fbpx

Prva europska matchmaking aplikacija za EU fondove

vodeća banka digitalno spaja poduzetnike s izvorima financiranja

01

IZAZOV

Vodeća nacionalna banka tražila je rješenje koje će postojećim klijentima olakšati dobivanje bespovratnih sredstava iz EU i nacionalnih fondova, te kojim će privući nove klijente u banku.

02

RJEŠENJE

EU fond vodič je besplatna usluga za pravne subjekte koja klijentima banke pruža konkretne informacije o natječajima za potpore i mogućnostima ostvarivanja raznih olakšica iz EU, nacionalnih ili drugih dostupnih izvora. Osim svog digitalnog dijela kroz internet bankarstvo klijenata banke, usluga uključuje i usluge usmjeravanja i savjetovanja stručnjaka Apsolona za postojeće ili nove klijente banke kroz sve faze prijave i provedbe projekta.

03

REZULTAT

Banka je za svojih 30.000 klijenata osigurala pristup individualiziranim informacijama o mogućnostima korištenja EU i nacionalnih bespovratnih fondova za planirane investicije, te se tako pozicionirala kao banka s najvećim brojem klijenata koji su iskoristili EU fondove za razvoj i rast poslovanja. Banka je također povećala ukupni plasman financijskih usluga (npr. kredita) te je povećala broj poslovnih klijenata za nekoliko stotina.