fbpx
strategija-grada-rijeke-2030.

Pametno upravljanje: Nova vizija Grada Rijeke

Juraj Randelj
,
 23 veljače, 2021.

U proteklih nekoliko godina Rijeka je temeljito radila na unaprjeđenju svojih sustava komunikacije s građanima te infrastrukture. Mnogobrojne promjene na bolje doprinijele su njezinom statusu grada izuzetno povoljnog za život i rad. Međutim, 2020. godina označila je kraj sedmogodišnjeg programskog razdoblja Europske unije čime je isteklo i važenje strateškog dokumenta Grada Rijeke – Strategija razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014. – 2020.

Izrada novog strateškog dokumenta Grada Rijeke

Kako bi Grad Rijeka nastavio planski razvoj, dodatno osigurao bolje uvjete za građane te osnažio status pametnog grada, izrađen je novi strateški dokument koji će biti temelj za razvoj Grada do 2030., a trenutačno je u tijeku donošenje odluke o usvajanju istog. Dokument, koji se pripremao u suradnji s građanima, jedan je od prvih lokalnih razvojnih planova usklađenih s višegodišnjim financijskim okvirom Europske unije i Nacionalnom razvojnom strategijom.

Dokument će biti temelj za razvoj pojedinih sektorskih strategija i planova, kao i osnova za proračunsko i investicijsko planiranje te korištenje sredstava dostupnih iz EU fondova, uključujući i ona namijenjena integriranim teritorijalnim ulaganjima. Premda se vodilo računa o usklađenosti sa zakonodavnim i strateškim okvirom, naglasak je stavljen na minimiziranje utjecaja na okoliš i ublažavanje posljedica klimatskih promjena kroz usklađenost s Europskim zelenim planom, kao i na nastavak praćenja trenda digitalizacije kroz implementaciju rješenja temeljenih na novim tehnologijama u sve sfere društvenog i poslovnog života.

Pametna Rijeka po “modelu krafne”

Plan je rađen po tzv. modelu krafne koji metaforički predstavlja dvije spone. S jedne strane, razvoj gospodarstva predstavlja unutarnji prsten, koji određuje minimum potreban za dobar život. S druge strane, vanjsku okolinu krafne sačinjava ekološki strop.

Minimum potreban za život proizlazi iz UN-ovih ciljeva održivog razvoja – od hrane i čiste vode do određene razine smještaja, sanitarne zaštite, energije, obrazovanja, zdravstva, rodne ravnopravnosti i prihoda. Ekološki stup u skladu je sa znanstvenim odrednicama te svrhom očuvanja klime, tla, oceana, ozonskog omotača i biološke raznolikosti.

strategija-grada-rijeke

Nacrt prijedloga Plana razvoja Grada Rijeke 2021. – 2027.

Koncem 2019., analizirani su podaci o trenutačnom stanju te je odrađen niz internih radionica odjela gradske uprave, komunalnih i trgovačkih društava u vlasništvu Grada te gradskih ustanova i partnera, kao i koordinacija s radnom skupinom. Također, održane su četiri radionice strateškog planiranja usmjerenih osmišljavanju vizije Grada u koje su bili uključeni dionici iz privatnog i javnog sektora ključni za njegov razvoj. Vizija je osmišljena kroz analizu četiriju područja – kvalitetu života i upravljanje gradom, gospodarstvo, promet te infrastrukturu i okoliš. Osim internim snagama, Grad Rijeka je nacrt prijedloga Plana razvoja osmislio u suradnji s tvrtkom Apsolon strategija. Uz spomenute dionike, u proces izrade Plana uključeni su i građani koji su svoje prijedloge mogli dati putem sustava E-konzultacije.

Novi smjer razvoja Grada Rijeke

Nova vizija Grada Rijeke glasi: Rijeka 2030. – pametan, otvoren i otporan grad. Utemeljena je na viziji Grada koji sve svoje resurse usmjerava poboljšanju kvalitete života svojih građana dok stvaranjem nove dodane vrijednosti oblikuje i podržava gospodarski razvoj riječkoga područja. U tom kontekstu, određena su temeljna područja koja će Rijeku usmjeriti prema 2030. godini i pružiti poticaje za daljnji razvoj.

“Živjeti u Rijeci 2030.” odnosi se na Grad raznolikosti, u kojem visoka kvaliteta života proizlazi iz suradnje pametne gradske uprave i angažiranih stanovnika. “Raditi u Rijeci 2030.” za cilj ima stvoriti sveučilišni grad za novo doba, gdje napredne tehnologije i kreativna industrija obogaćuju industrijsko nasljeđe. “Povezati Rijeku 2030.” želi napraviti multimodalno prometno čvorište s održivim i učinkovitim prometnim sustavom. “Sačuvati Rijeku 2030.” označava pametni, zeleni i čisti grad prilagođen potrebama svih građana. Uz ova temeljna područja i ciljeve, dodan je i horizontalni cilj “Pametna Rijeka 2030.” usmjeren razvoju Rijeke kao regionalnog huba za jugoistočnu Europu za razvoj i implementaciju pametnih rješenja u upravljanju gradom i gradskom infrastrukturom koji će se ostvariti aktivnostima i mjerama u sva četiri tematska cilja, uz specifičan pristup, oslanjanjem na tehnologiju i inovativna rješenja. Više o novim načinima financiranja Europske unije pročitajte na našoj web stranici, a za sva dodatna pitanja u vezi pametnog upravljanja, obratite se našim savjetnicima.