fbpx

Smart city strategije i digitalna transformacija u upravljanju javnim tijelima

Pružamo stručnu podršku javnim tijelima u razvoju strategija pametnih gradova i digitalne transformacije, pomažući im u strateškom planiranju, odabiru i implementaciji inovativnih rješenja. Naša usluga obuhvaća savjetovanje za optimizaciju poslovnih procesa i javnih usluga, osiguravajući modernizaciju i povećanje efikasnosti u upravljanju.


Pametni gradovi su gradovi budućnosti koji koriste napredne tehnologije poput Interneta stvari (IoT), umjetne inteligencije (AI) i velikih podataka za stvaranje učinkovitijih, održivijih i ugodnijih sredina za život. Definirani od strane Europske komisije kao mjesta gdje digitalne tehnologije poboljšavaju mreže i usluge za stanovnike i poduzetnike, pametni gradovi teže ka integraciji inovacija u svakodnevni život. Kroz održive inicijative, kao što su korištenje obnovljivih izvora energije i pametno gospodarenje otpadom, te promicanjem gospodarskog rasta putem digitalnih središta i inkubatora, pametni gradovi postavljaju standarde za kvalitetu urbanog življenja. Uz to, fokusiraju se na otpornost i transparentnost u upravljanju, te poboljšavaju javne usluge koristeći tehnologiju za informiranije donošenje odluka, čineći gradove pametnijima, zelenijima i otvorenijima za sve.

Zašto izraditi Smart city strategiju

Smart City strategija služi kao temelj za stvaranje gradova budućnosti, gdje tehnologija i inovacije igraju ključnu ulogu u poboljšanju kvalitete života građana i promicanju održivog urbanog okoliša. Kroz strateško korištenje informacijsko-komunikacijskih tehnologija, gradovi postaju efikasniji, sigurniji i pristupačniji, omogućavajući pametno upravljanje resursima i uslugama. Smart city strategije ne samo da otvaraju vrata za financijsku podršku iz EU fondova za inovativne projekte, već i omogućuju gradskim vlastima donošenje odluka zahvaljujući analizi velikih količina podataka. Naš pristup u razvoju Smart City strategija temelji se na prilagođavanju tehnoloških rješenja specifičnim potrebama određene sredine, osiguravajući da svaki projekt ne samo unapređuje život građana, već i privlači nove buduće građane, poduzetnike i posjetitelje.

Proces izrade Smart city strategije

Proces izrade Smart City strategije obuhvaća ključne korake koji gradove vode prema digitalnoj budućnosti, unaprjeđujući kvalitetu života građana i potičući održivi razvoj. Ovaj pristup osigurava da strategija pametnog grada bude sveobuhvatna i prilagođena specifičnim potrebama i mogućnostima svakog grada, te spremna za izazove i prilike digitalnog doba.

Analiza postojećeg stanja

Koristeći kvantitativne i kvalitativne metode, istražujemo trenutne digitalne alate, pametna rješenja i širi društveno-gospodarski kontekst grada, uključujući perspektive ključnih dionika i javnosti.

Definiranje potreba i potencijala

Na temelju analize, razvijamo strateški okvir koji uključuje viziju razvoja pametnog grada, kao i prioritete i ciljeve koji podržavaju tu viziju, usmjeravajući se na konkretna rješenja koja adresiraju identificirane izazove.

Komunikacija s dionicima

Aktivno uključujemo predstavnike javnog i privatnog sektora kroz radionice i digitalne alate kako bismo razumjeli njihove izazove i prijedloge, čime osiguravamo da strategija odražava stvarne potrebe i ambicije zajednice.

Kreiranje strateškog dokumenta

Integriramo sve prikupljene informacije i analize u jasan, precizan i realističan strateški dokument. Ovaj dokument uključuje tekstualni opis strategije i numerički akcijski plan s projektima, rokovima, potrebnim financiranjem i izvorima sredstava.


Naš pristup obuhvaća cjelovitu podršku digitalnoj transformaciji poslovanja i javnih usluga omogućavajući institucijama da se prilagode dinamičnom digitalnom okruženju. Kroz suradnju i stručno vodstvo osiguravamo da javni sektor može ostvariti svoje vizije, poboljšati operativnu efikasnost i pružiti visokokvalitetne usluge građanima.

Digitalna transformacija u upravljanju javnim tijelima

Digitalna transformacija u upravljanju javnim tijelima odnosi se na proces koji kombinira tehnologiju, ljude i poslovne procese kako bi se poboljšalo korisničko iskustvo i efikasnost. To znači prilagodbu organizacijske kulture, usvajanje agilnog načina razmišljanja, otvorenost za nove poslovne modele i integraciju svih sustava. Za javna tijela, ovaj proces je ključan jer unaprjeđuje svakodnevni život građana i poslovanje, čineći pristup uslugama i informacijama bržim i jednostavnijim za sve.

Čemu služi digitalna transformacija javnih tijela i zašto je ona važna

Digitalna transformacija javnih tijela ključna je za modernizaciju usluga i procesa, omogućavajući bržu, efikasniju i transparentniju interakciju između javnih institucija, građana i međunarodnih tijela. Ovaj proces nije samo odgovor na globalne trendove u razvoju digitalnih tehnologija, već i temelj za stvaranje kvalitetnijeg društva u skladu s Nacionalnom razvojnom strategijom do 2030. godine. Digitalizacija Hrvatskoj omogućava da održi korak s međunarodnim standardima i unaprijedi javnu upravu čineći je pristupačnijom i korisnijom za sve građane.

Proces digitalne transformacije

Proces usluge digitalne transformacije može se podijeliti u dva ključna modula koji su usko povezani i zajedno čine sveobuhvatan pristup modernizaciji i digitalizaciji javne uprave:

Modul A – priprema za digitalnu transformaciju

 • analiza procesa – detaljno istraživanje postojećih operativnih procesa kako bi se identificirale prilike za poboljšanja i digitalizaciju
 • analiza IT rješenja – pregled trenutno korištenih informacijskih tehnologija i sustava za ocjenu njihove učinkovitosti i potencijala za nadogradnju
 • intervjui i fokus grupe – razgovori sa zaposlenima i analiza njihove digitalne spremnosti za identifikaciju potreba za obukom i otpora prema promjenama
 • izrada strategije digitalne transformacije – razvoj detaljnog plana koji uključuje smjernice za provedbu digitalne transformacije, uključujući preporuke za potrebna tehnološka rješenja
 • okvir za digitalnu transformaciju – definiranje alata i tehnologija potrebnih za transformaciju, kao i onih koji nisu potrebni, s jasnim objašnjenjima i preporukama
 • prezentacija dokumenta – predstavljanje strategije digitalne transformacije svim ključnim dionicima.

Modul B – implementacija digitalne transformacije

 • razrada plana implementacije – detaljan akcijski plan potreban za provedbu strategije digitalne transformacije
 • reorganizacija i digitalizacija – prilagodba organizacijske strukture i procesa novim digitalnim rješenjima
 • podrška u implementaciji – kontinuirana podrška tijekom procesa uvođenja novih tehnologija i praksi
 • izrada niza pratećih dokumenata – razvoj dodatnih materijala potrebnih za podršku transformaciji
 • podrška u raspisu javne nabave – pomoć u pripremi i provedbi postupaka nabave za nove tehnologije i usluge
 • pregled ponuda – analiza i ocjena pristiglih ponuda od dobavljača tehnoloških rješenja
 • suradnja s vanjskim stručnjacima – koordinacija s vanjskim savjetnicima i pružateljima usluga zaduženima za tehničku implementaciju
 • edukacija zaposlenika – organiziranje edukacija i radionica za zaposlenike kako bi se osigurala njihova spremnost i adaptacija na nove sustave.

Što kažu naši klijenti?

S obzirom da nam danas završava ugovor za programiranje novog programa za razdoblje 2021.-2027. ovim putem vam želim zahvaliti na pomoći i podršci koju ste nam pružili u ovih zadnjih godinu dana, a i više ako računamo izradu teritorijalne analize. Vjerujem da smo našim zajedničkim radom i trudom uspjeli kreirati kvalitetan dokument koji je podloga za još bolji program i projekte u novom razdoblju.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU

Suradnja s Apsolonom bila je izrazito uspješna, ponovno bismo ih anagažirali zbog kompetencija, iskustva, brzine usluge i načina pružanja usluge. Dodatna vrijednost bile nam su informacije o natječajima, edukacije o precedurama, propisima, dokumentaciji vezano uz korištenje bespovratnih sredstava koje smo dobili od Apsolona

Nevenka, Atlantic Cedevita d.o.o.

Ukupan dojam je izvrstan. Rad s vašim timom je bio izrazito profesionalan, organiziran, bio nam je na raspolaganju u svakom trenu i imao odgovor na sve naše upite. Preporučili bismo vas za savjetnike.

Valerija, Telegra Solutions d.o.o.

Smatramo da je suradnja kroz cijeli projekt bila vrlo kvalitetna, prvenstveno jasnoća i jednostavnost komunikacije te stručnost vođenja procesa izrade dokumenta.
– Master plan gospodarskog razvoja Krapinsko-zagorske županije za 2021.-2027.

Zagorska razvojna agencija

Savjetnici iz Apsolona su obradili ukupnu analizu gradske problematike, ali i dali vrlo moderna rješenja za određene izazove te se uspješno uključili u našu sadašnju situaciju i smjerove našeg razvoja. Temeljem više sastanaka i online konzultacija na kojima sam sudjelovao, moj je dojam da se vaši kolege u potpunosti poistovjetili sa životom i radom u Rijeci, ali i sa nekim potpuno novim temama – pandemijom, projektom Europske prijestolnice kulture nakon 2020. godine te digitalizacijom ili razvojem zelene infrastrukture. To je više nego profesionalno odrađen posao!

Grad Rijeka

With Apsolon we have found a stable and reliable partner with local expertise and knowledge to help us achieve efficient outcomes.

GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit)

Preporučujemo Apsolon zbog ugodne suradnje i komunikacije od strane Apsolonovih djelatnika koji su uvijek dostupni za sva pitanja. Vrlo su odgovorni i u kratkom vremenu rješavaju sve upite, pripremaju potrebnu dokumentaciju i uvijek su na raspolaganju. Preporučamo Apsolon za svaki budući projekt.

Ivana, BioGnost d.o.o.

Ponovno bismo angažirali Apsolon iz razloga što je suradnja bila tečna, informacije su kolale vrlo tečno i točno, uz uvijek ugodnu komunikaciju kako s Marinelom isto tako i s Mislavom. Sve što smo vidjeli kod apsolona je apsolutno bila visoka razina na koju do sada nismo naišli, tako da nemam posebnih preporuka za poboljšanje procesa, ostanite stručni i ažurni kakvi jeste. Dojam je izvrstan, čak toliko da mi je malo žao što smo završili. Sve preporuke svima za Apsolon, a nadamo se i daljnjoj suradnji.

Tihana, Kroma d.o.o.

Ovom prilikom želimo se zahvaliti na profesionalnoj suradnji i izvrsnim ostvarenim rezultatima cijelom Apsolon timu, s kojima smo uspješno surađivali tijekom provedbe projekta. Bilo je zadovoljstvo surađivati s vama!

Ministarstvo turizma

Odlična i konstruktivna suradnja s voditeljima projekta od strane Apsolona koji su u svakom trenutku bili na raspolaganju. Dodana vrijednost je prijenos znanja, informacija, stručnih mišljenja i kreativnosti također od strane voditelja projekta Apsolona. Pohvala na strpljenju i razumijevanju. Svakako preporuka Apsolona za savjetnika.

Grad Pula-Pola

Često postavljena pitanja

Što je Smart City strategija?

Smart City strategija je plan koji gradove usmjerava kako koristiti nove tehnologije i povezanu infrastrukturu za unaprjeđenje ekonomije, politike te kulturnog i društvenog života. Općenito govoreći, Smart City ili pametan grad je grad koji primjenjuje napredne tehnologije za stvaranje efikasnijeg, održivijeg i ugodnijeg okruženja za svoje stanovnike i poslovne subjekte.

Koji su preduvjeti da bi neki grad postao “pametan”?

Da bi grad postao pametan ključno je digitalizirati usluge i procese, integrirajući digitalna rješenja koja omogućuju veću efikasnost resursa i vremena te primjenjivati tehnologije i strategije koje poboljšavaju kvalitetu života.

Postoje li EU natječaji za bespovratna sredstva koji bi poticali razvoj pametnih gradova?

Postoji više izvora financiranja za razvoj pametnih gradova, uključujući Nacionalni program oporavka i otpornosti, Operativni program ‘Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027.’, te Integrirani teritorijalni programi (ITP), koji su dostupni jedinicama lokalne samouprave za podupiranje projekata usmjerenih na digitalnu i zelenu transformaciju.

Što je digitalna transformacija?

Digitalna transformacija u javnom sektoru predstavlja integraciju tehnologije, ljudi i procesa kako bi se unaprijedila efikasnost i korisničko iskustvo, modernizirajući pristup uslugama i informacijama za poboljšanje kvalitete života građana.

Zašto je digitalna transformacija važna?

Digitalna transformacija je važna jer omogućava organizacijama da se prilagode brzo mijenjajućem tehnološkom okruženju, poboljšavajući njihovu efikasnost, inovativnost i sposobnost pružanja kvalitetnijih usluga građanima.

Kako digitalizacija olakšava poslovanje s javnom upravom?

Digitalizacija, prvenstveno, omogućuje brži pristup uslugama tako što građanima i poduzetnicima omogućava da putem interneta brzo i jednostavno pristupe potrebnim informacijama i uslugama. Također, značajno smanjuje papirologiju zahvaljujući upotrebi elektroničkih obrazaca i potpisa, čime se reducira administrativni teret. Povećana transparentnost digitalnih sustava doprinosi boljem uvidu u status zahtjeva i procedura, što povećava povjerenje u javnu upravu. Digitalizacija također pridonosi uštedi vremena i resursa smanjujući vrijeme potrebno za obavljanje administrativnih postupaka te troškove putovanja i čekanja u redovima. Uslugama je moguće pristupiti bilo kada jer su dostupne 24/7, neovisno o radnom vremenu ureda. To omogućuje korisnicima da obave poslove s javnom upravom kad im to najviše odgovara. Bolja i brža komunikacija između javne uprave i građana ili poduzeća postiže se putem digitalnih kanala. Automatizacija procesa čini ih bržima i manje sklonima pogreškama, što doprinosi efikasnijem poslovanju. Nadalje, digitalni sustavi olakšavaju praćenje napretka zahtjeva, licenci i dozvola, čineći cijeli proces transparentnijim i dostupnijim.

Kontaktirajte nas

  Tvoja poruka je uspješno poslana. Hvala!