fbpx
Apsolon projekt za farmaceutsku industriju

Inovacija procesa u S3 području

Priprema projekta inovacije procesa u svrhu komercijalizacije novih proizvoda za koje ranije nisu postojali preduvjeti za proizvodnju većih serija

01

IZAZOV

Pozivom na dostavu projektnih prijedloga „Inovacije u S3 područjima“ omogućeno je sufinanciranje projekata malih i srednjih poduzetnika u područjima definiranima Strategijom pametne specijalizacije (S3) u uključujući i farmaceutsku industriju. Uz podršku Apsolona, naš klijent, renomirani hrvatski proizvođač i izvoznik farmaceutskih proizvoda pripremio je projekt inovacije procesa u svrhu komercijalizacije novih proizvoda za koje ranije nisu postojali preduvjeti za proizvodnju većih serija. Projektna prijava je uspješno prošla postupak dodjele bespovratnih sredstava, međutim, provedba projekta (također uz stalnu podršku Apsolona), započela je u pandemijskoj 2020. godini i nastavila se kroz izazovne 2021. i 2022. godinu. Osim pažljivog kreiranja novih procesa, kroz više od 20 postupaka nabave bilo je potrebno nabaviti odgovarajuću materijalnu i nematerijalnu imovinu (strojeve i opremu, namještaj, softver). Zatvaranja tvornica uslijed lockdown-a 2020. i 2021., blokiranje Sueskog kanala zbog nasukavanja broda Ever Given 2021., a zatim i narušeni globalni dobavni lanci nakon početka rata u Ukrajini, uzrokovali su značajna kašnjenja kao i otkazivanja pojedinih isporuka. Osim toga, globalna inflacija te osobito porast cijena pojedinih komponenti poput mikročipova uzrokovali su prekoračenja ne samo vremenskog okvira projekta, nego i inicijalno planiranog budžeta.

02

RJEŠENJE:

Uvjetima nabave predviđeni su i određeni instrumenti osiguranja poput jamstava i ugovorne kazne te su unaprijed propisane procedure u slučaju postojanja osnove za produljenje razdoblja provedbe ugovora o nabavi. Time je osigurana transparentna provedba postupaka nabave i implementacija ugovora o nabavi. Osim toga, pravovremeno je ishođeno i nužno produljenje razdoblja provedbe projekta kroz izmjenu ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, a prekoračenja proračuna na pojedinim stavkama su gotovo u potpunosti kompenzirana preraspodjelama.

03

REZULTAT:

Pažljivim istraživanjem tržišta, osluškivanjem trendova i planiranjem nabava, osiguran je interes dobavljača u svim postupcima nabave. Pravovremenim postupanjem i dobrim upravljanjem rizicima, osigurana je prihvatljivost potraživanih troškova te su posrednička tijela nakon pregleda svih projektnih izvješća odobrila sufinanciranje u punom potraživanom iznosu. Sva naručena oprema je isporučena i plaćena unutar razdoblja provedbe projekta. Isporučena oprema i implementirani softver poslužili su za značajno unaprjeđenje 4 poslovna procesa, pokrenuta je proizvodnja većih serija i ostvarena komercijalizacija 3 nova proizvoda. Svi planirani projektni rezultati, ciljevi i pokazatelji su uspješno postignuti.

 

>> počitajte i naše ostale uspješne priče