fbpx

Podrška investitorima za EU fondove i porezne potpore

Tržišni smo lider u pružanju podrške tvrtkama u financiranju projekata kroz bespovratna EU sredstva, porezne potpore i i druge oblike financiranja. Savjetujemo visokotehnološke i brzorastuće tvrtke te velike renomirane kompanije iz različitih industrija, od prerađivačke industrije, kemijske i elektro industrije, prehrambene industrije, poljoprivrede i drugih. Pružamo podršku tijekom cijeloga procesa: od pronalaska prilika za investiranje, planiranja i pripreme investicije, podnošenja natječajne dokumentacije do provedbe projekta, javne nabave, financijskog izvještavanja i održavanja rezultata projekta.


Priprema i provedba EU projekata uz profesionalnu podršku

Pronalazimo prilike za sufinanciranje vaših investicija, analiziramo prihvatljivost, evaluiramo i kvantificiramo opcije, analiziramo rizike, sudjelujemo u konceptualizaciji projektnih ideja, odrađujemo pripremu cjelokupne obavezne i popratne projektne dokumentacije.

U procesu pripreme i provedbe projekata sudjeluju stručnjaci s iskustvom u pripremi projektnih prijava s kapitalnim ulaganjima, projektima s energetskom komponentom te istraživačkim projektima.


Savjetovanje u realizaciji poljoprivrednih projekata

Specijalizirani smo za pripremu i provedbu projekata iz širokog spektra djelatnosti – poljoprivrede i ruralnog razvoja, prehrambene i prerađivačke industrije, ribarstva i šumarskog sektora.

Pružamo cjelovitu uslugu – od razrade ideje, preko zatvaranja financijske konstrukcije, do implementacije. Pružamo savjetodavne usluge vezane uz EU fondove sufinancirane iz EAFRD-a (Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj), EFJP (Europski fond za jamstva u poljoprivredi) i EFRP -a (Europski fond za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu).


Često postavljena pitanja

Kako “povući” sredstva iz EU fondova?

Proces pripreme projekta ovisi o vrsti i tipu investicije te djelatnosti ulaganja. Proces pripreme započinje analizom projektne ideje, analizom otvorenih i najavljenih natječaja, analizom prihvatljivosti klijenta na specifični natječaj te pripremi natječajne i projektne dokumentacija čija se kompleksnost razlikuje od natječaja do natječaja.

Kada možemo započeti s provedbom projekta i je li moguće bespovratnim sredstvima troškove financirati već nastale troškove?

Pod razdobljem provedbe projekta podrazumijeva se datum početka i predviđenog završetka provedbe, a definira se u Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava. Provedba projekta ne smije započeti prije predaje projektnog prijedloga i ne smije završiti prije potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Dodatno, specifično od Poziva do Poziva, definirano je i maksimalno trajanje projekta i/ili krajnji datum do kojeg projekt najkasnije mora završiti. Bespovratnim sredstvima nije moguće financirati već nastale troškove. Iznimno, ovisno o vrsti i tipu natječaja, postoje pojedine kategorije troškova koje mogu nastati prije predaje projektne prijave, a iste se odnose na troškove konzultanata za pripremu projektne prijave i troškove izrade projektno-tehničke dokumentacije.

Što se financira EU fondovima?

EU sredstvima financiraju se projekti koji doprinose razvojnim ciljevima Europske unije i Republike Hrvatske, a specifična područja ulaganja definirana su operativnim programima. Programima je obuhvaćen širok spektar ulaganja, a dominantno se potiču ulaganja u istraživanje i razvoj, digitalizaciju, informacijske i komunikacije tehnologije, promet i okoliš, energetiku, ulaganje u infrastrukturne projekte.

U kojem intenzitetu EU financira projekte?

Intenzitet sufinanciranja ovisi o vrsti i tipu investicije, veličini poduzetnika te lokaciji ulaganja. Intenzitet sufinanciranja definiran je Uredbom o skupnom izuzeću (GBER) i može iznositi i do 100 % prihvatljivih troškova projekta. No, u pravilu, ovisno o specifičnoj vrsti Poziva i propisanim intenzitetima, prijavitelj će morati dokazati sudjelovanje u projektu vlastitim učešćem.

Kontaktirajte nas

    Tvoja poruka je uspješno poslana. Hvala!