fbpx
Valentina_Galijan_data_driven

Kako biti podrška gradovima u data-driven odlučivanju i strateškom planiranju?

Valentina Galijan
,
 24 ožujka, 2022.

Koncept pametnog grada (Smart City) predstavlja viziju urbanog razvoja koja naprednom primjenom tehnologija omogućava održivo upravljanje gradskim resursima i višu kvalitetu života građana. Osim što optimalno koristi resurse, “pametan grad” istodobno ohrabruje građane, zajednice, znanstveno-istraživačke institucije i poduzetnike na korištenje prikupljenih podataka čime se pojačava mogućnost participacije u detektiranju problema i pronalaženju rješenja. Primjena koncepta i tehnologija vezanih uz pametne gradove u urbanim sredinama predstavlja osobit izazov jer zahtijeva uspostavu ravnoteže između razvoja novih, naprednih tehnoloških rješenja, financijskih mogućnosti gradova i specifičnih potreba lokalne zajednice.

Data-driven inovacijski sustav

Upravo iz tog razloga, vrlo je važno pratiti kako se gradovi razvijaju. Jedan od takvih projekata doprinosa rješavanju suvremenih izazova urbanih ekosustava s ciljem unaprjeđenja kvalitete života i standarda građana je i CEKOM– Centar kompetencija za pametne gradove, implementiran u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. i ukupne vrijednosti 150.000.000 kn. Osnovni cilj CEKOM-a jest razviti inovacijski klaster u suradnji s još 19 partnera iz javnog i privatnog sektora te akademske zajednice sa svrhom provođenja istraživačko-razvojnih projekata i razvoja kompetencija u domeni primjene pametnih tehnologija za pametne gradove.

KPI evaluator kao alat za donošenje odluka 

U sklopu CEKOM-a, Apsolon razvija koncept “KPI evaluatora” kroz koji ćemo svim gradovima u Hrvatskoj omogućiti praćenje ključnih i relevantnih pokazatelja učinkovitosti na području održivog razvoja, ali i ostalih aspekata upravljanja gradom, kroz inovativnu i interaktivnu prezentacijsku platformu. Projekt podrazumijeva sustavni i inovativni pristup razvoju grada i provođenju procesa strateškog planiranja, upravljanju njegovim resursima, procesima i uslugama uz pomoć novih tehnologija. Time se omogućuje i pametno donošenje odluka i upravljanje te pojačana efikasnost u smislu planiranja i ostvarivanja ušteda što izravno utječe na podizanje kvalitete života građana i posjetitelja.

KPI evaluator na jednom mjestu će objediniti odabrane ključne pokazatelje uspješnosti te omogućiti njihovu interpretaciju i usporedbu, kao i mogućnost procjene učinka različitih intervencija na ukupnu uspješnost grada.

Glavni_ciljevi_KPI_evaluatora

Sinergijom do metrike temeljene na podacima

Metodologija koncepta KPI evaluatora razvijena je u suradnji sa stručnjacima u području primijenjene matematike s Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagreb, a temeljena je na preporukama ISO standarda za pametne gradove, kao i na ekspertizi koju je Apsolon stekao izradom studije Analize digitalne spremnosti hrvatskih gradova te spremnosti hrvatskih gradova na zelenu (energetsku) tranziciju, kao i Hrvatskog digitalnog indeksa (istraživanje spremnosti hrvatskih tvrtki na digitalnu transformaciju) te osmišljavanjem i provođenjem Smart City natjecanja u Hrvatskoj.

Sustavnim praćenjem razvoja do jednostavnije svakodnevice

Pred hrvatskim je gradovima dinamično razdoblje u kojem će, uz povećanu financijsku podršku fondova EU, moći planirati i provoditi razvojne koncepte što će s jedne strane građanima značajno unaprijediti kvalitetu života, dok s druge strane gradskim upravama biti iznimna prilika za sustavno praćenje napretka lokalnih jedinica. Za početak, nužno je krenuti od strateški postavljenog okvira razvoja urbanog područja koji se temelji na participativnom procesu strateškog planiranja kao bazi za definiranje ciljeva razvoja s listom planiranih projekata. Pritom, od ključne važnosti su targeti koji se žele postići, odnosno jasno određeni pokazatelji uspješnosti koji omogućavaju sveobuhvatno praćenje provedbe strategije. Upravo KPI evaluatorom omogućit će se jednostavnije i sustavnije praćenje njihovog razvoja što će u konačnici pospješiti procese donošenja odluka ključnih dionika te poboljšati kvalitetu života stanovnika.