fbpx

Apsolonov tim za provedbu EU projekata

omogućuje gotovo 100% isplatu ugovorenih troškova

01

IZAZOV

Provedba projekata, bilo da su sufinancirani iz EU fondova ili drugih izvora, izazov je sam po sebi jer uključuje praćenje i upravljanje različitim aktivnostima i dionicima od koordinacije tima, izvoditelja i podizvoditelja svih aktivnosti, provedbenih i kontrolnih tijela te svih dionika u postupcima nabave do financijskog i računovodstvenog praćenja i planiranja cash-flowa te upravljanja rizicima.

02

RJEŠENJE

Voditelji projekata (project manageri) Apsolona imaju dugogodišnje iskustvo koje im omogućuje provedbu i najizazovnijih projekata. Planiranje provedbe koja obuhvaća postavljanje plana provedbe aktivnosti, koordinaciju tima, provedbu i praćenje postupaka nabave, praćenje izvršenja ugovora o nabavi i svih podizvoditelja, uspješne realokacije sredstava kako bi se iskoristila sva dodijeljena sredstva, pomoć kod on-the spot kontrola te sastanaka i komunikacije s provedbenim tijelima u slučaju EU projekata, pripreme i/ili kontrole izvještaja, planiranje cash-flowa i mitigacije rizika rješenje je za uspješno proveden projekt.

03

REZULTAT

Uspješna provedba svih projekata koje je vodila Apsolon s prihvatljivosti izdataka od 90 do 100%.