fbpx
FDI_investicije_Hrvatska

Pametnom specijalizacijom i promocijom do novih investicija u Hrvatskoj

Tamara Kelava
,
 22 listopada, 2020.

Gospodarstvo, kao okosnica za održivost, rast i razvoj države, segment je u koji neprestano treba ulagati. Stoga je jedan od strateških projekata države koji bi u tome trebao pomoći povećanje konkurentnosti i atraktivnosti hrvatskog gospodarstva za privlačenje investicija.

Kako bi se unaprijedila konkurentnost gospodarstva, Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 30. ožujka 2016. godine potvrdila je Odluku o donošenju Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske (S3) za razdoblje od 2016. do 2020. godine.

Strateški projekt za podršku inicijativa klastera konkurentnosti

Pokretanjem “Strateškog projekta za podršku inicijativa klastera konkurentnosti” Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja podržava nastojanja klastera konkurentnosti za povećanje kompetitivnosti i poboljšanje pozicije RH unutar globalnih lanaca vrijednosti i lanaca opskrbe.

Cilj projekta je potaknuti internacionalizaciju poslovnog sektora na dva načina: (1) proaktivnim pristupom koji će se ostvariti izravnim stranim ulaganjima te (2) izradom i provedbom izvozne strategije za definirane strateške segmente i industrije u nastajanju u okviru S3 pod-tematskih prioritetnih područja.

Jedan od specifičnih ciljeva također je i poticanje teritorijalnog i proizvodnog brendiranja hrvatskog gospodarstva i promocija koncepta klastera konkurentnosti.

FDI_investicije_RH_Hrvatska

Privlačenje investicija u visoko-tehnološke sektore i industrije u nastajanju

S ciljem pružanja stručne podrške za provedbu projekta Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te Hrvatske gospodarske komore, Apsolon strategija d.o.o. i Millenium promocija d.o.o. udružili su snage kao strateški savjetnici.

Ova važna suradnja za jačanje investicijskog potencijala i konkurentskih prednosti RH ugovorena je u sklopu projekta “Savjetodavne i ostale usluge za provedbu klasterskih inicijativa – Grupa (2) Savjetodavne usluge – Akcijski plan s ciljem jačanja pozicije Republike Hrvatske kao povoljne investicijske destinacije za privlačenje investicija u visoko-tehnološke sektore i industrije u nastajanju i Akcijskog plana za promotivne aktivnosti i marketinške alate za poticanje investicija (uključujući i ciljane „outreach“ kampanje)”.

Uloga savjetnika je osmišljavanje i provedba kratkoročnih mjera za privlačenje inozemnih, ali i domaćih ulaganja u ciljana područja unutar strateških segmenata identificiranih analizom podtematskih prioritetnih područja (PTPP) Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2020. godine (S3) i pripadajućih globalnih lanaca vrijednosti (GLV-ova).

FDI_investicije u RH

Kvalitetnom suradnjom do investicija u strateške segmente

Aktivnosti projekta bit će provedene kroz četiri komponente: (1) izradu promotivnih sadržaja/materijala za identificirane strateške segmente PTPP S3; (2) ciljane međunarodne medijske nastupe/oglase u kojima se Republika Hrvatska oglašava kao povoljna investicijska destinacija s naglaskom na identificirane strateške segmente PTPP S3 i dobava specijaliziranih izvještaja i baza podataka u području izravnih stranih ulaganja; (3) organizacije sudjelovanja Naručitelja i Partnera na specijaliziranim sajmovima/konferencijama/događanjima za promicanje ciljanih izravnih ulaganja u RH i organizacije outreach misija za predstavnike tijela državne uprave; te (4) organizacije i provedbe događanja za potencijalne investitore radi promoviranja ulaganja u identificirane strateške segmente PTPP S3.

“Strateški projekt za podršku inicijativa klastera konkurentnosti” sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Projekt se provodi od svibnja 2016. do studenog 2021. godine. Aktivnost Privlačenje investicija u visoko-tehnološke sektore i industrije u nastajanju, koju provodi Apsolon strategija d.o.o. u suradnji s Millenium promocijom d.o.o., traje od lipnja 2020. do ožujka 2021. godine.

Online outreach misija i konferencija

Završni mjesec projekta obilježila su dva važna događaja. Nakon prve online outreach misije s tvrtkama i institucijama iz Belgije održane 14. i 15. prosinca 2020. u suradnji s Valonskom agencijom za poticanje izvoza i investicija (The Wallonia Foreign Trade and Investment Agency, AWEX),  2., 3. i 4. ožujka 2021. održali smo drugu online outreach misiju u suradnji s Poljskom gospodarskom komorom s ciljem povezivanja hrvatskih tvrtki i institucija sa specijaliziranim tvrtkama i institucijama u Poljskoj koje svojim iskustvima mogu unaprijediti trendove u lancima vrijednosti hrvatske industrije i koje djeluju u prioritetnim područjima S3. Obje outreach misije bile su vrlo uspješne  – omogućile su predstavljanje i promociju hrvatskih tvrtki i ključnih institucija, njihova djelokruga rada, proizvoda i/ili usluga, a iskustva i primjeri dobre prakse iz inozemstva domaćim predstavnicima su poslužili kao odličan putokaz u daljnjem poslovanju i strateškom fokusu.

Kao posljednja aktivnost u okviru ovog projekta, u Rovinju je 15. ožujka 2021. održana konferencija i B2B matchmaking event pod nazivom „Investirajte pametno – Investirajte u Hrvatskoj’, na kojoj je sudjelovalo 70 online sudionika te predstavnici 10 stranih veleposlanstava. Na panel raspravama sudjelovali su visoki predstavnici i renomirani stručnjaci iz Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Hrvatske banke za obnovu i razvitak, HAMAG-BICRO-a, Vertiva, IN2 Grupe, ABB Hrvatske, IBM Hrvatske, KONČAR Grupe, M+Grupe, AD Plastik Grupe, PwC-a, AmCham Croatia, Primacošped transporta te Apsolona. Više informacija o završnoj konferenciji dostupno je na poveznici

Cjelokupni projekt rezultat je uspješne suradnje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Hrvatske gospodarske komore i Zajednice izvršitelja – Apsolon strategije i Millenium promocije. Pratite nas i dalje za više informacija o projektima kojima ćemo doprinijeti povećanju konkurentnosti i atraktivnosti hrvatskog gospodarstva za privlačenje investicija, a za sva dodatna pitanja, obratite se našim stručnjacima.