fbpx
FDI_investicije_Hrvatska

Pametnom specijalizacijom i promocijom do novih investicija u Hrvatskoj

Tamara Kelava
,
 22 listopada, 2020.

Gospodarstvo, kao okosnica za održivost, rast i razvoj države, segment je u koji neprestano treba ulagati. Stoga je jedan od strateških projekata države koji bi u tome trebao pomoći povećanje konkurentnosti i atraktivnosti hrvatskog gospodarstva za privlačenje investicija.

Kako bi se unaprijedila konkurentnost gospodarstva, Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 30. ožujka 2016. godine potvrdila je Odluku o donošenju Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske (S3) za razdoblje od 2016. do 2020. godine.

Strateški projekt za podršku inicijativa klastera konkurentnosti

Pokretanjem “Strateškog projekta za podršku inicijativa klastera konkurentnosti” Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja podržava nastojanja klastera konkurentnosti za povećanje kompetitivnosti i poboljšanje pozicije RH unutar globalnih lanaca vrijednosti i lanaca opskrbe.

Cilj projekta je potaknuti internacionalizaciju poslovnog sektora na dva načina: (1) proaktivnim pristupom koji će se ostvariti izravnim stranim ulaganjima te (2) izradom i provedbom izvozne strategije za definirane strateške segmente i industrije u nastajanju u okviru S3 pod-tematskih prioritetnih područja.

Jedan od specifičnih ciljeva također je i poticanje teritorijalnog i proizvodnog brendiranja hrvatskog gospodarstva i promocija koncepta klastera konkurentnosti.

FDI_investicije_RH_Hrvatska

Privlačenje investicija u visoko-tehnološke sektore i industrije u nastajanju

S ciljem pružanja stručne podrške za provedbu projekta Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te Hrvatske gospodarske komore, Apsolon strategija d.o.o. i Millenium promocija d.o.o. udružili su snage kao strateški savjetnici.

Ova važna suradnja za jačanje investicijskog potencijala i konkurentskih prednosti RH ugovorena je u sklopu projekta “Savjetodavne i ostale usluge za provedbu klasterskih inicijativa – Grupa (2) Savjetodavne usluge – Akcijski plan s ciljem jačanja pozicije Republike Hrvatske kao povoljne investicijske destinacije za privlačenje investicija u visoko-tehnološke sektore i industrije u nastajanju i Akcijskog plana za promotivne aktivnosti i marketinške alate za poticanje investicija (uključujući i ciljane „outreach“ kampanje)”.

Uloga savjetnika je osmišljavanje i provedba kratkoročnih mjera za privlačenje inozemnih, ali i domaćih ulaganja u ciljana područja unutar strateških segmenata identificiranih analizom podtematskih prioritetnih područja (PTPP) Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2020. godine (S3) i pripadajućih globalnih lanaca vrijednosti (GLV-ova).

FDI_investicije u RH

Kvalitetnom suradnjom do investicija u strateške segmente

Aktivnosti projekta bit će provedene kroz četiri komponente: (1) izradu promotivnih sadržaja/materijala za identificirane strateške segmente PTPP S3; (2) ciljane međunarodne medijske nastupe/oglase u kojima se Republika Hrvatska oglašava kao povoljna investicijska destinacija s naglaskom na identificirane strateške segmente PTPP S3 i dobava specijaliziranih izvještaja i baza podataka u području izravnih stranih ulaganja; (3) organizacije sudjelovanja Naručitelja i Partnera na specijaliziranim sajmovima/konferencijama/događanjima za promicanje ciljanih izravnih ulaganja u RH i organizacije outreach misija za predstavnike tijela državne uprave; te (4) organizacije i provedbe događanja za potencijalne investitore radi promoviranja ulaganja u identificirane strateške segmente PTPP S3.

“Strateški projekt za podršku inicijativa klastera konkurentnosti” sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Projekt se provodi od svibnja 2016. do studenog 2021. godine. Aktivnost Privlačenje investicija u visoko-tehnološke sektore i industrije u nastajanju, koju provodi Apsolon strategija d.o.o. u suradnji s Millenium promocijom d.o.o., traje od lipnja 2020. do ožujka 2021. godine.

Najava online konferencije “Izravna strana ulaganja”

U svrhu predstavljanja dosadašnjeg napretka u provedbi projekta i daljnjih aktivnosti koje ćemo poduzeti kako bismo zajedničkim snagama poslovnog, javnog i znanstveno-istraživačkog sektora pridonijeli unapređenju konkurentnosti privlačenjem izravnih stranih ulaganja u ključne sektore hrvatskog gospodarstva, u petak, 27. studenoga održat će se online konferencija Izravna strana ulaganja.

Cijeli projekt predstavit će načelnik Sektora za industrijsku politiku, Robert Blažinović i članica Uprave Apsolona, Mirjana Samardžić Novoselec, a konferencija će biti popraćena i panel raspravom  o utjecaju COVID krize i aktualnim izazovima u privlačenju stranih ulaganja u Republiku Hrvatsku. Pridružiti se mogu svi zainteresirani, a prijave su moguće putem maila amarinovic@apsolon.com.

Cijeli program dostupan je na poveznici.

Pratite nas i dalje za više informacija o napretku i aktivnostima projekta kojim ćemo doprinijeti povećanju konkurentnosti i atraktivnosti hrvatskog gospodarstva za privlačenje investicija.