fbpx

Klikom do javne usluge

kako digitalno transformirati javnu upravu

01

IZAZOV

Javna institucija odlučila je provesti internu digitalnu transformaciju kako bi se prilagodila digitalnom okruženju i omogućila korisnicima digitalno korištenje javnih usluga, stavljajući naglasak na optimalno korisničko iskustvo.

02

RJEŠENJE

Uvedene su značajne promjene u poslovanje. Ono se sada temelji na usredotočenosti na korisnika. Sukladno, prilagođeno je i korisničko iskustvo usluga institucije. Promjene su uvedene prvenstveno kroz optimizaciju poslovnih procesa i organizacijske strukture, čime su otvoreni izravni kanali komunikacije s korisnicima. Stručnjaci Apsolona napravili su analizu stanja i prijedlog optimizacije poslovnih procesa te mape korisničkih putovanja za svaku pojedinu buduću e-uslugu, ali i za horizontalne procese unutar institucije. Izrađene su tehničke i funkcionalne specifikacije digitalnih rješenja, kao i organizacijska arhitektura cjelokupne institucije. Nadalje, projekt je uključivao i jačanje digitalnih kapaciteta djelatnika nizom edukacija i radionica na teme digitalnog poslovanja i upravljanja promjenama.

03

REZULTAT

Provedbom aktivnosti institucija je reorganizirana, poslovanje je unaprijeđeno, poslovni procesi su optimizirani, a parcijalna IT rješenja objedinjena su u jedinstvenu IT arhitekturu. Postignute su financijske i materijalne uštede, dok su istovremeno povećane kompetencije i efikasnost djelatnika. Sukladno smjernicama Europske komisije, šest postojećih usluga unaprijeđeno je s 1. na 4. razinu zrelosti (od 5), a uspostavljene su i nove e-usluge 4. razine. Popunjavanje obrazaca, autentifikacija, plaćanje, ishođenje potvrda, upiti i druge usluge dostupne su na mreži, tj. putem više digitalnih kanala – računala, mobitela, uslužnih pultova i info kioska.