fbpx
promjene - strah - digitalna transformacija

Digitalna transformacija i upravljanje promjenama

Andrijana Parić
,
 18 veljače, 2020.

Digitalna transformacija i upravljanje promjenama u tom kontekstu, složeni su procesi s kojima se susreću mnoge organizacije – male, srednje i velike. Međutim, prema riječima Borga iz popularne televizijske serije Zvjezdane staze – resistence is futile”.

Pokretači digitalne transformacije

U brzorastućem i promjenjivom svijetu, poslovanje svih sektora i industrija izloženo je digitalnoj transformaciji, digitalizaciji i digitalnim promjenama više nego ikada. Motivatori, tj. pokretači promjene često se mogu grupirati u nekoliko osnovnih kategorija: tehnološka evolucija, različite krize kao što su političke nestabilnosti ili promjene, revizija poslovnih procesa, promjene u navikama klijenata, pritisak od konkurencije, akvizicije, spajanja i organizacijsko restrukturiranje.

Promjene u poslovanju uključuju metode koje preusmjeravaju i redefiniraju upotrebu resursa, poslovne procese, raspodjele proračuna i druge modele poslovanja koje značajno utječu na samu organizaciju/kompaniju. Stoga niti ne čudi koliko straha te promjene mogu izazvati kod zaposlenika.

Strah od promjena u digitalnom dobu

Strah od promjena može se manifestirati na različite načine, no u kontekstu poslovnog razvoja, o čemu je ovdje riječ, često vidimo posljedice istog u odbijanju, izbjegavanju i/ili svjesnom ignoriranju poslovnih zadataka. Također se može manifestirati kroz agresiju prema kolegama ili onima koji promjenu uvode, ili pak kao pasivnost i zauzimanje uloge žrtve u čitavom procesu. Strah od promjene u svojoj srži je strah od nepoznatog, strah od rizika, strah od gubitka stvari/privilegija/sigurnosti, pa i strah od ishoda.

digitalna-transformacija-strah

Neizbježnost promjena u digitalnoj transformaciji

Imajući na umu da smo kao ljudska bića u velikoj mjeri robovi navika, bilo kakav pokušaj promjene kod svakog pojedinca može stvoriti različitu paletu emocija. Osjećamo svašta, od obične nelagode do teže anksioznosti i to upravo stoga što svaka promjena, podrazumijeva neku vrstu isticanja/izdvajanja, napuštanje općeprihvaćenih načina i metoda poslovanja, riskiranje da se bude i radi različito.

Bez obzira na rizike koje promjena nosi sa sobom ona je ujedno i uzbudljiva i privlačna te u isto vrijeme prilika za napredovanje, rast i razvoj. Uz sve njezine pozitivne karakteristike u slučaju digitalne transformacije, promjena je još i neizbježna.

Zašto se opiremo promjenama u digitalnoj transformaciji?

Zašto joj se onda toliko opiremo kada smo svjesni da će nam promjene poslovanja donijeti samo dobro i dovesti nas do ciljeva? Zato što se one moraju postići vlastitim snagama, suočavanjem sa samim sobom, svojim nedostacima, manama, neznanjem, a da pritom odobravanje, pohvale i kritike drugih nemaju veliku važnost. Zato što te promjene očigledno podrazumijevaju i neke gubitke, no to su gubici koji će omogućiti nove, uspješne i relevantne poslovne procese.

Zato što svaka promjena, kao što je digitalna transformacija, sadrži rizike. Uvijek se plašimo da smo baš mi ti koji se neće uspjeti prilagoditi novom modelu, kojima je novi model odbojan ili oni koji misle da novi modeli poslovanja naši klijenti neće prihvatiti.

digitalna-transformacija-promjene

Uspješna digitalna transformacija

Prema relevantnim istraživanjima uspjeh digitalne transformacije, o kojoj smo u okviru serije blogova već puno puta govorili, ne ovisi o tehnologiji, niti o veličini proračuna, čak ni o strukturi organizacije i njenoj analognosti ili industriji u kojoj se nalazi. Koliko će digitalna transformacija biti uspješna ovisi isključivo o ljudima koji ju trebaju provesti.

Najuspješniji menadžeri našli su načine kako pristupiti zaposlenicima i inicirati, ali i završiti proces promjene usprkos strahu od iste. Oni najuspješniji imaju na umu da provedba digitalne transformacije omogućuje organizaciji da uđe u puno uspješniju i efektivniju interakciju sa svojim zaposlenicima, partnerima i klijentima te su svjesni da će prava digitalna transformacija utjecati na svakodnevno poslovanje i sve poslovne procese unutar organizacije, a time i na sve zaposlene koji ih obavljaju. Kako bi aktivno vodio i uspješno završio proces promjena, svaki menadžer mora imati podršku ključnih dionika (vanjskih i unutarnjih) osobito voditelja svih odjela unutar organizacije, tj. mora uspješno upravljati promjenama.

Promjene u kontekstu digitalne transformacije

Upravljanje promjenama kao koncept spominje se po prvi put sredinom prošlog stoljeća u kontekstu poslovnog savjetovanja u velikim organizacijama u SAD. Tijekom zadnjih 50-tak godina postao je neizostavan koncept u poslovanju, osobito dijelovima izloženim strukturalnim promjenama koje izazivaju strah.

Upravljanje promjenama označava naziv za pristup u pripremi, podršci i pomoći pojedincima, timu i/ili organizaciji u provođenju organizacijskih promjena. Organizacijsko upravljanje promjenama ima na umu cjelovitost organizacije kao i fokus na ono što je predmet promjene te se bave utjecajem koji promjene imaju na zaposlenike i timove koji su “pogođeni takvom promjenom”. Upravljanje promjenama holistički je pristup koji uključuje nekoliko disciplina, od psihologija ponašanja grupa i pojedinca, sociologije do informacijsko komunikacijski tehnologija i poslovnih rješenja.

Kako upravljati promjenama u procesu digitalne transformacije

U kontekstu digitalne transformacije upravljanje promjenama neizbježan je korak ka uspješnoj promjeni poslovanja u digitalnom dobu. Temeljem iskustva rada s klijentima Apsolon je razvio nekoliko metoda za upravljanje promjenama u procesu digitalne transformacije.

Stručni tim koji radi na takvim projektima ima zadatak procijeniti utjecaj promjena na ljude, timove i poslovne zadatke pojedinih odjela te razviti programe edukacija, ali i set popratnih mjera s ciljem motiviranja i razvoja želja za usvajanjem promjena kod zaposlenika. Dok se kroz aktivnosti obuke zaposlenicima osigurava prijenos nužnih znanja i vještina, kroz set ovih popratnih mjera povećava se motivacija zaposlenika za digitalnu transformaciju. One uključuju mjere nagrađivanja i motiviranja na usvajanje promjena.

Tijekom projekta digitalne transformacije aktivnosti se testiraju te se na temelju rezultata testiranja same mjere revidiraju i usustavljuju. Set konačnih mjera za nagrađivanje i usvajanje promjena kod zaposlenika uglavnom biva ugrađen u cjeloviti sustav upravljanja ljudskim resursima u digitalnom dobu koje klijent nastavlja provoditi nakon završetka usluge kroz svoje redovito poslovanje.

digitalna-transformacija-mjere digitalna-transformacija-mjere

Mjere za uspješno provođenje digitalne transformacije

Prijedlog mjera uglavnom se temelji na istraživanju potreba i motivacijskih faktora za digitalnu transformaciju, koje pokazuju što je sve uzrok straha od promjene te što je potrebno za razvoj digitalnih kompetencija i inovativnog pristupa poslovanju kod djelatnika. Važno je imati na umu da se u promociji digitalne kulture najbolje postižu rezultati ako se natječu timovi te općenito daje potpora timskim projektima, zatim ako se nagrađuju pojedinci koji najviše pomažu drugim članovima tima u usvajanju novih usluga, procesa i IT rješenja te ako se potiču i nagrađuju inicijative i kreativna rješenja u pružanju usluga, ali i u internim procesima.

Uspješna digitalna transformacija podrazumijeva i davanje prostora zaposlenicima za mogućnosti timskog rada u rješavanju digitalnih izazova i rada na inovativnim rješenjima uopće, potencijalno u timovima koji ne surađuju svakodnevno i potrebu za razmjenom znanja o digitalnoj ekonomiji, inovacijama u gospodarstvu i javnoj upravi, digitalnim platformama i mogućnostima za unaprjeđenje poslovnih procesa unutar i izvan određene poslovne zajednice. Dodatni motivatori i pomoć u otklanjanju straha od promjena mogu biti i različiti oblici nagrađivanja digitalnih šampiona, prepoznavanje digitalnih ambasadora i slično.

Smanjite strah od promjena

Budući da je digitalna transformacija neizbježan proces, najmanje što možemo učiniti je olakšati ga i smanjiti strah od promjena koji je prirodan i bitan za uzeti u obzir. Uz ostale metode upravljanja promjenama, digitalni šampioni i ambasadori koje je potrebno prepoznati u organizaciji biti će prirodni saveznici u upravljanju promjenama bilo kojoj upravi, menadžerima ili voditeljima odjela i to treba znati prepoznati i iskoristiti.

Ako vam je potrebna pomoć oko bezbolonog provođenja digitalne transformacije u vašoj organizaciji, naši stručnjaci rado će vam pomoći u tome.