fbpx

Savjetovanje u realizaciji poljoprivrednih projekata

Apsolonov tim stručnjaka specijaliziran je i za poljoprivredu te je dosad uspješno radio na pripremi i provedbi projekata iz širokog spektra djelatnosti – poljoprivrede i ruralnog razvoja, prehrambene i prerađivačke industrije, ribarstva i šumarskog sektora. Pružamo cjelovitu uslugu – od razrade ideje, preko zatvaranja financijske konstrukcije do implementacije. Pružamo savjetodavne usluge vezane EU fondove sufinancirane iz EAFRD-a (Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj), EFJP-a (Europski fond za jamstva u poljoprivredi) i EFRP -a (Europski fond za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu).

Savjetodavne usluge za pokretanje projekata vezanih za poljoprivredu financiranih od strane EU i Nacionalnih potpora

Stojimo na raspolaganju korisniku pri ostvarenju zamišljenog projekta, a u prevladavanju tehnoloških i financijskih izazova pružamo podršku sa snažnim fokusom na savjetovanje u poljoprivredi, kao i na primjenu održivih poslovnih proizvodno-prerađivačkih rješenja.


Provjera prihvatljivosti prijavitelja i projekta

Prije same prijave s klijentom provodimo bodovanje korisnika sukladno kriterijima Pravilnika natječaja.

Administrativna potpora za provedbu projekata

Pomažemo u sljedećim aktivnostima: izrada poslovnih planova, ispunjavanje obrazaca, provjera kvalitete prikupljene natječajne dokumentacije te pružanje pomoći pri nabavki dodatne dokumentacije nužne za prijavu na natječaj.

Objavljivanje poziva za prikupljanje ponuda na elektronskom portalu EONA – pregled i ocjena prikupljenih ponuda

U dogovoru s klijentom dogovaramo predmet nabava, definiramo tražene specifikacije te procjenjene cijene. Po ocjeni ponuda, definiramo budžet projekta.

Podnošenje zahtjeva za potporu u portal Agronet

Klijentu stojimo na raspolaganju za odgovaranja na sva pitanja u grupi pitanja, popunjavanje tablica, izračune, učitavanje nantječajne dokumentacije i sl.

Podrška u realizaciji projekta

Pratimo i nadziremo projekt do same realizacije. Pomažemo u sljedećim aktivnostima: priprema projektnih izvješća, komunikacija s ugovarateljskim tijelom, izrada zahtjeva za izmjenu, dopunu i sl. Nudimo uslugu tehničke pomoći koja obuhvaća podršku tijelima javne uprave u efikasnom korištenju EU fondova, pružajući stručnu pomoć u svim fazama – od pripreme dokumentacije do provođenja financijskih kontrola, praćenja sredstava i izrade izvještaja. Zahvaljujući bogatom iskustvu u radu s EU fondovima, osiguravamo da procesi upravljanja i kontrole budu u skladu s nacionalnim i EU pravilima, olakšavajući time javnom sektoru uspješnu provedbu operativnih programa.


Kontaktirajte nas

    Tvoja poruka je uspješno poslana. Hvala!