fbpx

Pomogli smo uspostaviti temelje prekogranične suradnje u Hrvatskoj

hrvatski poduzetnici dobili 110 milijuna eura u sedam godina

01

IZAZOV

U periodu hrvatskog pristupanja EU, nacionalna ministarstva i agencije prvi put su se susretale sa samostalnim upravljanjem EU fondovima i otvaranjem većih iznosa financiranja na regionalnu i lokalnu razinu kroz programe prekogranične suradnje (razdoblje 2007. – 2013). Bilo je potrebno razviti znanja i procedure u nadležnom ministarstvu i županijama i njihovim agencijama pomoći da počnu s realizacijom projekata.

02

RJEŠENJE

Kroz period od 2 godine, stručnjaci Apsolona podržavali su institucije u razvoju strateških programa za suradnju sa susjednim zemljama i oblikovanju procedura za zajedničko upravljanje programima prekogranične suradnje. Kako bi se uspostavio sustav, pripremljen je plan organizacije, zapošljavanja i obrazovanja osoba koje su angažirane u zajedničkim tehničkim tajništvima programa te educirani stručnjaci i predavači na regionalnoj razini.

03

REZULTAT

Pripremljeno je 6 programa prekogranične suradnje i razvijene su procedure i dokumenti za njihovu provedbu. Uspostavljena su 3 zajednička tehnička tajništva i obrazovano 10 osoba koje su u njima dalje radile usmjeravajući korisnike sredstava u razdoblju od 7 godina. Obrazovana je grupa od 30 regionalnih stručnjaka koji su i 10 godina kasnije okosnica korištenja EU fondova u svojim županijama, vodeći ljudi regionalnih razvojnih agencija i pročelnici odjela za EU. Programi prekogranične suradnje donjieli su hrvatskim organizacijama preko 110 milijuna eura tijekom 7 godina provedbe.