fbpx
Izobrazba u području javne nabave

Izobrazba u području javne nabave

Apsolon strategija d.o.o. ovlašteni je nositelj programa izobrazbe u području javne nabave temeljem rješenja Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta KLASA: UP/I-406-01/22-01/05,  URBROJ: 517-08-04-02-03-22-2 s rokom važenja od 8. ožujka 2022. do 8. ožujka 2025. godine te je evidentiran u Registru nositelja programa pod evidencijskim brojem 95.

 

 

PREDAVAČI:

Nikolina Bačurin           Mijo Čavlina           Ostap Graljuk            Zvonimir Jukić

 

 

NAŠ TIM:

Maja Bakarić                Mijo Čavlina          Lucija Dugalija             Mislav Indir                Branimir Jadan          Ivka Marić               Vjekoslav Mijić

Marinela Tomić           Antonio Ursić