fbpx

Profesionalna podrška za strateško planiranje, izradu i evaluaciju strateških dokumenata

Provodimo sveobuhvatan proces strateškog planiranja sukladno propisanim pravilima i najboljim praksama s ciljem poticanje razvoja i rasta javne uprave i povezanih organizacija te provodimo proces vrednovanja akata.

Važnost planiranja, izrade i evaluacije strateških dokumenata

Planiranje i izrada strateških dokumenata su temelj za uspješnu realizaciju razvojnih vizija i ciljeva lokalnih područja. Strateško planiranje ključno je za osiguravanje usklađenosti s ciljevima na europskoj, nacionalnoj i županijskoj razini, a proces omogućuje ne samo koherentnost s višim strateškim smjernicama, već i identificira financijske mehanizme potrebne za provedbu predloženih mjera i aktivnosti. Evaluacijom se osigurava da strateški dokumenti ostvaruju svoje ciljeve učinkovito, omogućavajući pravovremene prilagodbe i poboljšanja.


Proces izrade i vrednovanja strateških dokumenta

Izrada i vrednovanje strateških dokumenata za općine, gradove i županije (JLP(R)S) esencijalni su procesi koji, kroz detaljnu analizu trenutnog stanja, participativno planiranje i temeljitu evaluaciju, osiguravaju usmjeravanje prema definiranim razvojnim ciljevima uz optimalno korištenje resursa.

Potreba za izradom

Razlozi: zakonska regulativa, potreba za definiranjem razvojnog smjera i konkretnog plana na razini općina, gadova i županija (JLP(R)S).

Metodologija izrade

Metodologija strateškog planiranja započinje s analizom trenutnog stanja kako bi se identificirale ključne potrebe i ciljevi. Proces uključuje participativne aktivnosti kroz radionice, intervjue i fokus grupe, osiguravajući uključenost svih dionika. Važan korak je usklađivanje s postojećim strateškim okvirom te SWOT analiza za razumijevanje snaga, slabosti, prilika i prijetnji. Pri samom kraju izrade kreira se razvojni okvir s jasnim mjerama, uz uspostavu okvira za praćenje i vrednovanje, uključujući ključne pokazatelje uspješnosti.

Vrednovanje strateških dokumenata

Vrednovanje strateških dokumenata ključan je korak kako u fazi pripreme tako i tijekom provedbe.
Tijekom provedbe proces vrednovanja podrazumijeva ocjenu kvalitete pripreme dokumenata, od analize trenutnog stanja i odabira ciljeva, do procjene financijskog učinka i komunikacijske strategije. S druge strane, tijekom i nakon provedbe dokumenta, svrha vrednovanja je procijeniti jesu li ciljevi ostvareni na ekonomičan način, odnosno jesu li provedeni projekti implementirani tako da pružaju najbolju vrijednost za uložena sredstva.


Što kažu naši klijenti?

S obzirom da nam danas završava ugovor za programiranje novog programa za razdoblje 2021.-2027. ovim putem vam želim zahvaliti na pomoći i podršci koju ste nam pružili u ovih zadnjih godinu dana, a i više ako računamo izradu teritorijalne analize. Vjerujem da smo našim zajedničkim radom i trudom uspjeli kreirati kvalitetan dokument koji je podloga za još bolji program i projekte u novom razdoblju.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU

Suradnja s Apsolonom bila je izrazito uspješna, ponovno bismo ih anagažirali zbog kompetencija, iskustva, brzine usluge i načina pružanja usluge. Dodatna vrijednost bile nam su informacije o natječajima, edukacije o precedurama, propisima, dokumentaciji vezano uz korištenje bespovratnih sredstava koje smo dobili od Apsolona

Nevenka, Atlantic Cedevita d.o.o.

Ukupan dojam je izvrstan. Rad s vašim timom je bio izrazito profesionalan, organiziran, bio nam je na raspolaganju u svakom trenu i imao odgovor na sve naše upite. Preporučili bismo vas za savjetnike.

Valerija, Telegra Solutions d.o.o.

Smatramo da je suradnja kroz cijeli projekt bila vrlo kvalitetna, prvenstveno jasnoća i jednostavnost komunikacije te stručnost vođenja procesa izrade dokumenta.
– Master plan gospodarskog razvoja Krapinsko-zagorske županije za 2021.-2027.

Zagorska razvojna agencija

Savjetnici iz Apsolona su obradili ukupnu analizu gradske problematike, ali i dali vrlo moderna rješenja za određene izazove te se uspješno uključili u našu sadašnju situaciju i smjerove našeg razvoja. Temeljem više sastanaka i online konzultacija na kojima sam sudjelovao, moj je dojam da se vaši kolege u potpunosti poistovjetili sa životom i radom u Rijeci, ali i sa nekim potpuno novim temama – pandemijom, projektom Europske prijestolnice kulture nakon 2020. godine te digitalizacijom ili razvojem zelene infrastrukture. To je više nego profesionalno odrađen posao!

Grad Rijeka

With Apsolon we have found a stable and reliable partner with local expertise and knowledge to help us achieve efficient outcomes.

GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit)

Preporučujemo Apsolon zbog ugodne suradnje i komunikacije od strane Apsolonovih djelatnika koji su uvijek dostupni za sva pitanja. Vrlo su odgovorni i u kratkom vremenu rješavaju sve upite, pripremaju potrebnu dokumentaciju i uvijek su na raspolaganju. Preporučamo Apsolon za svaki budući projekt.

Ivana, BioGnost d.o.o.

Ponovno bismo angažirali Apsolon iz razloga što je suradnja bila tečna, informacije su kolale vrlo tečno i točno, uz uvijek ugodnu komunikaciju kako s Marinelom isto tako i s Mislavom. Sve što smo vidjeli kod apsolona je apsolutno bila visoka razina na koju do sada nismo naišli, tako da nemam posebnih preporuka za poboljšanje procesa, ostanite stručni i ažurni kakvi jeste. Dojam je izvrstan, čak toliko da mi je malo žao što smo završili. Sve preporuke svima za Apsolon, a nadamo se i daljnjoj suradnji.

Tihana, Kroma d.o.o.

Ovom prilikom želimo se zahvaliti na profesionalnoj suradnji i izvrsnim ostvarenim rezultatima cijelom Apsolon timu, s kojima smo uspješno surađivali tijekom provedbe projekta. Bilo je zadovoljstvo surađivati s vama!

Ministarstvo turizma

Odlična i konstruktivna suradnja s voditeljima projekta od strane Apsolona koji su u svakom trenutku bili na raspolaganju. Dodana vrijednost je prijenos znanja, informacija, stručnih mišljenja i kreativnosti također od strane voditelja projekta Apsolona. Pohvala na strpljenju i razumijevanju. Svakako preporuka Apsolona za savjetnika.

Grad Pula-Pola

Često postavljena pitanja

Što su strateški dokumenti?

Strateški dokumenti su planovi koji određuju budući smjer razvoja određenog područja ili organizacije, detaljno analizirajući sadašnje stanje i postavljajući ciljeve određenog razdoblja. Oni služe kao temelj za odlučivanje, usmjeravajući resurse prema ispunjenju misije i vizije.

Što bi sve bio primjer strateškog dokumenta?

Primjeri strateških dokumenata uključuju nacionalne razvojne planove, sektorske strateške dokumente, strategije digitalne transformacije, kratkoročne provedbe programe i akcijske planove te mnoge druge. Ti dokumenti služe kao okvir za postavljanje dugoročnih, srednjoročnih ili kratkoročnih ciljeva i definiranje pristupa za njihovo ostvarivanje unutar jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, odnosno određene organizacije/ustanove.

Koliko je vremena potrebno za izradu jednog strateškog dokumenta?

Vrijeme potrebno za izradu strateškog dokumenta može se znatno razlikovati ovisno o složenosti ciljeva, veličini i vrsti organizacije, kao i o dubini analize koja je potrebna. Proces može trajati do nekoliko mjeseci. Ključni faktori koji utječu na trajanje uključuju razinu dostupnih informacija i stupanj angažmana dionika. Važno je osigurati dovoljno vremena za temeljitu analizu, konzultacije i revizije kako bi se osigurala kvaliteta i relevantnost konačnog dokumenta.

Tko su obveznici izrade strateških dokumenata?

U Hrvatskoj, obveznici izrade strateških dokumenata uključuju državne institucije poput tijela državne uprave i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (općine, gradovi i županije). Ovi dokumenti pomažu u planiranju i provedbi politika i projekata u skladu s nacionalnim ciljevima i EU standardima. Na primjer, Ministarstvo financija i Ministarstvo turizma i sporta razvijaju strateške planove za unaprjeđenje svojih sektora​, dok općine i gradovi izrađuju strateške dokumente kojim planiraju razvoj svoje lokalne sredine.

Je li moguće raditi izmjene na već gotovim strateškim dokumentima?

Izmjene na već gotovim strateškim dokumentima su moguće i potrebne kako bi se osiguralo da planovi ostaju relevantni i usklađeni s promjenjivim uvjetima ili novim ciljevima. Proces uključuje evaluaciju i ažuriranje ciljeva, strategija i akcijskih planova.

Mogu li javne uprave i organizacije samostalno pripremiti i evaluirati strateške dokumente?

Javne uprave i organizacije mogu samostalno pripremiti i evaluirati strateški dokumente, ali odgovorne osobe često su suočene s manjkom internih kapaciteta i vremena za razradu ključnih projektnih aktivnosti, (ne)usklađenošću projekta na svim razinama te otvorenim pitanjima državnih potpora. Angažiranjem konzultanata značajno se olakšava cjelokupan proces i olakšava uspješna priprema i provedba projekta iz domene javne uprave.

Kontaktirajte nas

    Tvoja poruka je uspješno poslana. Hvala!