fbpx

Savjetovanje u javnom sektoru

Pomažemo javnoj upravi u rješavanju izazova pripreme i provedbe projekata, uključujući definiranje projektnih ciljeva, usklađivanje s financijskim i operativnim standardima te optimizaciju resursa za učinkovitu realizaciju. Naša podrška obuhvaća sve od detaljne analize prihvatljivosti i razrade strategija do upravljanja projektima, unaprjeđenje učinkovitosti, transparentnosti i odgovornosti javnog sektora. Cilj je osigurati uspješno ostvarivanje predviđenih rezultata i postizanje dugoročnih razvojnih ciljeva javnog sektora te potaknuti dugoročan pozitivan utjecaj na društvo i zajednicu kroz bolje planiranje, implementaciju i evaluaciju javnih projekata i inicijativa.

Naša misija je osnažiti javnu upravu da učinkovitije i pametnije iskoristi svoje resurse za pojednostavljenje poslovanja i pružanje usluga poduzetnicima i građanima. Kvalitetna provedba projekata u javnoj upravi ključna je za povećanje učinkovitosti i transparentnosti te jačanje odgovornosti institucija, što omogućava realizaciju inicijativa koje imaju trajan pozitivan učinak na društvo, unapređujući javne usluge i doprinoseći općem napretku zajednice.


Strateško planiranje, izrada i vrednovanje strateških dokumenata

Provodimo sveobuhvatan proces strateškog planiranja sukladno propisanim pravilima i najboljim praksama s ciljem poticanja razvoja i rasta javne uprave i povezanih organizacija te provodimo proces vrednovanja akata.


Priprema studija (pred)izvedivosti

Vodimo proces izrade studija (pred)izvedivosti prema utvrđenim metodologijama s ciljem pripreme javnih projekata za financiranje. Studija izvedivosti s analizom troškova i koristi omogućuje identifikaciju potencijalnih problema prije nego što se ulože resursi smanjujući rizik i pomažući u donošenju odluka o tome treba li krenuti u realizaciju projekta.


Priprema i provedba projekata za javni sektor

Pripremamo i provodimo projekte javnog sektora za financiranje i dobivanje bespovratnih sredstava te pružamo podršku u izradi programskih dokumenata za EU sredstva (ITU, prekogranični programi i dr.).

Naša usluga obuhvaća sveobuhvatnu podršku u pripremi projektnih prijedloga za javni sektor, osiguravajući da projekt odgovara ciljevima i uvjetima natječaja. 


Smart city i digitalna transformacija javnih tijela

Savjetujemo javna tijela u procesu strateškog planiranja, dizajna i odabira pametnih rješenja te pružamo podršku kroz digitalnu transformaciju poslovanja i usluga.

Za vas odrađujemo kompletan proces izrade Smart city strategije te nudimo cjelovitu podršku digitalnoj transformaciji poslovanja i javnih usluga omogućavajući institucijama da se prilagode dinamičnom digitalnom okruženju.


Pružanje tehničke pomoći

Savjetujemo javna tijela i pružamo tehničku podršku u raznim područjima njihovog djelovanja.
Uzimajući u obzir raznovrsnost zadataka i nedostatne resurse s kojima se javni sektor suočava, pružamo specijaliziranu podršku kroz širok spektar stručnosti, a naši savjetnici pomažu u efikasnoj realizaciji svakodnevnih operacija i dugotrajnih strateških projekta, nudeći praktična rješenja za unapređenje procesa i usluga.


Često postavljena pitanja

Kako možemo osigurati usklađenost naših projekata s nacionalnim i EU regulatornim okvirom?

Za usklađenje projekata s nacionalnim i EU regulatornim okvirima ključno je temeljito poznavanje relevantne regulative. Projekti trebaju inkorporirati regulatorne zahtjeve od početnih faza planiranja, uz kontinuiranu edukaciju tima i usklađenost s EU fondovima i politikama. Održavanje dobrih odnosa s regulatornim tijelima i primjena sustava za praćenje osigurava trajnu usklađenost i prilagodbu promjenama u zakonodavstvu.

Koje su prednosti i izazovi u implementaciji Smart City rješenja?

Prednosti implementacije Smart City rješenja uključuju omogućavanje efikasnijeg i transparentnijeg upravljanja gradskim resursima, poboljšanje kvalitete života građana kroz inovativne i prilagodljive usluge te poticanje gospodarskog razvoja kroz digitalnu transformaciju. Izazovi uključuju osiguravanje interoperabilnosti različitih tehnoloških sustava, upravljanje privatnošću i sigurnošću podataka te pružanje kontinuirane tehničke i strateške podrške za održiv razvoj Smart City inicijativa.