fbpx

Digitalna transformacija u EU fondovima

kako smo omogućili digitalizaciju 100+ natječaja i 20.000+ prijava

01

IZAZOV

Prevelika birokratizacija i administrativno opterećenje potencijalnih korisnika bespovratnih sredstava velikim količinama papirnate dokumentacije koju je potrebno fizički popunjavati, verificirati i slati.

02

RJEŠENJE

Jedinstvena nacionalna on-line platforma dostupna na web sučelju i mobilnoj aplikaciji koja povezuje ukupni projektni ciklus i transformira ga u digitalnu formu na način da se na jednom mjestu kroz personalizirani pristup projekta i najviši stupanj autentifikacije i verifikacije (NIAS) traži financiranje, projekt se prijavljuje i ocjenjuje te se vodi njegova provedba i nadzor.

03

REZULTAT

Korisnici bespovratnih sredstava predmetnih programa u potpunosti su riješeni “papirnatog pristupa”. Svi natječaji provode se preko platforme. Do danas je provedeno više od 100 natječaja sa preko 20.000 projekata koji su prošli kroz sustav. RH zadovoljava međunarodne standarde, a dostupnost javnih sredstava EU građanima je još bliža.