fbpx

Tehničko savjetovanje javnog sektora za optimizaciju poslovanja

Naša usluga podrazumijeva tehničko savjetovanje javnom sektoru kako bi optimizirao svoje poslovanje. Uzimajući u obzir raznovrsnost zadataka i nedostatne resurse s kojima se javni sektor suočava, pružamo specijaliziranu podršku kroz širok spektar stručnosti. Naši savjetnici pomažu u efikasnoj realizaciji svakodnevnih operacija i dugotrajnih strateških projekta, nudeći praktična rješenja za unapređenje procesa i usluga.

Podrška javnom sektoru

Ključan element u optimizaciji procesa i poboljšanju efikasnosti u javnom sektoru je kontinuirano savjetovanje i podrška. Ova usluga uključuje savjetovanje i implementaciju najnovijih upravljačkih praksi kako bi se poboljšala operativna učinkovitost, olakšalo upravljanje resursima te osigurala usklađenost s trenutnim standardima i zahtjevima. Tehnička pomoć omogućuje institucijama javnog sektora da unaprijede svoje sposobnosti i efektivno odgovore na složene/sve izazove.

Pomoć u operativnoj provedbi EU projekata

Uslugom tehničke pomoći pružamo stručnu podršku u operativnoj provedbi EU projekata, olakšavajući upravljanje izazovima koji prate međunarodne suradnje. Pružamo specijalizirano vođenje kroz sve faze projektaod planiranja do izvještavanja, osiguravajući pritom usklađenost s EU regulativama. Pomažemo u koordinaciji s partnerima iz različitih zemalja, prateći napredak projekta i osiguravajući transparentno izvještavanje o postignućima, čime omogućujemo javnim tijelima da maksimiziraju svoje resurse i uspješno realiziraju projekte.

Podrška tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu EU fondova

Usluga tehničke pomoći obuhvaća podršku tijelima javne uprave u efikasnom korištenju EU fondova, pružajući stručnu pomoć u svim fazama – od pripreme dokumentacije do provođenja financijskih kontrola, praćenja sredstava i izrade izvještaja. Zahvaljujući bogatom iskustvu u radu s EU fondovima, osiguravamo da procesi upravljanja i kontrole budu u skladu s nacionalnim i EU pravilima, olakšavajući time javnom sektoru uspješnu provedbu operativnih programa.

Administrativno rasterećenje

Metodologija strateškog planiranja započinje s analizom trenutnog stanja kako bi se identificirale ključne potrebe i ciljevi. Proces uključuje participativne aktivnosti kroz radionice, intervjue i fokus grupe, osiguravajući uključenost svih dionika. Važan korak je usklađivanje s postojećim strateškim okvirom te SWOT analiza za razumijevanje snaga, slabosti, prilika i prijetnji. Pri samom kraju izrade kreira se razvojni okvir s jasnim mjerama, uz uspostavu okvira za praćenje i vrednovanje, uključujući ključne pokazatelje uspješnosti.

Vrednovanje strateških dokumenata

Usluga tehničke pomoći uključuje olakšavanje administrativnih postupaka za javni sektor, pružajući stručnu pomoć u smanjenju birokratskog opterećenja gospodarstva i provođenju regulatornih reformi. Cilj nam je modernizirati zakone i procedure i temeljem dugogodišnjeg iskustva i stručnosti unaprijediti prakse upravljanja u javnom sektoru.


Programiranje EU fondova

Pružamo stručnu podršku tijekom cijelog procesa razvoja programa, od početnog planiranja i osmišljavanja do evaluacije izvedbe i ostvarenih rezultata. Cilj nam je osigurati kontinuitet, jasno definiranje ciljeva te njihovo uspješno ostvarenje, što omogućava efikasno korištenje EU sredstava za postizanje zacrtanih razvojnih ciljeva.

Priprema programskih dokumenata

Naša usluga uključuje suradnju s timovima institucija odgovornih za izradu operativnih programa, gdje pružamo pomoć kroz detaljnu analizu potreba, identifikaciju ciljeva i mjera za budući razvoj. Naše stručno vodstvo osigurava da se svi elementi programa usklade s europskim smjernicama i financijskim pravilima, kao i sa strategijama koje određuju ciljeve unutar EU. Cilj nam je jasno definirati i usmjeriti sredstva na ključna područja za postizanje zacrtanih ciljeva.

Kakav je rezultat provedbe programa?

Rezultat provedbe programa mjeri se kroz detaljne analize koje ocjenjuju uspješnost ostvarenja definiranih ciljeva i rezultata. Pregledavamo ključnu dokumentaciju i koristimo razvijenu metodologiju kako bismo utvrdili efikasnost, efektivnost i održivost provedenih programa, osiguravajući da su ispunjeni očekivani standardi i postignuti željeni ishodi.


Što kažu naši klijenti?

S obzirom da nam danas završava ugovor za programiranje novog programa za razdoblje 2021.-2027. ovim putem vam želim zahvaliti na pomoći i podršci koju ste nam pružili u ovih zadnjih godinu dana, a i više ako računamo izradu teritorijalne analize. Vjerujem da smo našim zajedničkim radom i trudom uspjeli kreirati kvalitetan dokument koji je podloga za još bolji program i projekte u novom razdoblju.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU

Suradnja s Apsolonom bila je izrazito uspješna, ponovno bismo ih anagažirali zbog kompetencija, iskustva, brzine usluge i načina pružanja usluge. Dodatna vrijednost bile nam su informacije o natječajima, edukacije o precedurama, propisima, dokumentaciji vezano uz korištenje bespovratnih sredstava koje smo dobili od Apsolona

Nevenka, Atlantic Cedevita d.o.o.

Ukupan dojam je izvrstan. Rad s vašim timom je bio izrazito profesionalan, organiziran, bio nam je na raspolaganju u svakom trenu i imao odgovor na sve naše upite. Preporučili bismo vas za savjetnike.

Valerija, Telegra Solutions d.o.o.

Smatramo da je suradnja kroz cijeli projekt bila vrlo kvalitetna, prvenstveno jasnoća i jednostavnost komunikacije te stručnost vođenja procesa izrade dokumenta.
– Master plan gospodarskog razvoja Krapinsko-zagorske županije za 2021.-2027.

Zagorska razvojna agencija

Savjetnici iz Apsolona su obradili ukupnu analizu gradske problematike, ali i dali vrlo moderna rješenja za određene izazove te se uspješno uključili u našu sadašnju situaciju i smjerove našeg razvoja. Temeljem više sastanaka i online konzultacija na kojima sam sudjelovao, moj je dojam da se vaši kolege u potpunosti poistovjetili sa životom i radom u Rijeci, ali i sa nekim potpuno novim temama – pandemijom, projektom Europske prijestolnice kulture nakon 2020. godine te digitalizacijom ili razvojem zelene infrastrukture. To je više nego profesionalno odrađen posao!

Grad Rijeka

With Apsolon we have found a stable and reliable partner with local expertise and knowledge to help us achieve efficient outcomes.

GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit)

Preporučujemo Apsolon zbog ugodne suradnje i komunikacije od strane Apsolonovih djelatnika koji su uvijek dostupni za sva pitanja. Vrlo su odgovorni i u kratkom vremenu rješavaju sve upite, pripremaju potrebnu dokumentaciju i uvijek su na raspolaganju. Preporučamo Apsolon za svaki budući projekt.

Ivana, BioGnost d.o.o.

Ponovno bismo angažirali Apsolon iz razloga što je suradnja bila tečna, informacije su kolale vrlo tečno i točno, uz uvijek ugodnu komunikaciju kako s Marinelom isto tako i s Mislavom. Sve što smo vidjeli kod apsolona je apsolutno bila visoka razina na koju do sada nismo naišli, tako da nemam posebnih preporuka za poboljšanje procesa, ostanite stručni i ažurni kakvi jeste. Dojam je izvrstan, čak toliko da mi je malo žao što smo završili. Sve preporuke svima za Apsolon, a nadamo se i daljnjoj suradnji.

Tihana, Kroma d.o.o.

Ovom prilikom želimo se zahvaliti na profesionalnoj suradnji i izvrsnim ostvarenim rezultatima cijelom Apsolon timu, s kojima smo uspješno surađivali tijekom provedbe projekta. Bilo je zadovoljstvo surađivati s vama!

Ministarstvo turizma

Odlična i konstruktivna suradnja s voditeljima projekta od strane Apsolona koji su u svakom trenutku bili na raspolaganju. Dodana vrijednost je prijenos znanja, informacija, stručnih mišljenja i kreativnosti također od strane voditelja projekta Apsolona. Pohvala na strpljenju i razumijevanju. Svakako preporuka Apsolona za savjetnika.

Grad Pula-Pola

Često postavljena pitanja

Na što se odnosi tehnička pomoć tijelima javnog sektora?

Naša usluga tehničke pomoći uključuje širok raspon podrške javnom sektoru, od optimizacije poslovnih procesa do efikasne provedbe EU projekata. Pružamo stručno vodstvo u pripremi operativnih programa, osiguravamo usklađenost s EU regulativama i strategijama, te olakšavamo administrativne postupke kroz regulatorne reforme. Naš cilj je unaprijediti kapacitete javnog sektora za uspješno upravljanje projektima i programima, s naglaskom na transparentnost, efikasnost i održivost. Kroz detaljnu analizu i evaluaciju, ocjenjujemo uspješnost projekata, osiguravajući da postignuti rezultati odgovaraju zacrtanim ciljevima.

Na koji način vanjski stručnjaci sudjeluju u razvoju kapaciteta javnog sektora?

Vanjski stručnjaci sudjeluju kao kontinuirana i sustava podrška u svim segmentima određenog projekta čime se osigurava viska razina učinkovitosti u provedbi određenog projekta. Uloga vanjskih stručnjaka je osigurati kvalitetnu provedbu i praćenje provedbe, koordinaciju svih uključenih dionika te općenito djelovati kao podrška u upravljanju, praćenju i izvještavanju.

Kontaktirajte nas

    Tvoja poruka je uspješno poslana. Hvala!