fbpx
Apsolon_Filip_Jakopović_Thomas_Cook

Pouke propasti Thomasa Cooka

Filip Jakopović
,
 03 listopada, 2019.

Glavni uzročnik propasti kompanije sa 178 godina tradicije zanemarivanje je potrebe za promjenom, zbog koje je Thomas Cook izgubio utrku s agilnijom konkurencijom prilagođenom digitalnom dobu.

Svijet je nedavno potresla vijest o stečaju jedne od najvećih europskih turističkih agencija, Thomas Cook. Osnovana prije gotovo 180 godina, ta kompanija danas zapošljava više od 20 tisuća ljudi te ostvaruje prihode veće od 10 milijardi dolara. Međutim, tradicija i visina prihoda nisu joj mogle garantirati opstanak u digitalnom dobu, koje uz brojne prilike sa sobom donosi i niz izazova. U slučaju stečaja Thomasa Cooka suvremeno poslovno pravilo ‘adapt-or-die’ dobiva još više na važnosti. Neposredan razlog propasti neupitno su dugovi koje je kompanija nagomilala u posljednjih 10-ak godina te neuspjeli pokušaj spašavanja kineskih investitora u posljednjim tjednima uoči objave stečaja. Samo u prvih šest mjeseci financijske godine 2019. kompanija je prijavila gubitak veći od 1,8 milijardi dolara, a ukupni dugovi popeli su se na više od 1,5 milijardi.
Uzroci koji su odveli kompaniju u propast višeslojni su. No glavni uzročnik propasti Thomasa Cooka pogrešne su strateške odluke zbog kojih je kompanija izgubila utrku s agilnijom konkurencijom prilagođenom digitalnom dobu i korisničkom iskustvu novih generacija. Propusti kompanije da prepozna mijenjajuće prilike na tržištu na kojem je suvereno vladala više od 150 godina doveli su do pogrešnih akvizicija, zadržavanja tradicionalnih kanala dolaska do kupaca te izostanka prilagodbe novim generacijama kupaca.

 

Novi oblici konkurencije

Početkom 2000-ih širenjem dostupnosti interneta tržište turističkih usluga počelo se mijenjati. Promjene koje su se do sada odvijale sporo te im se kompanija uspijevala prilagoditi najednom su se eksponencijalno ubrzale. Potražnja za organiziranim turističkim putovanjima pala je te su se putnici okrenuli otvorenijem tipu putovanja u kojem cijelo iskustvo putovanja nije u potpunosti determinirano i unificirano. Takozvana pick and mix putovanja postala su novi ‘buzz’ putnika te su dovela do pojave potpuno novog oblika konkurencije. Online turističke agencije (OTA) mogle su im to ponuditi iz naslonjača, uz vrlo niske troškove hladnog pogona te cjenovno konkurentniju ponudu od tradicionalnih turističkih agencija. Sljedeći val pojave nove konkurencije došao je s valom platformizacije kada su igrači poput Airbnb-a izazvali dodatno raslojavanje na tržištu turističkih usluga. U 2007. godini tržište online turističkih usluga iznosilo je oko 90 milijardi dolara, a već 2012. vrijednost tržišta iznosila je više od 160 milijardi. Ovaj rast dodatno se intenzivirao u idućih pet godina, te je 2017. vrijednost tržišta bila oko 700 milijardi dolara, a očekivanja su da će do 2026. vrijednost prerasti dva bilijuna dolara. Ovakav rast na specifičnom tržištu online turističkih usluga dogodio se nauštrb tradicionalnih agencija, poput Thomasa Cooka.

Projekt osuđen na propast

Paralelno s ovim procesom Uprava Thomas Cooka odlučila je 2007. provesti akviziciju MyTravela, velikoga konkurenta na britanskom tržištu, što se pokazalo kao loša odluka. Akvizicija je financijski opteretila kompaniju do krajnjih granica uz izostanak rezultata. Većina spomenutog duga nastala je u razdoblju nakon ove akvizicije, a većina ostvarenih gubitaka kompanije nastala je unutar MyTravela. Iako je ova kompanija u trenutku spajanja bila profitabilna, samo četiri godine ranije spasila se od stečaja te je kontinuirano stvarala gubitke, zbog čega je pokušaj stvaranja najveće turističke kompanije od početka osuđen na propast. Nakon ove akvizicije Thomas Cook unatoč mijenjajućim prilikama na tržištu poslovao je u više od 700 fizičkih poslovnica, a sljedeća akvizicija iz 2011. potvrdila je nespremnost menadžmenta kompanije da se nosi s mijenjajućim tržištem. Naime, te godine Thomas Cook je proveo novu akviziciju konkurencije kojom je svoju mrežu fizičkih poslovnica na premium lokacijama povećao na 1200. Troškovi održavanja ovakve mreže poslovnica bili su previše za kreditno opterećnu kompaniju (od 2007. samo za kamate kreditorima plaćeno je više od 1,5 milijardi dolara) na udaru novog tipa konkurencije s minimalnim režijskim troškovima. Procjene su da je tijekom 2017. samo u Velikoj Britaniji zatvoreno više od 700 turističkih agencija orijentiranih na prodaju putem fizičkih poslovnica. Nove generacije za planiranje i rezervaciju putovanja ne trebaju pomoć turističkih agenata u poslovnicama. Do informacija dolaze putem interneta te vjeruju preporukama stranaca koji su prošli slično iskustvo više nego prodajnim agentima. Više od 60% turističkih rezervacija (smještaja, transporta i iskustava na lokaciji) obavlja se internetom, a 35% svih putovanja potpuno je organizirano i rezervirano na mobitelima.

 

Tri preporuke menadžerima

Osim što drugačije dolaze do informacija i kupuju, nove generacije traže i drugačiji tip sadržaja. Nove generacije primarno su orijentirane na iskustvo lokacije. Istraživanje provedeno na 34 tisuće mladih iz 137 zemalja utvrdilo je da mladi turisti više ne traže samo tradicionalnu ponudu sunca, pijeska i mora. Tradicionalni paketi kakvi su se nalazili u ponudi Thomasa Cooka privlačili su dobnu skupinu stariju od 65 godina i to niže platežne moći koja je radila dodatni pritisak na cijene i profitabilnost kompanije. Ključne pogreške menadžmenta Thomasa Cooka koje su pomogle odvesti kompaniju u propast mogu se svesti na sljedeće tri preporuke suvremenim menadžerima kako bi izbjegli istu sudbinu. Prvo je važno prepoznati konkurenciju i ne dopustiti da komforna tržišna pozicija dovede vašu tvrtku do lažne sigurnosti i ignoriranja očitih znakova pojave novog oblika konkurencije. Uz to, nužno je identificirati i pratiti nove disruptore na tržištu prije nego oni ugroze vaše poslovanje te se pripremiti na brzu reakciju na način da vaš poslovni sustav učinite agilnijim. Druga preporuka usmjerena je prema nužnosti kontinuirane analize prodajnih kanala. Naime, digitalno doba nudi nove prilike za plasman proizvoda i usluga. Iako novi prodajni kanali nisu uvijek najbolja opcija, provedba temeljite analize potencijalnih prodajnih kanala suvremenim digitalnim alatima može učiniti vaše poslovanje efikasnijim i uspješnijim. Treća preporuka je možda i najvažnija, a to je da svoj proizvod ili uslugu kreirate za nove generacije jer svaka generacija ima svoje navike i način komunikacije i konzumacije informacija i sadržaja. Razmislite kako je vaše poslovanje prilagođeno generacijama koje su vaše tržište danas, ali, još važnije, koje će tek postati vaše tržište. U tome vam uvelike mogu pomoći suvremeni poslovni alati, poput ‘design thinkinga’, koji su fokusirani na stvarne ljudske potrebe i konkretna rješenja.

Primjena GDPR-a traje tri mjeseca. Bilo je mnogo straha i konfuzije među tvrtkama, no prosječni građanin dobio je priliku pristupiti svojim agregiranim osobnim podacima na društvenim mrežama, jasnije objašnjene načine i svrhu obrade tih podataka pri upotrebi programa vjernosti i slanju marketinških materijala na e-adresu

Posljednjih mjeseci pojam GDPR uvukao se u kolektivnu svijest hrvatskih građana, dijelom zbog svakodnevnih članaka na tu temu na portalima i u drugim medijima, dijelom zbog zahtjeva za pristanak poslanih e-poštom koji su iritirali građane. Iza tog pojma stoji Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR) koja je stupila na snagu 25. svibnja kad je njezina popularnost na Googleu pretekla Svjetsko prvenstvo koje je bilo pred vratima, ali i brojne svjetske zvijezde poput Rihanne, Beyoncé ili Lionela Messija. Danas, tri mjeseca nakon stupanja Uredbe na snagu, broj pretraga vratio se u uobičajene okvire i mnogi portali prestali su svakodnevno informirati građane i organizacije o obvezama koje će ona uvesti. Rezultat tih članaka nerijetko je bilo produbljenje konfuzije i straha od stupanja na snagu Uredbe i rigoroznih kazni koje propisuje. S druge strane, rezultat Uredbe jasniji su postupci obrade osobnih podataka.

Pristup podacima

Tri su primjera u kojima se prosječni građanin mogao upoznati s Uredbom: mogućnost pristupa svojim agregiranim osobnim podacima na društvenim mrežama, jasnije objašnjeni načini i svrha obrade osobnih podataka pri korištenju programom vjernosti te već navedeno davanje pristanka na slanje marketinških materijala na adresu e-pošte. Povezano s time, tvrtke imaju izazov identificirati osobne podatke u svom posjedu, revidirati ili uspostaviti svoja pravila privatnosti i rukovanja osobnim podacima te utvrditi pravnu osnovu za svaki postupak rukovanja ili korištenja osobnim podacima u svom poslovanju.

Kartice lojalnosti

Mnogi trgovački lanci u Hrvatskoj koriste se programima vjernosti putem kartica, QR koda i sličnoga. Tako je, a da toga često nismo bili svjesni, naše kupovanje postalo predmet analize, a mi sami subjekt profiliranja kojim su lanci nastojali predvidjeti naše kupovne navike. Iako zahtjevi i pravila postoje već dulje, često su bili napisani površno, nedovoljno informativno i detaljno kako bi pojedinac iz njih mogao dobiti jasnu sliku o tome koje osobne podatke pruža tvrtkama, za koje svrhe te što će se s njima raditi. Kao rezultat osobni podaci pojedinaca mogli su biti dijeljeni s trećim stranama bez sankcija, korišteni u svrhe koje nisu inicijalno predviđene te upotrijebljeni na druge načine omogućene nejasnim pravilima privatnosti.. Uredba je tome stala na kraj jasnim obrazloženjem o informacijama koje moraju biti pružene pojedincu pri prikupljanju osobnih podataka. U tjednima pred uvođenje Uredbe brojni lanci izmijenili su pravila privatnosti korištenja programom vjernosti, a neki čak i izdali potpuno nove kartice i programe, sve radi prilagodbe uvjeta privatnosti programa zahtjevima Uredbe.

Spas za e-poštu

Mnogi prijatelji i znanci kao najbolju stranu Uredbe s kojom su se susreli istaknuli su da su nakon mnogo vremena jednostavno mogli filtrirati brojne ‘newslettere’ koji im svakodnevno pristižu u sandučiće e-pošte. Prije stupanja Uredbe na snagu mnoge organizacije koje su naše e-adrese prikupile u razne svrhe jednostrano su odlučile koristiti se njima i za slanje marketinških materijala. Stupanjem Uredbe na snagu sve te tvrtke moraju dokazati da od svakog pojedinca kojem šalju te materijale imaju jasan i nedvosmislen pristanak za njihovo slanje, što većina njih nije imala. Kako ne bi ostale bez mogućnosti slanja marketinških materijala širokim masama, tvrtke su uoči 25. svibnja panično slale zahtjeve za pristanak korisnicima te se nadale što većem odazivu kako se njihov marketinški doseg ne bi znatno smanjio.

Mnogo posla za tvrtke

Da bi doskočile ovim izazovima, tvrtke moraju napraviti niz koraka. Za identifikaciju svih osobnih podataka u tvrtkinu posjedu nužno je revdirati sve poslovne procese do detalja, posebno se fokusirajući na osobne podatke, koje treba znati jasno prepoznati i izdvojiti. Tim postupkom trebaju biti obuhvaćeni svi odjeli i poslovni procesi, interni i eksterni, jer se jedino tako može izraditi cjelovita slika osobnih podataka na razini tvrtke i zadovoljiti zahtjev pojedinaca za pristup svim njihovim osobnim podacima.Rješenje za neodgovarajuća pravila privatnosti njihova je izmjena. Prvi korak pri tome jest identifikacija odstupanja trenutačnog sadržaja i načina komunikacije pravila privatnosti korisnicima od onoga što nalaže Uredba. Pri tome treba imati na umu opseg informacija koje se nude korisnicima u prikupljanju osobnih podataka, način iznošenja pravila privatnosti (moraju biti jasno izdvojena od ostalih pravila korištenja), ali i način na koji korisnik daje pristanak na njih. Na temelju identificiranih odstupanja na tim područjima tvrtke su morale izmijeniti određena područja, ali nerijetko i izraditi sasvim nova pravila privatnosti usklađena s Uredbom. Povezano s time, ali i sa zadnjim izazovom izdvojenim u ovom članku, kako bi izbjegle kazne, tvrtke se moraju koristiti osobnim podacima samo u svrhe za koje imaju pristanak pojedinca. Tvrtke koje su se koristile e-adresama pojedinaca za slanje marketinških materijala morale su analizirati načine na koje su e-adrese prikupljene. Ako je korisnik, primjerice, dao e-adresu pri registraciji na neku web-trgovinu, samim tim nije dao i dopuštenje za slanje promidžbenih ponuda na svoju e-adresu. Upotreba e-adrese kao marketinškog kanala većinom mora biti jasno izdvojena i pojedinac za to mora dati pristanak, također prema uvjetima i na način koji diktira Uredba. Jedino pristanak (privola) dan na odgovarajući način može se smatrati pravnom osnovom za postupak slanja ‘newslettera’ na e-adresu pojedinca.

Praksa se stvara usput

Na temelju tih i mnogih drugih izazove koje tvrtke imaju osnovni zaključak nakon više mjeseci rada na projektima usklađenja jest da je ta tema kompleksna i nova za sve dionike, najviše zato što se ne može preslikati primjer dobre prakse iz drugih zemalja jer je Uredba na isti dan postala obvezujuća za sve organizacije, od BiH do Švedske. Naime, čak i tvrtke izvan EU koje rukuju osobnim podacima građana EU moraju je ugraditi u poslovanje i uskladiti se s njezinim zahtjevima. Ipak, svi možemo aktivno pratiti objave, smjernice i mišljenja Agencije za zaštitu osobnih podataka (AZOP), Europskog odbora za zaštitu podataka (EDPB) ili nekog stranog nadzornog tijela, poput britanskog Information Commissioner’s Officea (ICO). U probijanju kroz tu šumu informacija stručnjaci Sense Consultinga stoje vam na raspolaganju kao vanjska pomoć u postupku usklađivanja.

KORISNI SAVJETI

Što moraju napraviti tvrtke

  • Za identifikaciju svih osobnih podataka koje tvrtka posjeduje nužno je revidirati sve poslovne procese do detalja, posebno se fokusirajući na osobne podatke.
  • Rješenje za neodgovarajuća pravila privatnosti njihova je izmjena. Prvi korak pri tome jest identifikacija odstupanja trenutačnog sadržaja i načina iznošenja pravila privatnosti korisnicima od onoga što nalaže Uredba.
  • Kako bi izbjegle kazne, tvrtke se moraju koristiti osobnim podacima samo u svrhe za koje imaju pristanak pojedinca. One koje su se koristile e-adresom pojedinaca za slanje marketinških materijala moraju analizirati načine na koji su e-adrese prikupljene.