fbpx
Apsolon_Kristija_Jelaković

Jačanje tehničkih kapaciteta za praćenje financijskih pokazatelja poljoprivredne proizvodnje u Crnoj Gori

Kristijan Jelakovic
,
 03 prosinca, 2021.

Poljoprivredni sektor važna je grana gospodarstva svih država, kako članica EU tako i zemalja kandidatkinja. Osim što je bitno da je određeni dio državnih sredstava predodređen za dodatne napore i ulaganja u razvoj poljoprivrednih aktivnosti, unapređenje proizvodnih pogona te jačanje poljoprivrednih kapaciteta, ne smije se zaboraviti niti na poticaje EU. Brojne zemlje osvijestile su mogućnosti i prilike dodjele bespovratnih sredstava i aktivno krenule u pripremu i provedbu agri projekata.

Takav je slučaj i sa Crnom Gorom, koja unatoč relativno maloj površini i sredozemnoj klimi, ima poprilično diversificiranu poljoprivredu – od uzgoja maslina i agruma u obalnoj regiji, do ranog sezonskog povrća i duhana u središnjim područjima i ekstenzivnog uzgoja ovaca na sjeveru. Ovo ju čini uvjerljivo najvažnijom aktivnosti ruralnog stanovništva, a čak više od 60 000 kućanstava prihod zarađuje dijelom ili u cijelosti od poljoprivrede. Upravo s ciljem dodatnog poticanja i osnaživanja razvoja ovog sektora, provedene su brojne projektne aktivnosti od kojih se posebno ističu projekti pripreme za prijavu na programe prekogranične suradnje, projekti razvoja ruralnog turizma u jadranskom zaleđu te istraživanja obalne linije prirodnih promjena i promocije pomorskog dobra i njegove održivosti.

Prisutnost Apsolona u Crnoj Gori

U sklopu projekta jačanja tehničkih kapaciteta za prikupljanje i analizu podataka financijskih pokazatelja poljoprivredne proizvodnje, imao sam priliku surađivati s Organizacijom za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih Naroda (FAO UN) i Ministarstvom poljoprivrede na provedbi projektnih aktivnosti. 

U dosadašnjem tijeku projekta, provedene su brojne aktivnosti na razvoju aplikativnog rješenja za prikupljanje, obradu i analizu financijskih pokazatelja poljoprivredne proizvodnje, implementirani su određeni metodološki okviri primjenjivi na razini država članica EU te su organizirane edukativne radionice i treninzi za sve relevantne institucije i osobe koje djeluju u sektoru poljoprivrede. Osim redovitih projektnih aktivnosti, razmatrane su i druge mogućnosti aktivnije suradnje Apsolona sa institucijama iz javnog sektora, a posebno privatnih tvrtki iz sektora poljoprivrede koje u budućnosti planiraju značajnije koristiti sredstva potpore iz pretpristupnih, a kasnije i pristupnih programa i fondova EU.

Kako je Crna Gora dobrim dijelom zakoračila u procese pridruživanja punopravnom članstvu u EU, a obzirom na zahtjeve za specifičnim znanjima i iskustvima vezanim za primjenu europskih metodoloških okvira, kao i njihovo prilagođavanje zahtjevima i potrebama poljoprivrednog sektora susjedne zemlje, sudjelovanje u ovom projektu također predstavlja posebnu referencu i širenje opsega poslovanja Apsolona i na nova područja.

Apsolon_poljoprivreda_Kristijan_Jelaković

Nastavak još jedne uspješne suradnje

Apsolon, kao vodeća regionalna tvrtka za poslovno savjetovanje s petnaestogodišnjim iskustvom zasnovanim na suradnji s velikim brojem zadovoljnih klijenata iz javnog i privatnog sektora te uspješnoj provedbi niza projekata sufinanciranih iz EU i nacionalnih fondova, neprestano prepoznaje nove mogućnosti razvoja suradnje i izvan nacionalnih granica. 

Vodeći se iskustvom stečenim u RH i prenoseći pozitivne primjere i dobre prakse, uspješno se provode projekti u 18 susjednih zemalja kojima se ostvaruje značajna suradnja sa tvrtkama iz javnog i privatnog sektora, a među kojima se posebno ističu projekti prekogranične suradnje. Ovaj projekt jačanja kapaciteta i njegovi rezultati svakako će otvoriti nove mogućnosti nastavka uspješne suradnje.