fbpx


Europa bliža građanima

Europa bliža građanima

Europa bliža građanima odnosi se na financiranje održivog i integriranog razvoja urbanih, ruralnih i obalnih područja te lokalnih inicijativa. Isto se ostvaruje podupiranjem strategija vođenih na lokalnoj razini i održivog urbanog razvoja u cijeloj Europskoj uniji. Posebni ciljevi uključuju poticanje integriranog društvenog i gospodarskog rasta te razvoj u području okoliša na lokalnoj razini, kulturne baštine i sigurnosti, uključujući ruralna i obalna područja.

U svrhu rješavanja posebnih izazova na podregionalnoj i lokalnoj razini uveden je pojednostavljen pristup lokalnom razvoju pod vodstvom zajednice. Uredbom o zajedničkim odredbama usklađuje se i pristup ostalim teritorijalnim alatima, uključujući postojeća integrirana teritorijalna ulaganja. Države članice moraju pružati potporu integriranom teritorijalnom razvoju putem istoimenih strategija i ulaganja, lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice ili drugog teritorijalnog alata kojim se pruža potpora inicijativama države članice za ulaganja programirana za EFRR.

Uz navedeno, predviđa se i Europska urbana inicijativa, odnosno program umrežavanja i izgradnje kapaciteta za tijela gradske uprave, u rasponu od 500 milijuna do 1 milijardu eura.

Apsolon — Sva prava pridržana © 2020
Apsolon d.o.o., Jurišićeva 3, 10 000 Zagreb, Tel: +385-1-4813314 OIB: 88407675650 Banka: Zagrebačka banka d.d. IBAN: HR2223600001102093410 SWIFT: ZABA HR 2X