fbpx


eu fondovi 2021. - 2027.

Što nas očekuje?

Europski proračun standardno se planira na sedam godina kako bi se osiguralo i sustavno pratilo financiranje europskih politika i uredno kretanje rashoda članica Europske unije. Sukladno tome, novo programsko razdoblje 2021. do 2027., osim što je za glavni cilj imalo izraditi novi strateški plan i smjernice razvoja Europske unije, u svoj je program moralo uvrstiti i mjere suočavanja s gospodarskim i zdravstvenim posljedicama pandemije koronavirusa.

Komisija za sljedeći dugoročni proračun tradicionalno predlaže modernizaciju glavne ulagačke politike Europske unije, kohezijske politike, te stavlja veliki naglasak na ulaganje u prirodne resurse i okoliš. Uz digitalizaciju, inovacije i zelenu politiku, po izbijanju pandemije bolesti COVID-19, vodstvo Europske unije odlučilo je, također, uložiti dodatna sredstva za otpornost i oporavak gospodarstava zemalja članica.

Europski strukturni i investicijski fondovi

Za Republiku Hrvatsku nova financijska perspektiva donosi mogućnost dvostruko većeg financiranja u odnosu na prethodni višegodišnji proračun. Najavljena alokacija za Hrvatsku 2021. – 2027. iznosi 13.7 milijardi eura za “Klasične” Europske strukturne i investicijske fondove, dok “Next generation” Europe iznosi 9.3 milijardi eura.

Next-generation-EU

Inovacije, digitalizacija, gospodarska transformacija te potpora malim i srednjim poduzećima.

Europa bez ugljika, energetska tranzicija, obnovljivi izvori energije te borba protiv klimatskih promjena.

Usmjerena je na digitalnu infrastrukturu, transeuropski prijevoz i multimodalni urbani transport.

Objedinjuje teme socijalnih prava, zapošljavanja, obrazovanja, uključivanja te pristup zdravstvenoj zaštiti.

Kao glavni ciljevi ističu se urbani i lokalni razvoj malih ruralnih sredina te lokalizirana politika koja ispunjava potrebe građana.

U odnosu na aktualnu financijsku perspektivu, u novom proračunskom razdoblju očekuje se dvostruko više sredstava i snažan naglasak na temama razvoja inovacija, digitalizacije i zelenog gospodarstva. Poseban fokus stavlja se na digitalizaciju i u privatnom i u javnom sektoru, osobito u kombinaciji s ostalim programima na europskoj razini, kao što je Digital Europe. Ulaganja u privatni sektor bit će vezana uz razvoj pametnog i inovativnog gospodarstva. Istaknut će se još veći značaj “zelenih” tema: energetika, okoliš te prevencija i saniranje posljedica klimatskih promjena. Potencijalno će biti i veći naglasci na financijskim instrumentima, ali i manje bespovratnih sredstava.

Nova financijska omotnica, stoga, pruža brojne mogućnosti, a na državama članicama, pa tako i na Republici Hrvatskoj, je da kvalitetno iskoristi ukazane prilike, dodatno ojača gospodarstvo i pozicionira se na europskoj ljestvici. Osim što je garancija za bolju i prosperitetniju Europu, nada je to za bolje sutra kroz zelenu politiku, ubrzanu digitalizaciju i aktivne ekonomske politike za pomoć izlasku iz gospodarske krize.

KAKO VAM APSOLON MOŽE POMOĆI U KORIŠTENJU NOVIH PRILIKA?

Svjesni činjenice da prijava i provedba projekata mnogim poduzetnicima i javnim tijelima nerijetko predstavlja veliki izazov, već 13 godina aktivno pružamo podršku klijentima iz privatnog i javnog sektora. Projekti sufinancirani iz fondova Europske unije zahtjevaju dodatnu ekspertizu koja uključuje sveobuhvatno poznavanje proceduralnih i strateških okvira. S obzirom na to da smo u svojem dugogodišnjem iskustvu klijentima osigurali više od 300 milijuna eura bespovratnih sredstava, čast nam je što ćemo i novim programskim razdobljem ponovno biti spona između Europske unije i domaćih poduzetnika i tijela javne uprave te doprinijeti održivom i inovativnom razvoju Hrvatske. S prolaznosti od 99% povučenih bespovratnih sredstava, više od 50 Apsolonovih stručnjaka garantira uspješnu prijavu i provedbu projekata od početka do kraja po principu ključ u ruke. Stoga, svim našim sadašnjim i budućim klijentima stojimo na raspolaganju za bilo kakve nedoumice, savjete i pomoć u ostvarivanju sredstava za realizaciju planova.

 

plan korištenja EU fondova

 

Vlastiti plan korištenja EU fondova u novoj perspektivi​

Analizirajte konkretne prilike za tvrtku ili organizaciju. Napravite bazu projekata s uputama za njihov razvoj i pripremu za financiranje.

 

Personalizirana priprema EU projekata

Dopustite nam da Vam pomognemo u pripremi investicijskih projekata, koordinaciji dionika (projektanti, korisnici, partneri), izradi Studije izvedivosti s analizom troškova i koristi ili pisanju projektne prijave.

 

 

Podrška u provedbi EU projekata

Zatražite pomoć u provedbi projekata, savjet o nabavama ili preventivno preduhitrite financijske korekcije.

Apsolon — Sva prava pridržana © 2020
Apsolon d.o.o., Jurišićeva 3, 10 000 Zagreb, Tel: +385-1-4813314 OIB: 88407675650 Banka: Zagrebačka banka d.d. IBAN: HR2223600001102093410 SWIFT: ZABA HR 2X,