fbpx

Izgradnja mreža sljedeće generacije

Iznimke u primjeni Pravilnika o prihvatljivosti izdataka na čak četiri PRŠI* projekta

01

IZAZOV:

Pozivom na dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN) / pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima“, ref. br. KK.02.1.1.01, Investicijski model B, bilo je omogućeno, između ostaloga, sufinanciranje troškova najma kabelske kanalizacije i stupova. Prihvatljivi prijavitelji navedenog modaliteta bile su jedinice lokalne i regionalne samouprave, a prijavitelji su mogli djelovati isključivo samostalno. Po završetku roka za dostavu projektnih prijedloga i evaluacije istih, potpisani su ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava, a Apsolon je kao vanjski stručnjak angažiran za provedbu ukupno 4 takva projekta.

Tijekom provedbe projekata došlo je do zakonskih ograničenja vezanih uz ostvarenje troška najma kabelske kanalizacije i stupova kod pozivom omogućenih prihvatljivih prijavitelja. Naime, Zakonom o elektroničkim komunikacijama i Zakonom o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina pristup i zajedničko korištenje kabelske kanalizacije i stupova omogućeni su samo operatorima elektroničkih komunikacija. Došli smo do prepreke gdje ne postoji praksa da JLRS-ovi budu registrirani operatori elektroničkih komunikacije i samim time trošak ne može nastati kod korisnika bespovratnih sredstava, iako je omogućen Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava. Sukladno Pravilniku o prihvatljivosti izdataka koji definira uvjete prihvatljivosti izdataka, kriterij da je izdatak prihvatljiv je taj da je nastao kod Korisnika bespovratnih sredstava (ili partnera koji u ovom slučaju nisu dozvoljeni).

02

RJEŠENJE:

Svi ugovori o bespovratnim sredstvima navedenog poziva uključivali su značajne iznose predviđene za navedeni trošak, a bez istih ne bi bilo moguće ostvarenje aktivnosti projekta. Problem je pravovremeno uočen u provedbi od strane konzultanata te komuniciran upravljačkom i posredničkom tijelu razine 2. Uslijedilo je višemjesečno slanja dopisa prema kontrolnim tijelima, sastanci, pozivi i iscrpna pojašnjenja uz upozoravanja na problematiku. U cijelom procesu sudjelovalo je više konzultanata u suradnji s ekspertima području NGA mreža.

03

REZULTAT:

Donesena je odluka u korist korisnika. Posredničko tijelo razine 2 obavijestilo je kako će se omogućiti ostvarivanje troška i aktivnosti unatoč ograničenjima Pravilnika o prihvatljivosti izdataka. Napravio se izuzetak u dijelu da izdatak mora nastati kod korisnika bespovratnih sredstava. Prema uputi nadležnih tijela, u takvoj situaciji trošak može nastati i biti podmiren od strane trgovačkog društva koje će biti registrirano za obavljanje djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga na geografskom području provedbe projekta i koje je osnovano u ovu svrhu. U konačnici, da bi dobili nadoknadu troškova korisnici su morali  dostaviti potvrdu o plaćanju i dokaz o izvršenju transakcije prema trgovačkom društvu, u iznosu odobrenih bespovratnih sredstava.

 

*PRŠI = Plan razvoja širokopojasne infrastrukture