fbpx
javna nabava

Poduzetnici u javnoj nabavi tretiraju se strože od javnih poduzeća i uprave

Maja Bakarić
,
 14 studenoga, 2019.

Kada govorimo o javnoj nabavi, najčešće se u medijima spominju problematika i utjecaj odluka Državne komisije (DKOM) na javni sektor. Ovo je i logično, jer su javna tijela ta koja su obveznici Zakona o javnoj nabavi (ZJN). No, ne govori se mnogo o poduzetnicima, koji su u provedbi EU projekata po prvi put u svom poslovanju podvrgnuti posebnim procedurama u nabavama po tzv. Pravilnicima za neobveznike zakona o javnoj nabavi (NOJN pravilnicima), te o problematici s kojom se suočavaju. Stoga se postavlja pitanje zašto je javna nabava jednostavnija za obveznike Zakona o javnoj nabavi, nego za poduzetnike?

Razne verzije tumačenja propisa

Pomalo je smiješno što se pravila za poduzetnike zovu Pravila za neobveznike zakona o javnoj nabavi, a isti se poziva na Zakon o javnoj nabavi. Navedeno bi bilo u redu da se nadležna tijela u Hrvatskoj, zadužena za verifikaciju troškova poduzetnika i nadzor u EU projektima (npr. HAMAG, FZOEU, ARPA, MRFFEU), ne gube u međuprostoru neustaljene prakse koju kreiraju u hodu. Način razmišljanja naših nadležnih tijela je sljedeći: poduzetnici ne moraju provoditi nabave po Zakonu o javnoj nabavi (ZJN), pa DKOM odluke i rješenja nisu toliko bitni, no ipak se NOJN pravilnici nadovezuju na ZJN – prema tome, zašto odluke o odobravanju ili neodobravanju troškova ne bismo donosili na temelju vlastite mlade prakse, internih tumačenja i promjenjivih te brzomijenjajućih smjernica. Nabava je kompleksnija za poduzetnika jer nadležna tijela svoje odluke o financijskim korekcijama u nabavama poduzetnika temelje na vlastitim tumačenjima propisa pravilnika NOJN pomiješanog sa ZJN koja nisu javno dostupna. S obzirom na to da ni sami nisu sigurni u utemeljenost svojih odluka, u istima se pozivaju na načela zakona o javnoj nabavi, koja su zapravo vrlo širok pojam, te na interne zaključke i izvješća, koji nisu javno dostupni ili stavljeni na raspolaganje korisnicima. Poduzetnik tako ne dobiva preciznu informaciju o tome što je to točno prekršio u svom postupku nabave. Zašto imamo NOJN pravilnike od 8 stranica ako će se uz njih vezivati nebrojeno mnogo skrivenih novih tumačenja i dokumenata koji ih nadopunjuju? Zašto se tumačenja pravilnika mijenjaju svakih nekoliko mjeseci, a zatim se najnoviji nalazi primjenjuju retroaktivno na već provedene nabave ne uzimajući u obzir činjenicu da je korisnik najvjerojatnije potpisao ugovor o bespovratnim sredstvima po starijoj verziji pravilnika?

Tumačenja pravilnika mijenjaju se svakih nekoliko mjeseci Tumačenja pravilnika mijenjaju se svakih nekoliko mjeseci

Apsurd financijskih korekcija

Ako ste poduzetnik i provodite EU projekt, te u nabavi propišete više od jednog financijskog uvjeta sposobnosti, smatra se da ste prekršili načelo razmjernosti i može vam se odrediti financijska korekcija od najčešće 25% iznosa na cjelokupni ugovor o nabavi. Primjerice, ako tražite GFI da vidite ostvaruje li potencijalni ponuditelj dobit i uz to tražite BON 2 da vidite je li ponuditelj bio u blokadi. Po ZJN to ne bi bio povod za žalbu ponuditelja, niti bi DKOM kaznio takvog Naručitelja, no nadležna tijela za EU projekte kažnjavaju korisnike bespovratnih sredstava za takve stvari.

Jednako tako, u slučaju da se prvi put suočavate s nizom specifičnih EU pravila za nabave u doba promjenjive prakse, zbog čega vam je potrebna pomoć stručnjaka za provedbu nabava u EU projektu, ne smijete tražiti da takav stručnjak ima iskustva u EU projektima. Iako zvuči apsurdno, u ovom slučaju financijska korekcija vam je zagarantirana jer nadležna tijela smatraju da nije nužno da stručnjak za nabave u EU projektu ima iskustvo na EU projektima. Za ovakav stav nadležna tijela nemaju opravdanog utemeljenja. U provedbi nabava po ZJN ipak je ostavljena mogućnost da Naručitelj, na temelju predmeta nabave, procjeni što točno treba i odredi uvjete kojima bi si osigurao optimalnu kvalitetu usluge odabranog ponuditelja. To potvrđuje i primjer korištenja metodologije i organizacije kao uvjeta bodovanja koji se u EU projektima poduzetnika kažnjava čak i ako je raspisan na jasan i objektivan način. S druge strane, nadležna tijela koja vlastite nabave provode po ZJN uredno i dalje koriste takav kriterij jer ga DKOM ne penalizira ako je određen na nedvojben način.

Kršenje načela razmjernosti može odrediti financijsku korekciju od najčešće 25% iznosa cjelokupnog ugovora o nabavi Kršenje načela razmjernosti može odrediti financijsku korekciju od najčešće 25% iznosa cjelokupnog ugovora o nabavi

Dvostruki tretman pravila

Postaje jasno da se pravila u javnoj nabavi za poduzetnike tumače strože od pravila za javna poduzeća. Zašto dvostruki tretman? Odgovor nije u zloj namjeri sustava prema poduzetnicima, već u tome što tijela za verifikaciju troškova i nadzor EU projekata nisu interno dobro posložena niti međusobno ujednačena u svojim odlukama. Često se događa da jedan ogranak iste organizacije donese jednu odluku, drugi suprotnu, a zamislite koliko je tek nepodudarnosti kod dvije različite organizacije u istom sustavu EU fondova u Hrvatskoj. Nažalost, za nabave u EU projektima još ne postoji etablirana praksa niti nadležno nepristrano tijelo koje bi objavljivalo odluke i rješenja situacija koje se događaju u nabavama (kao što je DKOM kod ZJN). Tijela za nadzor nabava poduzetnika ne objavljuju svoje odluke i nalaze na specifičnim slučajevima. Najviše što se postiglo jest da SAFU, koji vodi provedbu projekata javnog sektora, objavljuje svoje smjernice u provedbi nabava, no iste toliko često ažurira da korisnicima jednostavno ne daje sigurnost pri provedbi postupaka nabava.

Je li poduzetnik, koji odluči nešto mijenjati, pehist jer neće postići ništa za sebe, već će eventualno stvarati praksu za verifikaciju troškova budućih projekata poduzetnika? NOJN pravilnici se ažuriraju svakih nekoliko mjeseci, SAFU smjernice svakih par tjedana, a nadležna tijela to vole prodati pod prizmom “pojednostavljenja pravila kako se ne bi kočilo daljnje povlačenje EU sredstava“. Zvuči super, prava predizborna krilatica, pogotovo s obzirom na činjenicu da je Hrvatska posljednja među zemljama članicama po stopi povlačenja sredstava!

Zbog stalne mijene NOJN pravila i smjernica te internih stavova tijela koja se primjenjuju retroaktivno na nabave, financijska korekcija je počela kucati na vrata gotovo svakog postupka nabave poduzetnika. Problematika se javlja kada se nova „pojednostavljena“ NOJN pravila počinju retroaktivno primjenjivati i tumačiti sve strože do mjere gdje je to počelo kočiti cijeli sustav povlačenja sredstava. Financijske korekcije su mnogobrojne: do kraja 2018. godine, u okviru OPKK 2014-2020, doneseno je 680 odluka o utvrđenim nepravilnostima u iznosu od 220,3 milijuna kuna prema trenutačno dostupnim podacima, a tko zna koliko će ih biti do kraja 2020. Poduzetnici i drugi korisnici žale se na takve odluke jer pravila nisu jasna niti transparentna, a kazne ne odgovaraju veličini pogreške. Nadležno tijelo za rješavanje prigovora na financijske korekcije (MRRFEU) grca u zaprimljenim žalbama. Odgovor najranije možete očekivati 1 godinu od podnošenja žalbe na financijsku korekciju, a ista vam je već naplaćena ili vam se odbija od potpore, koju trebate zaprimati. Po isteku tih godinu dana, većina će projekata i završiti, a žalba još neće biti riješena.

Koji su sljedeći koraci?

Koje su daljnje opcije? Ići na upravni spor? Isplati li se poduzetniku, umjesto da sav svoj fokus usmjeri na stvaranje mjerljive dodane vrijednosti u svom poslovanju provedbom EU projekta i osigura rast zapošljavanja, razvija i izvozi nove proizvode? Ili pak trošiti vrijeme na duge žalbe i upravne sporove, a sve samo da eventualno nešto promijeni za kolegu poduzetnika koji će se odvažiti na provedbu EU projekta u nadolazećem razdoblju? Ako nadležna institucija donese zadovoljavajuću odluku za žalitelja poduzetnika, poslat će se poruka nadležnim tijelima u sustavu EU fondova koji će tada, nadajmo se, revidirati svoje stavove i uvidjeti potrebu za konzistentnom provedbom pravila – koja sami stvaraju. U suprotnom, ako se ništa ne poduzme, pravila koja si Hrvatska sama nameće kod povlačenja EU sredstava, rezultirat će odvraćanjem korisnika od pokušaja ostvarivanja financiranja. Poslije se možemo pitati zašto smo, po iznosu povučenih sredstava za investicije, na dnu Europske ljestvice, no odgovor je jasan – jer smo sami tako izabrali.

 

Više od 50 marljivih Apsolonovih stručnjaka svakodnevno osmišljava i stvara nove mogućnosti za zajednički rast i razvoj. Svjesni da EU nudi brojne prilike za sufinanciranje projekata, tim za Podršku investitorima identificirao je natječaje na koje bi mogli prijaviti nekoliko interno osmišljenih ideja. To je rezultiralo ostvarenjem bespovratnih EU sredstava za čak 4 projekta koja su trenutačno u rukama tima za Provedbu projekata.

Projekt 1: Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti tvrtke Apsolon uvođenjem IKT rješenja

Svrha projekta: do projektne ideje došlo je nakon što su stručnjaci Apsolona prepoznali potrebu za rastom konkurentnosti i produktivnosti poslovanja uslijed rasta i usložavanja poslovnih procesa, rasta broja područja kojima se tvrtka bavi, ali i svojevrsne atomizacije poslovnih funkcija uslijed organizacijske prilagodbe tvrtke.

Rješenje: predmetni projekt odgovara na identificirane izazove putem 3 glavne aktivnosti:

1. nabava IKT poslovnog rješenja za upravljanje poslovanjem, a posebno prilagođenog potrebama tvrtke u praćenju poslovanja Odjela digitalne transformacije i Design Thinkinga;

2. nabava IKT poslovnog rješenja za pružanje trenutnih povratnih informacija o performansama zaposlenika, što će omogućiti prikupljanje povratnih informacija u realnom vremenu te radikalno unaprjeđenje upravljanja ljudskim potencijalima;

3. nabava nove računalne i komunikacijske opreme kako bi se omogućila puna eksploatacija novih softvera, optimizirao proces pružanja usluga te omogućio dislocirani rad te jednostavna kolaboracija savjetnika izvan ureda.

Očekivani rezultati projekta: rezultate i učinke projekta je nužno promatrati iz perspektive koristi ciljnih skupina:

1. Sama tvrtka i menadžment imat će korist u vidu povećanja konkurentnosti tvrtke na tržištu, kako kroz povećanje kvalitete krajnjeg proizvoda, tako kroz uštede, optimizaciju te zadovoljnije zaposlenike i klijente;
2. Zaposlenici tvrtke imat će korist kroz sudjelovanje u edukacijama i implementaciju novih IKT rješenja kojima će se poboljšati radni uvjeti;
3. Neizravnu korist će imati i svi budući zaposlenici, kroz interne metode transfera znanja;
4. Osim ciljnih skupina, korist će imati i krajnji korisnici, klijenti tvrtke, koji će u Apsolonu i dalje imati pouzdanog partnera koji će im pružati visoku kvalitetu proizvoda i usluga te time omogućiti daljnji rast i razvoj poslovanja.


Ukupna vrijednost projekta: 1.143.562,50 HRK
Iznos EU sufinanciranja: 579.865,00 HRK
Razdoblje provedbe projekta: 1.10.2019. – 1.4.2021.
Kontakt osoba za više informacija: Nataša Ćurić Martinčević, ncuric@apsolon.com
Nositelj projekta: Apsolon d.o.o.

Zahvaljujući osiguranim bespovratnim sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014. – 2020., Apsolon je u travnju 2021. godine uspješno završio projekt pod nazivom “ Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti tvrtke Apsolon uvođenjem IKT rješenja“ sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava potpisanim s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, a u sklopu poziva ‘Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)-2’.

Završetkom provedbe postignuta je svrha projekta: povećana je konkurentnost i učinkovitost Apsolona. U sklopu projekta nabavljeno je IKT poslovno rješenje za upravljanje poslovanjem, a posebno prilagođeno potrebama tvrtke u praćenju poslovanja Odjela digitalne transformacije i Design Thinkinga. Također, nabavljeno je IKT poslovno rješenje za pružanje trenutnih povratnih informacija o performansama zaposlenika, a što je omogućilo prikupljanje povratnih informacija u realnom vremenu te radikalno unaprjeđenje upravljanja ljudskim potencijalima. Naposljetku, nabavljena je nova računalna i komunikacijska oprema kako bi se omogućila puna eksploatacija novih softvera, optimizirao proces pružanja usluga te omogućio dislocirani rad te jednostavna kolaboracija savjetnika izvan ureda.

Projekt je ostvario sufinanciranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., a putem poziva „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2“, Referentna oznaka: KK.03.2.1.19 kojeg provodi Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Više informacija na:
www.strukturnifondovi.hr
OP Konkurentnost i kohezija – Operativni program 2014.-2020.

Projekt 2: Komercijalizacija softvera e-Guillotine 2.0

Svrha projekta: komercijalizacija softvera e-Guillotine 2.0 te digitalizacija procesa i reorganizacija poslovanja Odjela regulatorne reforme tvrtke Apsolon. Do ideje je došlo nakon što su stručnjaci Apsolona napravili analizu unutarnjih i vanjskih čimbenika poslovanja te detektirali ključne probleme s kojima se tvrtka susreće u provedbi projekata regulatorne reforme. Problemi se mogu promatrati na dvije razine:
– proizvod/usluga – glavni nedostatak e-Guillotine softvera zamijećen je u nemogućnosti izračuna administrativnog opterećenja koje će se postići ukidanjem ili promjenom nekog propisa, a koja se sada računao pomoću excel tablica;
– interni poslovni procesi –  problem se ogleda u dijelu produkcije mjerenja administrativnog opterećenja, odnosno ukupnom neučinkovitom poslovnom procesu Odjela regulatorne reforme kao posljedica manualnog unosa podataka i mjerenja administrativnog opterećenja, manualnog generiranja isporuka te neučinkovite korisničke podrške u području monitoringa, upravljanja i kontrole kvalitete projekata mjerenja administrativnog opterećenja

Rješenje: Komercijalizacija inovativnog SCM softvera za mjerenje troška važećih propisa te procjenom učinaka novih propisa kroz njegovu prilagodbu i integraciju unutar jedinstvenog softvera e-Guillotine te prilagodba digitalizacije procesa i reorganizacije poslovanja Odjela regulatorne reforme. 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:
– integrirano softversko rješenje za upravljanje projektima regulatorne reforme i mjerenje administrativnog opterećenja spremno za komercijalnu primjenu na ciljnim tržištima
– digitalizacija procesa i reorganizacija poslovanja Odjela regulatorne reforme


Ukupna vrijednost projekta: 1.887.455,47 HRK
Iznos EU sufinanciranja: 776.514,41 HRK
Razdoblje provedbe: 1. 10. 2018. – 1. 1. 2020.
Kontakt osoba za više informacija: Miroslav Kosović, mkosovic@apsolon.com
Nositelj projekta: Apsolon d.o.o. 

Projekt je ostvario sufinanciranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., a putem poziva „Komercijalizacija inovacija u poduzetništvu“, Referentna oznaka: KK.03.2.2.02 kojeg provodi Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Više o projektu i razvijenoj e-Giljotini 2.0

Više informacija na:
www.strukturnifondovi.hr
OP Konkurentnost i kohezija – Operativni program 2014.-2020.

Projekt 3: Povećanje konkurentnosti tvrtke Apsolon optimalnom primjenom mrežnih rješenja

Svrha projekta: Povećanje konkurentnosti tvrtke u pružanju usluga regulatorne reforme primjenom mrežnih rješenja. Do ideje je došlo tako da su Apsolonovi stručnjaci identificirali nižu konkurentnost uslijed neadekvatnog tržišnog pozicioniranja tvrtke za pružanje usluge regulatorne reforme na globalnoj razini, nisku razinu svijesti o mogućnosti unapređenja procesa regulatorne reforme primjenom IKT tehnologija, dok je proces identifikacije barijera u poslovnom okruženju prilikom pružanja usluge regulatorne reforme dugotrajan i skup.

Rješenje: Izrada poslovne web stranice www.boljipropisi.hr koja će služiti kao središnje mjesto za sve teme povezane s poboljšanjem poslovnog okruženja i regulatorne reforme na državnoj razini te optimizacija domene u cilju podizanja posjećenosti web stranice.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

– povećanje konkurentnosti tvrtke na globalnom tržištu usluga regulatorne reforme povećanjem imidža, vidljivosti i potražnje za uslugama regulatorne reforme;

– pojačana svijest o mogućnosti primjene IKT tehnologija u procesu regulatorne reforme, što će unaprijediti proces i metodu pružanja usluge;

– smanjenje troškova i dugotrajnosti procesa pružanja usluge regulatorne reforme.


Ukupna vrijednost projekta: 135.000 HRK
Iznos EU sufinanciranja: 94.500 HRK
Razdoblje provedbe projekta: 25. 2. 2019. – 25. 2. 2020.
Kontakt osoba za više informacija: Dijana Babić, babic@apsolon.com
Nositelj projekta: Apsolon d.o.o.

Projekt je ostvario sufinanciranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., a putem poziva „WWW vaučeri za MSP-ove“, Referentna oznaka: KK.03.2.1.17 kojeg provodi Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Više informacija na:
www.strukturnifondovi.hr
OP Konkurentnost i kohezija – Operativni program 2014.-2020.

 

Projekt 4: Povećanje konkurentnosti digitalnog savjetovanja tvrtke Apsolon strategija primjenom mrežnih marketinških rješenja

Svrha projekta: ojačati tržišnu poziciju te povećati konkurentnost tvrtke Apsolon strategija u pružanju usluga digitalnog savjetovanja primjenom mrežnih marketinških rješenja. Do ideje je došlo nakon što su stručnjaci Apsolona prepoznali dva najveća izazova u segmentu poslovanja digitalnog savjetovanja, prvenstveno u komercijalizaciji same usluge:
– niža razina svijesti domaćih tvrtki o temama digitalizacije i digitalne transformacije, odnosno o potrebi uključivanja suvremenih digitalnih alata u vlastito poslovanje
– identifikacija i pristup potencijalnim klijentima

Rješenje: Izrada poslovne web stranice pod nazivom digitalni-indeks.hr koja služi kao središnje mjesto za sve teme povezane s uslugama digitalnog savjetovanja koje pruža tvrtka, te kao glavni kanal marketinga i prodaje spomenutih usluga.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:
– izrađena nova web stranica, dostupna na: digitalni-indeks.hr
– povećana vidljivost usluga digitalnog savjetovanja tvrtke
– olakšan pristup novim klijentima tvrtke uz učinkovito upravljanje projektom

Navedeno će omogućiti postizanje rezultata projekta: Ojačana tržišna pozicija i povećana konkurentnost tvrtke Razbor u pružanju usluga digitalnog savjetovanja putem izrade nove, specijalizirane web stranice.


Ukupna vrijednost projekta: 130.000,00 HRK
Iznos EU sufinanciranja: 91.000,00 HRK
Razdoblje provedbe: 15. 10. 2018. – 15. 10. 2019.
Kontakt osoba za više informacija: Andrijana Parić, aparic@apsolon.com
Nositelj projekta: Apsolon strategija d.o.o. 

Projekt je ostvario sufinanciranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., a putem poziva „WWW vaučeri za MSP-ove“, Referentna oznaka: KK.03.2.1.17 kojeg provodi Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Više informacija na:
www.strukturnifondovi.hr
OP Konkurentnost i kohezija – Operativni program 2014.-2020.

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtki Apsolon d.o.o. i Apsolon strategija d.o.o.