fbpx

Oživljavanje gospodarstva hrvatskih županija

poboljšali smo poslovanje poduzetničkog razvojnog centra i tehnološkog parka

01

IZAZOV

Gradske vlasti planiraju izgradnju novog razvojnog centra i tehnološkog parka za male i srednje poduzetnike s ciljem unapređenja poduzetništva  i poticanja istraživanja, razvoja i inovacije u četiri ciljana sektora industrije. Kako bi navedena institucija bila što prilagođenija potrebama poduzetnika, trebalo je izraditi model upravljanja, strategiju djelovanja, analizu ciljanih sektora te razvoj programa potpora za buduće korisnike razvojnog centra i tehnološkog parka. Ključni cilj gradskih vlasti bio je osigurati funkcionalnu organizaciju i konkurentnu ponudu za korisnike kako bi nova infrastruktura razvojnog centra i tehnološkog parka privukla vodeće male i srednje poduzetnike u ciljanim industrijskim sektorima koji su pokretači industrijskog razvoja regije.

02

RJEŠENJE

Apsolonov tim specijaliziran za razvoj poslovnih modela i strategija razvoja metodički je pristupio rješenju problema kako bi predložio optimalni poslovni model tehnološkog parka koji odgovara na stvarne potrebe poduzeća u ciljanim sektorima industrije. Na početku je napravljena benchmark analiza vodećih regionalnih tehnoloških parkova i analiza njihovih poslovnih modela i ponude, kako bi se definirao optimalni poslovni model i organizacijska struktura tehnološkog parka. Nakon toga je izrađena sektorska analiza prioritetnih industrija i potreba poduzeća u tim sektorima. Na temelju ovih analiza izrađena je strategija za djelovanje, strategija transfera tehnologije, organizacijska struktura i prijedlog usluga razvojnog centra i tehnološkog parka, kao i program potpora za korisnike tehnološkog parka

03

REZULTAT

Kroz uspješnu suradnju s Apsolonom, klijent je uspostavio moderan i konkurentan razvojni centar i tehnološki park koji je postao dom mnogim brzorastućim kompanijama kojesu okosnica industrijskog razvoja regije. Korisnici tehnološkog parka uživaju brojne prednosti programa potpore koji su razvijeni u sklopu projekta, posebno onih usmjerenih na povećanje aktivnosti istraživanja, razvoja i inovacija te transfera tehnologije.