fbpx

Apsolon među prvima u Hrvatskoj proveo Zelenu javnu nabavu

i time pridonio očuvanju okoliša i uspješnoj provedbi novog načina nabave

01

IZAZOV

U sklopu EU projekta bilo je potrebno provesti postupke zelene javne nabave kako bi se ostvarili zadani indikatori jer u suprotnom korisniku prijeti financijska korekcija.

02

RJEŠENJE

Apsolon raspolaže raznovrsnim stručnjacima iz područja javne nabave te područja zaštite okoliša, a uz to na vrijeme je uočena potreba za provedbom zelene javne nabave te je tako stvoren tim koji je zajedno mogao provesti tražene postupke zelene javne nabave u trenucima kad na tržištu za to nije postojalo dovoljno adekvatnih stručnjaka. Stručnjaci su razradili kriterije za nabavu robe sukladno smjernicama Europske komisije i omogućili klijentu da provede planirane postupke na transparentan i nediskriminatoran način.

03

REZULTAT

Za klijenta su provedena 3 postupka zelene javne nabave za koje nije bilo žalbi niti nalaza o diskriminatornim odredbama čime je klijent ispunio indikatore, izbjegao financijsku korekciju i uspješno provodi projekt, a osim toga pridonio je očuvanju okoliša