i kako biste ostvarili pravo na bespovratna sredstva za troškove certifikacije, stručnjaci za provedbu projekata u Apsolonu su uvidjeli da je moguće potraživati troškove koji jesu nastali do kraja provedbe projekta – to su troškovi za kompletiranje dokumentacije, troškovi ispitivanja i testiranja koja su odrađena te troškovi potencijalnih dorada i ponavljanja testiranja. A manji dio troška koji se odnosi na izdavanje samog certifikata koji će se dobiti nakon razdoblja provedbe projekta najbolje niti ne uključivati u potraživane troškove u okviru završnog zahtjeva za nadoknadom sredstava. Na ovaj način moguće je ostvariti bespovratna sredstva za obavljene usluge od strane certifikacijske kuće.

03

REZULTAT:

Svi potraživani troškovi odobreni od strane provedbenog tijela na korist korisnika.