fbpx

Financijsko savjetovanje: Podrška za investicije

U okviru našeg širokog spektra usluga nudimo sveobuhvatnu podršku kroz razne usluge financijskog savjetovanja. Naša cjelovita podrška uključuje dubinske, financijske i neovisne poslovne analize, procjene vrijednosti i podršku u pregovorima s bankama te izradu svih popratnih obrazaca s naglaskom na DNSH obrazac. Imamo bogato iskustvo u izradi studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi (FSCBA) koja je iskoristiva za različite svrhe.


Izrada i provedba projekata sukladno Zakonu o poticanju ulaganja

Pružamo kompletnu uslugu od koncipiranja investicijskog projekta do pisanja projektne prijave i kasnije provedbe projekta sukladno Zakonu o poticanju ulaganja.

Usluga se temelji na bogatom iskustvu duljem od 10 godina te brojnim napisanim i provedenim projektima sukladno najboljim praksama stečenim tijekom navedenog razdolja kako bi se ostvarila maksimalna moguća porezna potpora za Prijavitelja.


Planiranje i provedba projekata sukladno Zakonu o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte

Cjelovita usluga od koncipiranja projekta do pisanja projektne prijave i kasnije provedbe projekta sukladno Zakonu o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte.

Usluga se temelji na bogatom iskustvu Savjetnika te brojnim napisanim i provedenim projektima sukladno najboljim praksama kako bi se ostvarila maksimalna moguća porezna potpora za Prijavitelja.


Izrada investicijskih studija i podrška u pregovorima s kreditorima

Pripremamo investicijske studije za projekte investiranja u pokretanje ili povećanje djelatnosti kako bi se prikazala ekonomska isplativost ulaganja, način na koji će projekt biti realiziran te utjecaj na postojeće poslovanje poduzeća. Ako se investicijska studija izrađuje za potrebe kreditnih institucija, pružamo i podršku u pregovorima s kreditnim institucijama kako bi se ostvarili što bolji kreditni uvjeti.


Stručna izrada studija izvodljivosti i koristi (FSCBA)

Izrađujemo studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi (FSCBA) kako bi investitori mogli odlučiti trebaju li krenuti u realizaciju ideje/projekta, odnosno je li određeni projekt tržišno-financijski isplativ. Studijom se nastoji odgovoriti na pitanja kao što su otpornost projekta na tržišne, cjenovne i promjene u potražnji za određenim proizvodom/uslugom, granicu isplativosti ulaganja, te analizu troškova i koristi projekta. Ako poduzeće planira ulazak u određeni poduzetnički pothvat, a nije sigurno u ishod odnosno isplativost projekta, možemo mu pomoći da dođe do željenog odgovora te tako umanji rizik od potencijalnog ulaganja.


Procjena vrijednosti tvrtke i podrška u pregovorima sa strateškim partnerom

Pružamo podršku klijentima prilikom određivanja vrijednosti poduzeća i/ili vrijednosti pojedinih udjela različitih investitora u poduzeću.

Prilikom određivanja vrijednosti, koristimo različite metode vrednovanja, a navedenu uslugu pružamo u svrhu prodaje, pronalaska strateškog partnera, širenja poslovanja, financiranje rasta i sl.


Spajanje poduzeća i akvizicija

Pružamo podršku klijentima prilikom spajanja i akvizicija tvrtki.

Za klijente analiziramo poslovanje tvrtke, pripremamo poslovni model, procjenjujemo vrijednost temeljem različitih metoda, pripremao teaser, ispitujemo interes potencijalnih investitora, vodimo proces due dilligence-a, pregovaramo sa zainteresiranim investitorima te pružamo podršku prilikom izrade kupoprodajnog ugovora.


Neovisni pregled poslovanja

Pružamo uslugu savjetovanja prilikom neovisnog pregleda poslovanja, odnosno za naručitelja identificiramo moguća područja potencijalnog unapređenja poslovanja, ističemo glavne pokazatelje učinkovitosti, preispitujemo poslovne planove i pretpostavke, istražujemo raspoložive opcije, predlažemo moguća rješenja te ističemo glavne rizike i osjetljivosti.


Kontaktirajte nas

    Tvoja poruka je uspješno poslana. Hvala!