fbpx

Pravila privatnosti

Društvo Apsolon d.o.o. za poslovno savjetovanje, trgovinu i usluge sa sjedištem u Zagrebu, Jurišićeva 3, OIB: 88407675650  (dalje u tekstu: Apsolon) donosi sljedeća

P R A V I L A  P R I V A T N O S T I (dalje u tekstu: Pravila)

svibanj 2023. godine

ŠTO SU PRAVILA PRIVATNOSTI I KOJA JE NJIHOVA SVRHA?

Svrha ovih Pravila je na jasan i pregledan način objasniti kako i u koju svrhu Apsolon  prikuplja, koristi i upravlja Vašim osobnim podacima koji se nalaze na ili se prikupljaju putem web stranice www.apsolon.com.

Apsolon je svjestan važnosti koju pridajete zaštiti vlastitih osobnih podataka i  stoga poduzima sve razumne tehničke i organizacijske mjere usmjerene ka njihovoj zaštiti te ih obrađuje zakonito, pošteno i transparentno.

U pogledu obrade Vaših osobnih podataka Apsolon je u položaju voditelja obrade – onoga tko određuje
svrhe i sredstva obrade osobnih podataka.

U slučaju da se preko web stranice www.apsolon.com (odjeljak “Karijera”) odlučite prijaviti na oglas za posao ili studentsku praksu u Apsolonu koristit će se TalentLyft (web stranica dostupna putem: www.talentlyft.com), softver za akviziciju talenata koji razvija društvo AdoptoTech d.o.o. za usluge sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Ljudevita Posavskog 34A, OIB:  57168930727. U tom je slučaju AdoptoTech d.o.o. u položaju izvršitelja obrade – onoga tko obrađuje osobne podatke u ime i po uputama voditelja obrade, odnosno Apsolona, a sve na temelju ugovora o obradi osobnih podataka.

U ovim se Pravilima izraz “osobni podaci” odnosi na sve informacije o Vama koje nam ustupite (kad nam npr. pošaljete svoj CV ili postavite upit koristeći kontakt obrazac) uključujući (ali ne isključivo) ime, prezime, e-mail adresu, kontakt broj, naziv Vašeg poslodavca, IP adresu i slično.

Molimo Vas da se upoznate s ovim Pravilima i javite nam ako imate bilo kakvih pitanja koristeći sljedeće kontakt podatke:

Apsolon d.o.o. za poslovno savjetovanje, trgovinu i usluge

Jurišićeva 3

10 000 Zagreb

OIB: 8840767565

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

U svrhu zaštite privatnosti Vaših osobnih podataka Apsolon je kao službenika za zaštitu osobnih podataka imenovao Zrinku Kolarić koju možete kontaktirati slanjem e-mail poruke na adresu: dpo@apsolon.com, a osobito u slučaju da smatrate da su Vaši osobni podaci koje Apsolon obrađuje nepotpuni, netočni ili nisu ažurirani.

SVRHE PRIKUPLJANJA I KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA, PRAVNA OSNOVA OBRADE

Apsolon se obvezuje da će Vaše osobne podatke obrađivati sukladno UREDBI (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (dalje u tekstu: Uredba), Zakonu o provedbi uredbe o zaštiti osobnih podataka i svom relevantnom zakonodavstvu.

Apsolon se obvezuje čuvati sve osobne podataka kojima ima pravo i ovlast pristupa kao povjerljive te da iste koristiti isključivo u točno određenu (propisanu) svrhu.

U slučaju da posjećujete i koristite web stranicu www.apsolon.com isključivo u informativne svrhe, tj. ako ne kontaktirate Apsolon putem obrasca na stranici ili mu na neki drugi način ne pružite Vaše osobne podatke, Apsolon će prikupljati samo osobne podatke koje Vaš preglednik prenosi na našeg poslužitelja, a što je tehnički neophodno kako bismo Vam mogli prikazati našu internet stranicu i jamčiti stabilnost i sigurnost.

Osim gore navedenog Apsolon prikuplja osobito sljedeće podatke:

NAČIN PRIKUPLJANJASVRHAPRAVNA OSNOVAOSOBNI PODACI KOJI SE PRIKUPLJAJU DIREKTNO OD VAS
NewsletterInformirati Vas o aktualnostima iz područja EU i financijskog savjetovanja, regulatorne reforme, digitalne transformacije i drugih područja djelatnosti Apsolona, kao i stvoriti bazu podataka korisnika u svrhu marketingaPrivola (za određene slučajeve moguć i legitimni interes)Ime, prezime, e-mail adresa, ime organizacije u kojoj ste zaposleni
Obrazac za kontakt – putem odjeljka web stranice naziva “Kontakt”, a vezano za Vaše upite o poslovnoj suradnji, novinarske i ostale upitePružiti Vam odgovor na upit koji ste postaviliLegitimni interesIme, prezime, e-mail adresa, broj mobitela
U slučaju preuzimanja sadržaja putem odjeljka web stranice naziva “Publikacije”Omogućiti Vam preuzimanje traženog sadržaja, informirati Vas o aktualnostima iz područja djelovanja ApsolonaLegitimni interesIme, prezime, e-mail adresa, ime organizacije u kojoj ste zaposleni
Putem obrasca na odjeljku web stranice naziva “Karijera”, a vezano za prijave na oglas za posao ili studentsku praksu u ApsolonuSelekcija potencijalnih kandidata za posao i eventualno zapošljavanje u ApsolonuProvođenje radnji koje prethode sklapanju ugovora ili Vaša privola ako se osobni podaci čuvaju za buduće natječajeIme, prezime, e-mail adresa, telefonski broj, te osobni podaci koje nam pružite u svom životopisu i pismu zamolbe (osobito spol, datum rođenja, državljanstvo, fotografija, stupanj obrazovanja, zvanje i zanimanje, podaci o prethodnom radnom iskustvu, podaci o stručnim usavršavanjima)
Automatski korištenjem web kolačićaOmogućiti Vam korištenje aktivnosti putem web stranice www.apsolon.com i unaprijediti njen rad te poboljšati Vaše korisničko iskustvoLegitimni interesIP adresa, preferencije vezane uz jezične postavke

Ovisno o vrstama aktivnosti na web stranici www.apsolon.com neki su od traženih podataka određeni kao obvezni, a neki kao dobrovoljni. Ako ne želite pružiti obvezne podatke za aktivnosti koje ih zahtijevaju neće Vam biti dopušteno uključivanje u tu aktivnost.

KOJA SU VAŠA PRAVA?

NAZIV PRAVASVRHAKAKO GA OSTVARITIPravo pristupa osobnim podacima

Omogućiti vam uvid u podatke koje Apsolon posjeduje, a koji se odnose na VasMožete podnijeti zahtjev da Vam Apsolon dostavi kopiju podataka o Vama koje posjeduje, a iz koje je vidljivo:
koje podatke o Vama Apsolon obrađuje; u koju svrhu; na koji način; kome su ti podaci proslijeđeni; razdoblje zadržavanja podataka; izvor podataka u slučaju kad se isti neizravno prikupljaju.
Pravo na ispravak osobnih podatakaOsigurati da su osobni podaci koje Apsolon obrađuje u svakom trenutku točni i ažurniMožete podnijeti zahtjev da Apsolon ispravi osobni podatak koji je netočan ili zastario
Pravo na brisanje osobnih podatakaOsigurati da osobni podaci koje Apsolon obrađuje budu primjereni, relevantni i nužni u odnosu na svrhe u koje se obrađujuMožete podnijeti zahtjev da Apsolon briše Vaše osobne podatke – ovo pravo nije apsolutno i ponekad postoje razlozi utemeljeni u zakonskim odredbama iz kojih se ne može udovoljiti zahtjevu za brisanjem podataka 

Pravo na ograničenje obrade osobnih podataka

Privremeno ograničenje obrade u  slučajevima kada nije jasno hoće li se i kada osobni podaci morati brisati
Ako želite dovesti u pitanje točnost Vaših podataka koje Apsolon  obrađuje, protivili ste se obradi Vaših podataka po osnovi koju Apsolon smatra legitimnom ili Apsolon više ne treba Vaše osobne podatke za svrhu obrade, a Vama su potrebni za uspostavljanje, izvršenje ili obradu pravnih zahtjeva, možete tražiti ograničenje obrade istih
Pravo na prenosivost osobnih podataka
Osigurati Vam mogućnost izbora – ovo pravo omogućuje da po svojoj želji odaberete korištenje onih usluge koje vam najviše odgovaraju 
Ako se obrada temelji na Vašem pristanku ili se vrši automatskim sredstvima imate pravo podnijeti zahtjev da Vam dostavimo osobne podatke koje ste nam prethodno pružili i prenijeti ih drugom voditelju obrade bez ometanja
Pravo na prigovor obradi osobnih podatakaOsigurati Vam veću kontrolu nad procesom obrade Vaših osobnih podatakaImate pravo prigovoriti obradi osobnih podataka koja se temelji na pravnoj osnovi koju smatramo legitimnom

Sva gore navedena prava možete ostvariti slanjem zahtjeva na e-mail adresu dpo@apsolon.com, uz navođenje “zaštita prava” u predmetu e-maila ili koristeći kontakt podatke Apsolona navedene na početku ovih Pravila.

KAKO ZAŠTITITI SVOJA PRAVA ILI ZATRAŽITI ZAŠTITU OD NADZORNOG TIJELA?

MEHANIZAM ZAŠTITEKAKO OSTVARITI SVOJE PRAVO?
Pravo na pritužbu nadležnom tijeluU slučaju da:
u kontaktu s Apsolonom niste uspjeli adekvatno zaštititi svoja prava;sumnjate na neku drugu povredu GDPR-a;
možete podnijeti pritužbu (zahtjev za utvrđivanje povrede prava) Agenciji za zaštitu osobnih podataka (dalje u tekstu: AZOP).
Pravo na učinkoviti pravni lijek protiv odluke nadležnog tijelaU slučaju da:
niste zadovoljni već donesenom odlukom AZOP-a;AZOP nije riješio Vašu pritužbu u propisanom roku;Vas AZOP nije izvijestio o napretku ili ishodu Vaše pritužbe propisanom roku;
možete pokrenuti upravni spor tužbom koja se podnosi nadležnom upravnom sudu.
Pravo na naknadu šteteUredba Vam jamči pravo na naknadu materijalne i nematerijalne štete nastale povredom Vaših osobnih podataka suprotno Uredbi – postupak zaostvarivanje prava na naknadu štete pokreće se tužbom, a vodi se pred općinskim sudovima.

MJERE ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

Apsolon Vaše osobne podatke čuva u sigurnom okruženju te poduzima (i periodički testira i nadograđuje) sve razumne administrativne, tehničke, fizičke, organizacijske i ostale mjere zaštite kako bi ih zaštitio od neovlaštenog pristupa, uporabe, izmjene ili uništenja od bilo koje treće strane.

Apsolon omogućuje pristup Vašim osobnim podacima samo onim svojim radnicima kojima je isto nužno kako bi uredno ispunjavali obveze iz ugovora o radu. Svi radnici Apsolona potpisali su adekvatne sporazume o povjerljivosti i Apsolon ih kontinuirano educira o važnosti održavanja privatnosti i sigurnosti vaših osobnih podataka.

ROK ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA

Apsolon neće zadržati Vaše osobne podatke dulje od razdoblja za koje su podaci potrebni kako bi se ispunila svrha njihovog korištenja. Apsolon će određene osobne podatke čuvati u periodu koji propisuje zakon odnosno propis koji ga obvezuje na čuvanje podataka.

U slučaju da ste nam dali privolu, Vaše osobne podatke obrađivat ćemo do povlačenja privole. 

Ako je pokrenut sudski, izvansudski ili upravni postupak osobni se podaci mogu pohraniti do kraja takvog postupka, uključujući i moguće razdoblje za izjavljivanje pravnih lijekova.

KOLAČIĆI 

Kako bismo održavali web stranicu www.apsolon.com, očuvali njenu funkcionalnost i poboljšali vaše korisničko iskustvo na uređaj putem kojeg pregledavate stranicu pohranjujemo male podatkovne datoteke poznate kao “kolačići” (eng. cookies) što predstavlja standardni postupak koji se koristi na većini web stranica.

Kolačić je malena datoteka koju pohranjujemo na uređaj pri posjetu web-stranici te joj kasnije možemo pristupiti. Kolačić sam po sebi ne sadrži niti ne prikuplja podatke, međutim u kombinaciji s web preglednikom, on može pomoći web stranici da Vam isporuči prilagođeniju uslugu.

Više o kolačićima pročitajte u Pravilima o korištenju kolačića.

DRUGE WEB STRANICE

Ova Pravila odnose se samo na korištenje i uporabu podataka koje Apsolon prikuplja putem web stranice www.apsolon.com. U mjeri u kojoj otkrivate svoje informacije drugim stranama putem web stranice www.apsolon.com (npr. klikom na poveznicu na bilo koju drugu web stranicu ili lokaciju) mogu se primjenjivati različita pravila za njihovo korištenje ili uporabu podataka. Apsolon nije odgovoran za način i uvjete rada trećih strana.

Apsolon koristi poslovni profil koristeći usluge Facebooka, Instagrama, YouTubea i LinkedIna, a o njihovim Pravilima privatnosti, načinu na koji koriste Vaše osobne podatke i njihovim službenicima za zaštitu osobnih podataka možete pročitati na:

FacebookPravila privatnosti:https://www.facebook.com/policy.php
Kontakt službenika za zaštitu osobnih podataka:https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970
InstagramPravila privatnosti:https://help.instagram.com/519522125107875
Kontakt službenika za zaštitu osobnih podataka:https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970
YouTubePravila privatnosti:https://policies.google.com/privacy?hl=hr
Kontakt službenika za zaštitu osobnih podataka:https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form
LinkedInPravila privatnosti:https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Kontakt službenika za zaštitu osobnih podataka:https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/TSO-DPO

RAZMJENA OSOBNIH PODATAKA S TREĆIM OSOBAMA

Apsolon Vaše osobne podatke neće dijeliti s neovlaštenim osobama, a može ih učiniti dostupnima svojim pouzdanim partnerima (npr. partnerima koji održavaju Apsolonov IT sustav) i pravnim osobama koje su povezane s Apsolonom, a u tom će slučaju Apsolon s partnerima sklopiti odgovarajuće ugovore te ih obvezati da koriste podatke koji su im povjereni samo prema uputama Apsolona i u svrhu koju je Apsolon odredio. 

U slučaju zakonske obveze Apsolon zadržava pravo otkrivanja podataka o Vama ako je iste potrebno predati nadležnim tijelima ili organima za provedbu zakona.

Apsolon kao voditelj obrade osobnih podataka može prenijeti osobne podatke izvan EU ako su potrebni za izvršenje ugovora između Apsolona i izvršitelja obrade ili drugog voditelja obrade ili za ispunjavanje zakonskih obveza. U potonjem slučaju Apsolon vrši prijenos osobnih podataka samo zemljama koje pružaju odgovarajuću razinu zaštite i to putem standardnih ugovornih klauzula odnosno drugih adekvatnih metoda prijenosa osobnih podataka u treće zemlje predviđenih Općom uredbom o zaštiti podataka.

STUPANJE NA SNAGU I IZMJENE 

Apsolon će periodički ažurirati ova Pravila, a važeća je uvijek verzija koja je objavljena na web stranici  www.apsolon.com.