fbpx

Pomogli smo regionalnom lideru izgraditi novu tvornicu

pronalazak optimalne lokacije za greenfield investiciju

01

IZAZOV

Jedna od najvećih regionalnih kompanija tražila je optimalnu lokaciju pokretanja greenfield investicije – izgradnju nove tvornice proizvoda iz sektora prehrambene industrije.

02

RJEŠENJE

Apsolon je proveo detaljnu analizu okruženja kako bi investitor mogao donijeti bolju poslovnu odluku. Prije svega, analizirane su dvije zemlje regije, kako bi se odabrala država koja ima bolju strukturu poticaja za pokretanje jedne takve investicije, pri čemu se ulaganje na području Republike Hrvatske pokazalo isplativijim. Potom su analizirane 93 potencijalne lokacije (poduzetničke zone) na području RH, pri čemu je u obzir uzet širok spektar parametara (cijena zemljišta, prometna povezanost, udio poticaja u investiciji, dostupna radna snaga, opremljenost zone, uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, broj poduzetnika u zoni, olakšice na lokalnoj razini, udio jedinice lokalne samouprave u strukturi vlasništva te kvalitativna ocjena s nacionalne, regionalne i lokalne razine), kao i niz specifičnih parametara važnih investitoru.

03

REZULTAT

Provedbom projekta investitor je dobio utemeljenu analizu nužnu za donošenje bolje poslovne odluke. Na temelju rezultata projekta sama investicija je i provedena te je tvornica u nekoliko godina po otvaranju zabilježila impresivan poslovni rast – 70 novootvorenih radnih mjesta te gotovo 50 mil kn prihoda.