fbpx

Priprema i provedba EU projekata uz profesionalnu podršku

Pronalazimo prilike za sufinanciranje vaših investicija, analiziramo prihvatljivost pojedine investicije na natječaje, evaluiramo i kvantificiramo opcije, analiziramo rizike, sudjelujemo u konceptualizaciji projektnih ideja, sudjelujemo u komunikaciji s potencijalnim partnerima na projektu te odrađujemo pripremu cjelokupne obavezne i popratne projektne dokumentacije za prijavu projekata.
Kod provedbe projekata, bilo da su sufinancirani iz EU fondova ili drugih izvora, vršimo uslugu praćenja i upravljanja različitim aktivnostima i dionicima, od koordinacije tima, izvoditelja i podizvoditelja svih aktivnosti, provedbenih i kontrolnih tijela te svih dionika u postupcima nabave do financijskog i računovodstvenog praćenja i planiranja cash-flowa, upravljanja rizicima te podrške u praćenju održivosti rezultata projekta. U procesu pripreme i provedbe projekata sudjeluju stručnjaci s iskustvom u pripremi projektnih prijava s kapitalnim ulaganjima, projektima s energetskom komponentom te istraživačkim projektima.

Važnost profesionalne podrške u pripremi i provedbi EU projekata

Priprema i provedba EU projekata je kompleksan proces koji traje po nekoliko godina, a svaki natječaj ima specifične uvjete i zahtjeve koji se moraju zadovoljiti kako bi se u konačnici ostvarilo pravo na potporu te u maksimalnom iznosu iskoristila tražena potpora. Bilo da je riječ o istraživačko razvojnom projektu ili projektu s kapitalnim ulaganjima, za svaki natječaj je ključno poznavati zakonodavni okvir koji regulira državne i druge potpore, stoga je profesionalna podrška ključna kako u pripremi, tako i u provedbi EU projekata.

Put od ostvarivanja prava na potporu do zaprimanja sredstava sadržan je brojnim izvještajima, provjerama i verifikacijama. Provođenje postupaka nabava, upravljanje izmjenama ugovora i računovodstveno praćenje samo su dio procesa za koja su postavljena stroga pravila postupanja. Stoga stručna i iskusna podrška u upravljanju projektom, osim što naše klijente oslobađa brige o administraciji, otklanja rizike od neželjenih financijskih korekcija.

Tržišni smo lider u pružanju podrške tvrtkama iz različitih industrija u financiranju projekata kroz bespovratna EU sredstva, porezne potpore i i druge oblike financiranja. Naša podrška uključuje praćenje natječaja i pronalazak pravih prilika za sufinanciranje, podršku u procesu odabira natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava i pripremu cjelokupne obavezne i popratne dokumentacije.

Ikonica povećalo, praćenje natječaja

Praćenje natječaja

 • kontinuirano praćenje svih relevantnih izvora potpora (domaćih i međunarodnih)
 • detaljna analiza svih relevantnih natječaja i informiranje klijenata o novim i izmjenama u otvorenim natječajima
 • poznavanje i praćenje svih propisa i programskih i strateških dokumenata povezanih sa specifičnim natječajima.
Ikonica meta, odabir natječaja

Odabir natječaja

 • povezivanje investicija klijenata s dostupnim izvorima financiranja
 • konceptualizacija projektne ideje i analiza opcija za financiranje
 • osiguranje optimalne iskorištenosti potpora u dugoročnom razdoblju.
Ikonica provedba natječaja

Izrada dokumentacije

 • priprema cjelokupne obavezne i popratne dokumentacije i osiguravanje ispunjavanja svih kriterija definiranih natječajnom dokumentacijom
 • komunikacija s potencijalnim partnerima na projektu, projektantima, te svim dionicima uključenim u projekt
 • komunikacija s nadležnim tijelima
 • kontinuirana podrška do sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Naš tim stručnjaka za provedbu projekata osigurava uspješnu implementaciju projekta pružajući punu podršku klijentima tijekom cijelog trajanja projekta kao i tijekom razdoblja održivosti rezultata projekta. Naša podrška uključuje upravljanje projektom, upravljanje izmjenama ugovora, komunikaciju i izvještavanje prema kontrolnim tijelima i upravljanje postupcima nabave.

Koraci u provedbi investicijskih projekata

Upravljanje projektom

 • izrada plana aktivnosti i plana nabave
 • upravljanje rizicima i novčanim tijekom.

Upravljanje ugovorom o potpori

 • izmjene u aktivnostima, u proračunu ili u projektnom timu
 • interne i eksterne okolnosti, a osobito viša sila neki su od razloga koji mogu utjecati na realizaciju projekta
 • pažljivim i pravovremenim izmjenama projekt se prilagođava novonastalim okolnostima i osigurava se njegova uspješna realizacija.

Izvještavanje

 • važan i obvezan dio svakog projekta su izvještaji prema kontrolnim tijelima
 • redovna izvješća tijekom provedbe o kojima ovisi isplata sredstava + ad hoc izvješća prema kontrolnim tijelima + izvješća nakon provedbe kojima se prati održivost rezultata projekta

Komunikacija – temelj uspješne suradnje

 • komunikacija između svih dionika u projektu (korisnik, partneri, dobavljači…)
 • komunikacija s kontrolnim tijelima koja prate provedbu projekta i tijelima zaduženima za reviziju.

Upravljanje postupcima nabave

 • priprema dokumentacije o nabavi za obveznike ili neobveznike Zakona o javnoj nabavi
 • evaluacija ponuda, odabir i ugovaranje
 • finalna isporuka predmeta nabave u skladu s pravilima i propisima
 • osiguranje postupanja u skladu s pravilima nabave i propisima.

Što kažu naši klijenti?

S obzirom da nam danas završava ugovor za programiranje novog programa za razdoblje 2021.-2027. ovim putem vam želim zahvaliti na pomoći i podršci koju ste nam pružili u ovih zadnjih godinu dana, a i više ako računamo izradu teritorijalne analize. Vjerujem da smo našim zajedničkim radom i trudom uspjeli kreirati kvalitetan dokument koji je podloga za još bolji program i projekte u novom razdoblju.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU

Suradnja s Apsolonom bila je izrazito uspješna, ponovno bismo ih anagažirali zbog kompetencija, iskustva, brzine usluge i načina pružanja usluge. Dodatna vrijednost bile nam su informacije o natječajima, edukacije o precedurama, propisima, dokumentaciji vezano uz korištenje bespovratnih sredstava koje smo dobili od Apsolona

Nevenka, Atlantic Cedevita d.o.o.

Ukupan dojam je izvrstan. Rad s vašim timom je bio izrazito profesionalan, organiziran, bio nam je na raspolaganju u svakom trenu i imao odgovor na sve naše upite. Preporučili bismo vas za savjetnike.

Valerija, Telegra Solutions d.o.o.

Smatramo da je suradnja kroz cijeli projekt bila vrlo kvalitetna, prvenstveno jasnoća i jednostavnost komunikacije te stručnost vođenja procesa izrade dokumenta.
– Master plan gospodarskog razvoja Krapinsko-zagorske županije za 2021.-2027.

Zagorska razvojna agencija

Savjetnici iz Apsolona su obradili ukupnu analizu gradske problematike, ali i dali vrlo moderna rješenja za određene izazove te se uspješno uključili u našu sadašnju situaciju i smjerove našeg razvoja. Temeljem više sastanaka i online konzultacija na kojima sam sudjelovao, moj je dojam da se vaši kolege u potpunosti poistovjetili sa životom i radom u Rijeci, ali i sa nekim potpuno novim temama – pandemijom, projektom Europske prijestolnice kulture nakon 2020. godine te digitalizacijom ili razvojem zelene infrastrukture. To je više nego profesionalno odrađen posao!

Grad Rijeka

With Apsolon we have found a stable and reliable partner with local expertise and knowledge to help us achieve efficient outcomes.

GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit)

Preporučujemo Apsolon zbog ugodne suradnje i komunikacije od strane Apsolonovih djelatnika koji su uvijek dostupni za sva pitanja. Vrlo su odgovorni i u kratkom vremenu rješavaju sve upite, pripremaju potrebnu dokumentaciju i uvijek su na raspolaganju. Preporučamo Apsolon za svaki budući projekt.

Ivana, BioGnost d.o.o.

Ponovno bismo angažirali Apsolon iz razloga što je suradnja bila tečna, informacije su kolale vrlo tečno i točno, uz uvijek ugodnu komunikaciju kako s Marinelom isto tako i s Mislavom. Sve što smo vidjeli kod apsolona je apsolutno bila visoka razina na koju do sada nismo naišli, tako da nemam posebnih preporuka za poboljšanje procesa, ostanite stručni i ažurni kakvi jeste. Dojam je izvrstan, čak toliko da mi je malo žao što smo završili. Sve preporuke svima za Apsolon, a nadamo se i daljnjoj suradnji.

Tihana, Kroma d.o.o.

Ovom prilikom želimo se zahvaliti na profesionalnoj suradnji i izvrsnim ostvarenim rezultatima cijelom Apsolon timu, s kojima smo uspješno surađivali tijekom provedbe projekta. Bilo je zadovoljstvo surađivati s vama!

Ministarstvo turizma

Odlična i konstruktivna suradnja s voditeljima projekta od strane Apsolona koji su u svakom trenutku bili na raspolaganju. Dodana vrijednost je prijenos znanja, informacija, stručnih mišljenja i kreativnosti također od strane voditelja projekta Apsolona. Pohvala na strpljenju i razumijevanju. Svakako preporuka Apsolona za savjetnika.

Grad Pula-Pola

Često postavljena pitanja

Koju projektnu dokumentaciju je obavezno dostaviti uz projektnu prijavu?

Svaki natječaj, ovisno o tipu i vrsti natječaja, definira specifičnu dokumentaciju koju je potrebno dostaviti uz projektnu prijavu. Često će osim obavezne dokumentacije zbog kompleksnosti i konkurentnosti natječaja, biti potrebno pripremiti i popratnu dokumentaciju koja može značajno povećati šanse ostvarivanja prava na potporu. Ako je riječ o istraživačkim projektima dokumentacija koja se dostavlja odnosi se na dokazivanje inovativnosti, a ako je riječ o kapitalnoj investiciji, u trenutku predaje projektne prijave od poduzetnika će se zahtijevati visok stupanj pripremljenosti projektne dokumentacije što uključuje glavne projekte i sve potrebne dozvole.

Mogu li se iz EU fondova financirati troškovi plaća djelatnika?

Za svaki natječaj raspisuju su specifični uvjeti prihvatljivosti troškova. Troškovi plaća djelatnika mogu se sufinancirati u postotku radnog vremena koji će djelatnici raditi na provedbi projektnih aktivnosti koje su povezane s istraživačko razvojnim projektima.

Kako se definira inovacija?

Inovacija je implementacija novog ili značajno unaprijeđenog proizvoda, usluge, procesa, marketinške ili organizacijske metode u okviru postojećeg poslovnog procesa, radne organizacije ili druge vrste ugovornog odnosa. Minimalni uvjet za inovaciju jest da proizvod odnosno poslovni proces ima jednu ili više karakteristika koje se značajno razlikuju od karakteristika proizvoda, odnosno poslovnih procesa koje je tvrtka prethodno nudila ili koristila. Oslo i Frascati priručnici objašnjavaju razine inovacije stoga je u kontekstu tumačenja inovacije ključno odabrati konzultanta s iskustvom i poznavanjem temeljne literature u inovacijskim projektima.

Kada se isplaćuju bespovratna sredstva?

Odlukom o financiranju i potpisom ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava definira se ukupna vrijednost projekta, ukupni prihvatljivi troškovi i iznos bespovratnih sredstava. Taj iznos bespovratnih sredstava predstavlja maksimalni iznos potpore koji se može ostvariti kroz projekt, međutim to ne znači da će isti biti uplaćen na račun korisnika bespovratnih sredstava. Isplata sredstava odvija se u većini projekata kvartalno, po verifikaciji stvarno nastalih troškova. Korisnik je u obvezi svaka tri mjeseca u kontrolno tijelo dostavljati zahtjev za nadoknadom sredstava u kojem se izvještava o napretku provedbe i o troškovima koji su do tog perioda nastali za provedbu projektnih aktivnosti. Kontrolno tijelo verificira trošak na način da provjerava sukladnost s projektom, postupak nabave, dinamiku plaćanja, ispravnost računa i sl. Tek nakon uspješne verifikacije, odobrava se nadoknada sredstava za nastale troškove i isplata na račun.
Dodatno, po potpisu Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, ako to njegove odredbe dozvoljavaju, korisnik ima pravo zatražiti predujam. Najčešće je to do 40 % iznosa bespovratnih sredstava, uz dostavu definiranog sredstva osiguranja.

Što je financijska korekcija?

Financijska korekcija je instrument kojim se nakon što je nadležno tijelo utvrdilo nepravilnost koju je počinio korisnik i/ili partner korisnika, troškovi predviđeni ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava koji su zahvaćeni utvrđenom nepravilnošću proglašavaju neprihvatljivima što može rezultirati povratom pripadajućeg dijela bespovratnih sredstava. U procesu verifikacije troškova kontrolno tijelo detaljno provjerava ispravnost nastalog troška putem različitih metoda (ex-post provjere nabave, provjere na licu mjesta, provjere zahtjeva za nadoknadom sredstava i sl.). Ako u bilo kojoj od tih metoda kontrolno tijelo uoči nepravilnost u postupanjima, procjenjuje se nastala šteta prema europskom proračunu i određuje se financijska korekcija. Pravilima o financijskim korekcijama određene su stope koje se određuju za pojedinu nepravilnost. One su najčešće između 5 % i 25 %, međutim moguće su i korekcije u stopostotnom iznosu troška, npr. za izostanak obvezne objave postupka nabave, sklapanje ugovora o nabavi s pravnom osobom s kojom je korisnik u sukobu interesa ili za situacije u kojima je utvrđena subvencijska prijevara.

Kontaktirajte nas

  Tvoja poruka je uspješno poslana. Hvala!