fbpx


Socijalnija Europa

socijalnija Europa

Glavne teme ovog cilja određene su regulativom Europskog socijalnog fonda plus (ESF+), a tiču se zapošljavanja, obrazovanja, zdravstva i reformi socijalne politike. Ciljevi socijalnije Europe su visoka razina zaposlenosti, pravedna socijalna zaštita te kvalificirana i otporna radna snaga koja odgovara potrebama tržišta i spremna je za budući svijet rada.

Europski socijalni fond plus (ESF+) pokriva široko područje definirano kroz ukupno 11 specifičnih ciljeva.

ESF specifični ciljevi

Regulativom se navodi želja da države članice podupiru aktivnosti socijalnih inovacija i eksperimenata ili jačaju pristup „odozdo prema gore”. Isti se temelji na partnerstvima s javnim tijelima, privatnim sektorom i civilnim društvom kao što su lokalne akcijske skupine koje osmišljavaju i provode strategije lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice.

Dodatno, planirana je sinergija s programom „EU za zdravlje” podupiranjem, između ostalog, razvoja vještina zdravstvenog osoblja te boljeg pristupa zdravstvenoj skrbi za osobe u osjetljivim socioekonomskim situacijama i dugoročnoj skrbi. U slučaju Hrvatske, stavit će se veći naglasak na povećanje usluga e-zdravstva.

Apsolon — Sva prava pridržana © 2020
Apsolon d.o.o., Jurišićeva 3, 10 000 Zagreb, Tel: +385-1-4813314 OIB: 88407675650 Banka: Zagrebačka banka d.d. IBAN: HR2223600001102093410 SWIFT: ZABA HR 2X